Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
dph pri obchodovani v ramci eu a s tretimi ze memi aktualne

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: DPH při obchodování v rámci EU a s třetími zeměmi aktuálně # InAkademia s.r.o.

Seminář je určen pro všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi. * Cílem semináře je předat ve výkladu aktuální legislativu, doplněnou o praktické poznatky z praxe. Doporučení posluchačům, jak řešit jejich konkrétní problémy v oblasti DPH.Program·  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů. ·  Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11. ·  Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň. ·  Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.   ·  Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 ·  Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 ·  Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a. ·  Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně. ·  Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d. ·  Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku. ·  Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně ·  Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání ·  Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j). ·  Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop) ·  Zrušení svobodných skladů ·  Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech ·  Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem ·  Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.
Cílem semináře je předat ve výkladu aktuální legislativu, doplněnou o praktické poznatky z praxe. Doporučení posluchačům, jak řešit jejich konkrétní problémy v oblasti DPH.Program·  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů.·  Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11.·  Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.·  Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.  ·  Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3·  Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69·  Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a.·  Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně.·  Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.·  Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku.·  Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně·  Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání·  Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j).·  Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)·  Zrušení svobodných skladů·  Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech·  Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem·  Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

Obsah kurzu - školení     Cílem semináře je předat ve výkladu aktuální legislativu, doplněnou o praktické poznatky z praxe. Doporučení posluchačům, jak řešit jejich konkrétní problémy v oblasti DPH.Program·  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů.·  Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11.·  Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.·  Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.  ·  Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3·  Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69·  Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a.·  Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně.·  Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.·  Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku.·  Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně·  Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání·  Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j).·  Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)·  Zrušení ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Svatopluk Galočík
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: DPH při obchodování


Září 2019 # Na semináři se seznámíte s ustanoveními zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmů a zákona o DPH, které je třeba znát při podnikání v SR. Budou uvedeny praktické příklady účtování a zdaňování jednotlivých příjmů a přehled judikatury k základním otázkám zdaňování na území SR společně s ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Leden 2020 # Účastí na celém cyklu seminářů získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2020. Seznámíte se také s dopady tzv. Daňového balíčku 2019 do praxe právnických osob. * 1. seminář: 14. 1. 2020; 9:00–16:00 • Daň z příjmů za rok 2019 a novinky pro rok ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2019 # Cyklus seminářů bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2020. * 1. seminář: 19. 11. 2019; 9:00–16:00 • Uplatňování DPH se zaměřením na ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Prosinec 2019 # Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Říjen 2019 # Obsah: 1. den * Co je předmětem daně * Určení územní působnosti * Vymezení základních pojmů * Kdo je osoba povinná k dani * Obrat pro registraci * Vymezení zdanitelného plnění * Určení místa plnění * Uskutečnění plnění a daňová povinnost * Stanovení základu daně a výpočet daně * Sazby ...   Kurz od firmy: Studio W
Listopad 2019 # Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019 popř. připravovanými pro rok 2020. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2019 # Na praktických příkladech vám budou vysvětleny aktuální informace, vydané GFŘ k zákonu o DPH, na semináři budete upozorněni na nejčastější chyby, kterých se plátci dopouštějí při uplatňování daně z přidané hodnoty. Bude vám vysvětleno, jak předejít neuznání nároku na odpočet daně a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2019 # Na praktických příkladech si procvičíte zásadní změny zákona o DPH 2019 - 2020. Upozorněni budete na vazby daně z přidané hodnoty na zákon o účetnictví a další účetní předpisy. * DPH pro rok 2020 bude upřesněno podle vývoje legislativy. Připravované změny pro rok 2020 (v ZDPH a v ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2019 # Seminář bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. Budete také seznámeni se změnami ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2019 # Seminář bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2020. * • dodání zboží plátcem, do ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2019 # Seminář bude zaměřen na problémy při uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Budete také seznámeni se změnami zákona o DPH, které se připravují s účinností od ledna 2020. * • očekávané změny pro rok 2020, • předmět daně v problematických případech ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Listopad 2019 # Po absolvování semináře budete mít přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím. Procvičíte si je na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe. * Informace o změnách v DPH a celních předpisech ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


DPH při obchodování v rámci EU a s třetími zeměmi aktuálně

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 40 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | DPH | při | obchodování | rámcihttp://studium-kurzy.cz/skoleni_82867_dph-pri-obchodovani-v-ramci-eu-a-s-tretimi-zememi-aktualne.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde