Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
dph pri obchodovani v ramci eu a s tretimi ze memi aktualne

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: DPH při obchodování v rámci EU a s třetími zeměmi aktuálně # InAkademia s.r.o.

Seminář je určen pro všechny, kteří řeší odbornou problematiku DPH v rámci obchodování v EU a se třetími zeměmi. * Cílem semináře je předat ve výkladu aktuální legislativu, doplněnou o praktické poznatky z praxe. Doporučení posluchačům, jak řešit jejich konkrétní problémy v oblasti DPH.Program·  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů. ·  Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11. ·  Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň. ·  Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.   ·  Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 ·  Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 ·  Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a. ·  Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně. ·  Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d. ·  Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku. ·  Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně ·  Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání ·  Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j). ·  Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop) ·  Zrušení svobodných skladů ·  Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech ·  Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem ·  Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.
Cílem semináře je předat ve výkladu aktuální legislativu, doplněnou o praktické poznatky z praxe. Doporučení posluchačům, jak řešit jejich konkrétní problémy v oblasti DPH.Program·  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů.·  Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11.·  Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.·  Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.  ·  Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3·  Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69·  Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a.·  Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně.·  Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.·  Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku.·  Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně·  Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání·  Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j).·  Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)·  Zrušení svobodných skladů·  Zdaňování dodání zboží a poskytnutých služeb ve svobodných pásmech·  Zrušení vývozu umístěním zboží do svobodných pásem·  Zavedení reverse charge při dodání zboží s místem v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku, plátci daně.

Obsah kurzu - školení     Cílem semináře je předat ve výkladu aktuální legislativu, doplněnou o praktické poznatky z praxe. Doporučení posluchačům, jak řešit jejich konkrétní problémy v oblasti DPH.Program·  Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů.·  Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11.·  Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň.·  Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16.  ·  Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3·  Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69·  Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a.·  Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně.·  Finanční a operativní pronájmy věci movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d.·  Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených  v tuzemsku.·  Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a 71 g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně·  Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání·  Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j).·  Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a – 110ze (mini one stop shop)·  Zrušení ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Svatopluk Galočík
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: DPH při obchodování


Září 2020 # Na seminářích se seznámíte se základními ustanoveními zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmů a zákona o DPH, které je třeba znát při podnikání v SR. Budou uvedeny praktické příklady účtování a zdaňování jednotlivých příjmů a přehled judikatury k základním otázkám zdaňování na území ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Leden 2020 # Účastí na celém cyklu seminářů získáte ucelené a praktické informace o změnách nejdůležitějších účetních a daňových předpisů platných pro rok 2020. Seznámíte se také s dopady tzv. Daňového balíčku 2019 do praxe právnických osob. * 1. seminář: 14. 1. 2020; 9:00–16:00 • Daň z příjmů za rok 2019 a novinky pro rok ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2020 # Během tří dnů si důkladně procvičíte příklady zaměřené na daně z příjmů PO a FO i na DPH. * 1. seminář 18. 2. 2020; 9:00–17:00 • Daň z přidané hodnoty (příklady) • Bc. Marta Šťastná Průřez zákonem o DPH v praktických příkladech • osoby povinné a nepovinné k dani • počítání obratu • povinnost registrace • místo plnění • předmět daně • základ ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Květen 2020 # Obsah: 1. den * Co je předmětem daně * Určení územní působnosti * Vymezení základních pojmů * Kdo je osoba povinná k dani * Obrat pro registraci * Vymezení zdanitelného plnění * Určení místa plnění * Uskutečnění plnění a daňová povinnost * Stanovení základu daně a výpočet daně * ...   Kurz od firmy: Studio W
Červen 2020 # Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2020 a v jeho průběhu. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2020 # Na semináři se seznámíte s aktuální podobou uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. * • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2020 # Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * • dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2020 # Na příkladech z praxe se seznámíte s problematickými okruhy zákona o DPH. Seminář bude koncipován na základě obsahu seminářů z předchozích dvou dnů. Budou na obtížnější probraná témata uvedeny konkrétní příklady včetně grafického znázornění, uvedení do přiznání k DPH, do souhrnného hlášení (SH) a kontrolního hlášení (KH). Závěrem bude komplexní příklad. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2020 # Na semináři bude výklad doplněn praktickými příklady a grafy, odnesete si informace o změnách roku 2019 a 2020, které mají dopad na uplatňování daně z přidané hodnoty v roce 2020. * • základní informace o stavu legislativy, • informace GFŘ, sdělení MF, • předpisy EU, • základní pojmy a změny novelou DPH ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2020 # Na praktických příkladech si procvičíte zásadní změny zákona o DPH 2019 - 2020. Upozorněni budete na vazby daně z přidané hodnoty na zákon o účetnictví a další účetní předpisy. * DPH pro rok 2020 bude upřesněno podle vývoje legislativy. Připravované změny pro rok 2020 (v ZDPH a v účetnictví): ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2020 # Cílem prakticky orientovaného semináře je probrat problematiku přeshraničních transakcí v souvislosti s prokazováním správci daně a správnou aplikací judikatury ESD a NSS. Obdržíte písemný materiál obsahující řadu praktických příkladů a aktuálních ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Červenec 2020 # Na semináři získáte hlubší vhled do problematiky uplatňování daně z přidané hodnoty mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. Budete mít prostor pro diskuzi. * Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


DPH při obchodování v rámci EU a s třetími zeměmi aktuálně

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 43 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | DPH | při | obchodování | rámcihttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82867_dph-pri-obchodovani-v-ramci-eu-a-s-tretimi-zememi-aktualne.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde