Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
otcovska a dlouhodobe osetrovne

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Otcovská a dlouhodobé ošetřovné # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-533 - 2014, Název akreditace: Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Akreditace: MV : V roce 2018 přibyly do systému nemocenského pojištění dvě nové dávky: otcovská a dlouhodobé ošetřovné. Otcovská je dávkou určenou především pro upevnění vztahu otce s nově narozeným dít
: V roce 2018 přibyly do systému nemocenského pojištění dvě nové dávky: otcovská a dlouhodobé ošetřovné. Otcovská je dávkou určenou především pro upevnění vztahu otce s nově narozeným dítětem. Podmínky nároku na ně jsou poměrně jednoduché, i tak však mohou v některých aspektech překvapit. Dlouhodobé ošetřovné slouží k finančnímu zabezpečení pojištěnců pečujících o osoby, které potřebují dlouhodobou péči. Podmínky nároku na tuto dávku jsou poměrně komplikované, jejich neznalost může způsobit řadu problémů (např. ztrátu nároku na dávku či vznik odpovědnosti za přeplatek na dávce). Účelem semináře je podrobně a na konkrétních příkladech vysvětlit podmínky pro obě dávky a upozornit na nejednoznačná či sporná ustanovení zákona a podat jejich výklad. Dále bude vysvětlena doba poskytování obou dávek, jejich výše, uplatňování nároku na ně a další související otázky a na to navazující práva a povinnosti ošetřujícího lékaře, zaměstnance a zaměstnavatele. Seminář je určen pro zkušené a začínající mzdové účetní, personalisty a další zájemce o problematiku nemocenského pojištění. K semináři obdrží účastníci studijní materiál. Obsah: Obecná charakteristika obou dávek. Otcovská (podmínky nároku na dávku, podpůrčí doba, výše dávky, uplatňování nároku na dávku). Základní pojmy pro dlouhodobé ošetřovné Ošetřovaná osoba (pojem, nutnost hospitalizace, dlouhodobá péče) Ošetřující osoba (okruh oprávněných, vztah ošetřující a ošetřované osoby) Poskytování péče (možnost střídání, vícenásobné případy) Další podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné (účast na nemocenském pojištění, ochranná lhůta, ztráta výdělku, apod.) Podpůrčí doba (délka a průběh) Výše dlouhodobého ošetřovného (výše při střídání oprávněných). Uplatňování nároku na dlouhodobé ošetřovné, povinnosti zaměstnavatele (pohyb dokladů, Příloha k žádosti o dávku) Výplata dlouhodobého ošetřovného. Diskuse, závěr.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. František Vlasák - pracovník oddělení nemocenského a úrazového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí, spolupodílí se na přípravě právních předpisů z oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. Jedná se o zkušeného lektora s dlouhodobou praxí, autora či spoluautora odborných článků a publikací.
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-533 - 2014, Název akreditace: Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 9:00-15:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHŠkolení: Otcovská dlouhodobé
Otcovská a dlouhodobé ošetřovné

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Otcovská | dlouhodobé | ošetřovnéhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82701_otcovska-a-dlouhodobe-osetrovne.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde