Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
rizeni rizik vyplyvajicich z realizace a ad ministrace evropskych projektu

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Řízení rizik vyplývajících z realizace a administrace evropských projektů # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající zn
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti. Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členové projektových týmů, koordinátoři, administrátoři, finanční manažeři, statutární zástupci, pracovních odborů - oddělení zaměřených na problematiku EU fondů, interní auditory a další. Cíl semináře Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie a také doporučení pro praktické řízení rizik projektu. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly - auditu dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Obsah semináře Úvod do problematiky kontrol a auditu projektů spolufinancovaných z EU. Efektivní řízení projektů a jeho rizik. Typy a druhy rizik, matice rizik dle stupňů řízení, odpovědnost za rizika. Na co si dát pozor při psaní projektové žádosti o dotaci a před podpisem právního aktu o poskytnutí dotace (ze strany poskytovatele i příjemce). Hlavní rizikové oblasti realizace projektů (administrativní kapacita, harmonogram, naplnění cílů a předmětu projektu, legislativa, metodika, pravidla poskytovatele…). Riziko podvodu a korupce (na co si dát pozor, red flags). Tipy na výběru dodavatele administrace projektu - veřejných zakázek. Hlavní rozdíly mezi projekty spolufinancovanými ze zdrojů EU a z vlastních, popř. národních zdrojů. Kontrolní systém poskytovatelů dotací (řízení alokace, zastupitelnost, zdlouhavá administrace ŽoP, ex-ante kontrola a další). Kontrola a audit projektů, včetně dopadů zjištění na příjemce nebo poskytovatele podpory. Nejčastější chyby a příklady dobré a špatné praxe (audit trail, účetnictví, osobní náklady, veřejné zakázky, veřejná podpora, principy 3E a řada dalších).

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti. Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členové projektových týmů, koordinátoři, administrátoři, finanční manažeři, statutární zástupci, pracovních odborů - oddělení zaměřených na problematiku EU fondů, interní auditory a další. Cíl semináře Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie a také doporučení pro praktické řízení rizik projektu. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly - auditu dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Obsah semináře Úvod do problematiky kontrol a auditu projektů ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Machát Jiří MSc.
  • * seminář 19178 8. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Řízení rizik vyplývajících


Listopad 2019 # Popis Risk management bývá často ve firmách podceňován. Označován za něco, co stejně většinou děláme, jen to nemá písemnou podobu. Je tomu ovšem opravdu tak? Pokud nejsou dána jasná pravidla, kompetence a zodpovědnosti, čím se tedy vlastně řídíme? Není naše rozhodování spíše ...   Kurz od firmy: Controller Institut
Říjen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-413 - 2019 - Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů : Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Listopad 2019 # Riziko je ústředním bodem systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) a Risk Management je jeho základním procesem. Tento speciální kurz je v základu o pochopení normy ISO - IEC 27005, která je koncipována jako průvodce pro řízení rizik v ISMS dle ISO - IEC 27001. Samotná znalost normy ale nestačí k ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Prosinec 2019 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, management působící v oblasti vnitřní kontroly. Cíl semináře Účastníci se v úvodu seznámí s požadavky Standardu 2120 pro řízení rizik a s Doplňkovou směrnicí pro hodnocení procesu řízení rizik ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Listopad 2019 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Listopad 2019 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory, manažery kvality a vedoucí zaměstnance odpovědné za řízení rizik. Cíl semináře Cílem kurzu je pochopení principů metody FMEA jako komplexního nástroje řízení rizik. Účastníci si na praktických příkladech z vlastní praxe vyzkouší ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Říjen 2019 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Vedoucí pracovníky, risk manažery, interní auditory, pověřence pro ochranu osobních údajů, compliance specialisty a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí s principy řízení rizik a osvojí si ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Listopad 2019 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kteří zodpovídají za dílčí rizika ve veřejné správě. Cíl semináře Poskytnout základní přehled současného řízení rizik ve veřejné správě s řadou příkladů. Představit a podrobně ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Listopad 2019 # Každý projekt je ze své podstaty vystaven nadprůměrnému riziku. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika a příležitosti významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení cíle projektu. V kurzu si uděláte přehled o schopnostech a dovednostech potřebných pro úspěšné řízení rizik, seznámíte se s ověřenou metodikou a ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Řízení rizik vyplývajících z realizace a administrace evropských projektů

Strana: | >> 1 << | Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Řízení | rizik | vyplývajících | z realizace | a administracehttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82662_rizeni-rizik-vyplyvajicich-z realizace-a administrace-evropskych-projektu.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde