Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
rizeni rizik vyplyvajicich z realizace a ad ministrace evropskych projektu

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Řízení rizik vyplývajících z realizace a administrace evropských projektů # Český institut interních auditorů, z.s.


Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti. Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členové projektových týmů, koordinátoři, administrátoři, finanční manažeři, statutární zástupci, pracovních odborů - oddělení zaměřených na problematiku EU fondů, interní auditory a další. Cíl semináře Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie a také doporučení pro praktické řízení rizik projektu. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly - auditu dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Obsah semináře Úvod do problematiky kontrol a auditu projektů spolufinancovaných z EU. Efektivní řízení projektů a jeho rizik. Typy a druhy rizik, matice rizik dle stupňů řízení, odpovědnost za rizika. Na co si dát pozor při psaní projektové žádosti o dotaci a před podpisem právního aktu o poskytnutí dotace (ze strany poskytovatele i příjemce). Hlavní rizikové oblasti realizace projektů (administrativní kapacita, harmonogram, naplnění cílů a předmětu projektu, legislativa, metodika, pravidla poskytovatele…). Riziko podvodu a korupce (na co si dát pozor, red flags). Tipy na výběru dodavatele administrace projektu - veřejných zakázek. Hlavní rozdíly mezi projekty spolufinancovanými ze zdrojů EU a z vlastních, popř. národních zdrojů. Kontrolní systém poskytovatelů dotací (řízení alokace, zastupitelnost, zdlouhavá administrace ŽoP, ex-ante kontrola a další). Kontrola a audit projektů, včetně dopadů zjištění na příjemce nebo poskytovatele podpory. Nejčastější chyby a příklady dobré a špatné praxe (audit trail, účetnictví, osobní náklady, veřejné zakázky, veřejná podpora, principy 3E a řada dalších).

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti. Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členové projektových týmů, koordinátoři, administrátoři, finanční manažeři, statutární zástupci, pracovních odborů - oddělení zaměřených na problematiku EU fondů, interní auditory a další. Cíl semináře Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie a také doporučení pro praktické řízení rizik projektu. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly - auditu dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Obsah semináře Úvod do problematiky kontrol a auditu projektů ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Machát Jiří MSc.
  • * seminář 19178 8. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

SEARCHŠkolení: Řízení rizik vyplývajících


Listopad 2019 # ...   Kurz od firmy: Controller Institut
Srpen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu. V ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Srpen 2019 # Chcete se seznámit s pracovními rolemi vhodnými pro řízení rizik? Víte, co a jakou výhodu znamená Operational Excellence? Znalost rizik a jejich řízení je často tím, co odlišuje dobré firmy od lepších. Kurz poskytuje ucelený přehled o rizicích v podnikové praxi, jejich identifikaci, klasifikaci a o metodách, jak snížit jejich případné ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2019 # V podmínkách české účetní legislativy je účetní jednotka regulována prostřednictvím zákona o účetnictví, vyhlášek provádějících tento zákon a Českými účetními standardy. Kreativní účetnictví (creative accounting) pak znamená v podstatě „korekci“ účetnictví obvykle s cílem lepší prezentace podniku v účetních výkazech. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2019 # ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Říjen 2019 # ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Říjen 2019 # ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Září 2019 # ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Řízení rizik vyplývajících z realizace a administrace evropských projektů

Strana: | >> 1 << | Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Řízení | rizik | vyplývajících | z realizace | a administracehttp://studium-kurzy.cz/skoleni_82662_rizeni-rizik-vyplyvajicich-z realizace-a administrace-evropskych-projektu.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde