Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zpracovani realizace a audit verejnych zaka zek v oblasti ikt ve verejne sprave

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Zpracování, realizace a audit veřejných zakázek v oblasti IKT ve veřejné správě # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Posluchači získají praktické, odborné zkušenosti a dovednosti nezbytné pro přípravu, realizaci a audit projektů v oblasti IKT veřejných zakázek v orgánech a organizacích veřejné správy. Obsah semináře Seminář s prostorem pro diskusi bude zaměřen na praktické řešení zákonných a ostatních projektů, v oblasti IKT, jejich přípravu, realizaci s následným auditem. Výklad bude zaměřen především na vysvětlení prokazatelné a neprokazatelné auditní stopy, kterou prokazuje příjemce dotace auditorovi. Základní tématické okruhy odborného programu: Veřejná správa. Zdroje financování veřejné správy. Veřejné zakázky IKT soukromých firem ve vlastnictví státu. Projekty IKT financovaných z prostředků EU. Právní rámec veřejné zakázky IKT. Věcný záměr veřejné zakázky IKT. Mezinárodní a národní technické normy a standardy IKT. Procesy řízení projektů, liniové versus projektové řízení IKT. Odborný posudek k veřejné zakázce IKT. Stanovení ceny veřejné zakázky IKT. Zadávací dokumentace veřejné zakázky IKT. Uzavírání smluv veřejné zakázky IKT. Realizace a akceptace projektu veřejné zakázky IKT. Právní rámec auditu IKT. Účelnost projektu, cena v místě a čase obvyklá, shoda realizace projektu se schváleným záměrem projektu, kompatibilita projektu, autorská práva. Soulad s výzvou, evropskou a českou legislativou a interními předpisy příjemce. Příklady zjištění (neúčelnost, JŘBU, nerealizace bezpečnosti, nerealizace projektu, diskriminace dodavatele, nenastavení procesu řízení IKT…).

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Posluchači získají praktické, odborné zkušenosti a dovednosti nezbytné pro přípravu, realizaci a audit projektů v oblasti IKT veřejných zakázek v orgánech a organizacích veřejné správy. Obsah semináře Seminář s prostorem pro diskusi bude zaměřen na praktické řešení zákonných a ostatních projektů, v oblasti IKT, jejich přípravu, realizaci s následným auditem. Výklad bude zaměřen především na vysvětlení prokazatelné a neprokazatelné auditní stopy, kterou prokazuje příjemce dotace auditorovi. Základní tématické okruhy odborného programu: Veřejná správa. Zdroje financování veřejné správy. Veřejné zakázky IKT soukromých firem ve vlastnictví státu. Projekty IKT financovaných z prostředků EU. Právní rámec veřejné zakázky IKT. Věcný záměr veřejné zakázky IKT. Mezinárodní a národní technické normy a standardy IKT. Procesy řízení projektů, liniové versus projektové řízení IKT. Odborný posudek k veřejné zakázce IKT. Stanovení ceny veřejné zakázky IKT. Zadávací dokumentace veřejné zakázky ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Vlk Petr
  • * seminář 19167 1. 11. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Zpracování realizace


Listopad 2019 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, Magistrátní ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Zpracování, realizace a audit veřejných zakázek v oblasti IKT ve veřejné správě

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Zpracování | realizace | a audit | veřejnýchhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82657_zpracovani--realizace-a audit-verejnych-zakazek-v oblasti-ikt-ve verejne-sprave.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde