Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
verejne rozpocty v cr – duraz na kontroln i aspekty a identifikaci rizik

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Veřejné rozpočty v ČR – důraz na kontrolní aspekty a identifikaci rizik # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizované organizace a státní fondy. Cíl semi
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizované organizace a státní fondy. Cíl semináře Posluchači získají základní přehled o struktuře veřejných rozpočtů v ČR (organizační uspořádání) a nejvýznamnějších věcných pravidlech ze zákonů o rozpočtových pravidlech a prováděcích předpisů. Tento bude doplněn o některé na to navazující poznatky a úskalí z praktického pohledu, jakož i o moderní přístup k finančnímu plánování ve veřejném sektoru, včetně best practice z mezinárodního prostředí. Důraz bude kladen také na pravidla veřejné podpory vyplývající z norem EU coby zásadní limitující rámec pro veřejné výdaje v ČR. Obsažena také bude problematika 3E , která představuje kromě kritéria správnosti druhé zákonem č. 320 - 2001 Sb. závazně stanovené kritérium pro provádění všech finančních a majetkových operací v českých veřejných rozpočtech. Ve všech uvedených oblastech bude kladen důraz zejména na kontrolní aspekty a nezbytnost identifikace ekonomických rizik. Obsah semináře Struktura veřejných rozpočtů – vztahy mezi rozpočty veřejných subjektů – postavení veřejných subjektů v rozpočtovém procesu. Nejvýznamnější ustanovení zákonů o rozpočtových pravidlech (ekonomické, spíše než procesní a formální aspekty). Některé praktické aspekty finančního plánování ve veřejném sektoru. Best practice z mezinárodního prostředí v oblasti veřejných výdajů. Normy EU v oblasti veřejné podpory. Základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) a jimi zřizované organizace a státní fondy. Cíl semináře Posluchači získají základní přehled o struktuře veřejných rozpočtů v ČR (organizační uspořádání) a nejvýznamnějších věcných pravidlech ze zákonů o rozpočtových pravidlech a prováděcích předpisů. Tento bude doplněn o některé na to navazující poznatky a úskalí z praktického pohledu, jakož i o moderní přístup k finančnímu plánování ve veřejném sektoru, včetně best practice z mezinárodního prostředí. Důraz bude kladen také na pravidla veřejné podpory vyplývající z norem EU coby zásadní limitující rámec pro veřejné výdaje v ČR. Obsažena také bude problematika 3E , která představuje kromě kritéria správnosti druhé zákonem č. 320 - 2001 Sb. závazně stanovené kritérium pro provádění všech finančních a majetkových operací v českých veřejných rozpočtech. Ve všech uvedených oblastech bude kladen důraz zejména na kontrolní aspekty a nezbytnost identifikace ekonomických rizik. Obsah semináře Struktura veřejných rozpočtů – vztahy mezi rozpočty veřejných subjektů – postavení veřejných subjektů v rozpočtovém procesu. ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Svoboda Michal Ph.D.
  • * seminář 19157 29. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Veřejné rozpočty v ČR


Říjen 2019 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územně samosprávné celky (kraje, statutární města, obce) ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Veřejné rozpočty v ČR – důraz na kontrolní aspekty a identifikaci rizik

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Veřejné | rozpočty | v ČR | důrazhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82654_verejne-rozpocty-v cr-–-duraz-na kontrolni-aspekty-a identifikaci-rizik.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde