Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
cinnost auditniho organu a predstaveni nejca stejsich pochybeni a rizik projektu spolufin ancovanych z fondu eu

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Činnost Auditního orgánu a představení nejčastějších pochybení a rizik projektů spolufinancovaných z fondů EU # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající zn
Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále získat informace o přístupu a výsledcích činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR, včetně upozornění na hlavní rizikové oblasti a zdroje častých auditních zjištění. Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory, finanční manažery, statutární zástupce, pracovní odbory - oddělení zaměřené na problematiku EU fondů, interní auditory a další. Cíl semináře Cílem semináře je upozornit na častá rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, vycházející z nejvíce rizikových oblastí. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu. Obsah semináře Úvod do problematiky kontrol projektů spolufinancovaných z EU – představení základního rámce nastavení a fungování auditu a kontrol v rámci implementační struktury ESI fondů v ČR, včetně popisu funkcí a činností jednotlivých subjektů. Definice jednotlivých typů auditů a kontrol. Představení činnosti Auditního orgánu, včetně definice cílů, obsahu a zaměření jednotlivých auditů systému a auditů operací. Nejčastější a typová pochybení v oblasti auditů systému zaměřených na ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému jednotlivých operačních programů. Nejčastější zjištění v oblasti auditů operací zaměřených zejména na ověření způsobilosti deklarovaných výdajů, soulad realizace projektu s podmínkami poskytnutí dotace a právními předpisy EU a ČR, zejména v oblasti veřejných zakázek, účetnictví, publicity, veřejné podpory a principů 3E.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je vhodný jak pro zaměstnance veřejného, tak i soukromého sektoru, a to na úrovni poskytovatelů dotací, a především jednotlivých žadatelů a příjemců, kteří se zabývají problematikou dotačních prostředků, zejména z fondů EU, a kteří chtějí získat nové, popř. si rozšít stávající znalosti v této oblasti a dále získat informace o přístupu a výsledcích činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí ČR, včetně upozornění na hlavní rizikové oblasti a zdroje častých auditních zjištění. Seminář je účelný zejména, nikoliv však výlučně pro: vedoucí a členy projektových týmů, koordinátory, administrátory, finanční manažery, statutární zástupce, pracovní odbory - oddělení zaměřené na problematiku EU fondů, interní auditory a další. Cíl semináře Cílem semináře je upozornit na častá rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář rovněž poskytne dostatečný prostor pro vzájemnou diskuzi a možnost odpovědí na otázky týkající se implementace a kontroly dotačních projektů. Získané poznatky mohou být využity jak pro lepší administraci těchto projektů ze strany jednotlivých příjemců dotací, tak i pro lepší zaměření následných auditů a kontrol, ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Machát Jiří MSc.
  • * seminář 19133 7. 10. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

SEARCHKurzy: Činnost Auditního orgánu


Prosinec 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-175 - 2018, Název akreditace: Dotace ESIF a jejich kontrola Akreditace: MV ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Činnost Auditního orgánu a představení nejčastějších pochybení a rizik projektů spolufinancovaných z fondů EU

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Činnost | Auditního | orgánu | a představení | nejčastějšíchhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_82646_cinnost-auditniho-organu-a predstaveni-nejcastejsich-pochybeni-a rizik-projektu-spolufinancovanych-z fondu-eu.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde