Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zmeny v zakone o dph pro rok 2020

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2020 # Studio W

Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2019 a návrh změn pro rok 2020 Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: Novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2019 * Problematika věcného břemene – nově nájem, věcné břemeno poskytované na dlouhodobé bázi, datum uskutečnění u zdanitelného plnění nebo osvobozeného bez nároku na odpočet daně * Úprava de
Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2019 a návrh změn pro rok 2020Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)Obsah: Novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2019* Problematika věcného břemene – nově nájem, věcné břemeno poskytované na dlouhodobé bázi, datum uskutečnění u zdanitelného plnění nebo osvobozeného bez nároku na odpočet daně* Úprava definice ekonomické činnosti, jednatelé společností* Identifikované osoby – celkový přehled, úpravy* Stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci – vazba na nařízení č. 282 - 2011* Stanovení místa plnění u poskytovatelů digitálních služeb – od 1. 1. 2019, vystavování daňových dokladů* Pořízení zboží z jiného členského státu – upřesnění definice, stanovení místa plnění, varianty řešení* Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD* Povinnost přiznat daň při přijetí úplaty – informace GFŘ, vazba na poukazy* Zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi, případy, kdy se nepoužije* Úprava data uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha)* Daňové doklady – nová povinnost doručování DD, změny u souhrnného DD* Stanovení základu daně* Nový výpočet daně z ceny včetně daně (zálohy)* Změny při opravě základu daně, nově uvádění v přiznání při snížení ZD, opravný daňový doklad* Možnost provedení opravy ZD u nedobytných pohledávek, výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně u dlužníka* Dodání nemovité věci – lhůty* Úprava nájmu nemovité věci – výjimky, kdy nebude možné využít nájem jako zdanitelné plnění* Poskytnutí ubytovacích služeb* Významná oprava nemovité věci – definice, úprava odpočtu daně při prodeji nemovité věci* Upřesnění výpočtu daně v poměrné výši* Uplatnění nároku na odpočet daně u dlouhodobého majetku 5 let před registrací* Nově snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace u drobného majetku* Režim přenesení daňové povinnosti – obecné zavedení institutu „dobrá víra“, režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění pro obce, plošný režim přenesení daňové povinnosti* Nová pokuta u kontrolního hlášení až 500 000 Kč* Změny v případě nesprávného uvedení daně za jiné zdaňovací období* Změna sazeb daně u hromadné přepravy osobZměny v roce 2020* Změna sazby daně u tepla a chladu z 15 % na 10 % – výpočet při zúčtování záloh* Dodání zboží s povinností odkupu – náležitosti smlouvy* Změny sazeb daně u dodání pitné vody (vodné), stočné, točené pivo, kadeřnické služby, opravy obuvi, opravy kožených výrobků – na 10 %Výklad aktuálních informací k zákonu o DPHZodpovídání konkrétních dotazů, diskuzeDPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi v roce 2020JUDr. Svatopluk Galočík (13.30 – 17 h.)Obsah: * Dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů* Pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11* Obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň* Přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16* Pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4* Poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3* Přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69* Pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a § 97a* Nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně* Finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d* Reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států a třetích zemí* Povinnost plátce přiznat daň v tuzemsku u poskytnutých služeb od osob neusazených v tuzemsku* Vývoz zboží podle § 66, dovoz zboží podle § 23 a § 71g, uvádění do daňových přiznání, daňové doklady a nárok na odpočet daně* Souhrnné hlášení podle § 102, daňová přiznání* Stanovení základu daně při zpětném dovozu zboží z pasivního zušlechťovacího styku* Ustanovení § 108 odst. 1 písm. j)* Úprava u vybraných služeb ve zvláštním režimu §§ 110a-110ze (mini one stop shop)

Obsah kurzu - školení     Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2019 a návrh změn pro rok 2020Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.)Obsah: Novela zákona o DPH účinná od 1. 4. 2019* Problematika věcného břemene – nově nájem, věcné břemeno poskytované na dlouhodobé bázi, datum uskutečnění u zdanitelného plnění nebo osvobozeného bez nároku na odpočet daně* Úprava definice ekonomické činnosti, jednatelé společností* Identifikované osoby – celkový přehled, úpravy* Stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci – vazba na nařízení č. 282 - 2011* Stanovení místa plnění u poskytovatelů digitálních služeb – od 1. 1. 2019, vystavování daňových dokladů* Pořízení zboží z jiného členského státu – upřesnění definice, stanovení místa plnění, varianty řešení* Dodání zboží a poskytnutí služby v případě poukazu – jednoúčelové, víceúčelové, stanovení ZD* Povinnost přiznat daň při přijetí úplaty – informace GFŘ, vazba na poukazy* Zdanitelné plnění poskytované na dlouhodobé bázi, případy, kdy se nepoužije* Úprava data uskutečnění zd. plnění u plnění poskytovaných v přímé souvislosti s nájmem (úklid, ostraha)* Daňové doklady – nová povinnost doručování DD, změny u souhrnného DD* Stanovení základu daně* Nový výpočet daně z ceny včetně daně (zálohy)* Změny při opravě základu daně, nově uvádění v přiznání při snížení ZD, opravný daňový doklad* Možnost provedení opravy ZD u nedobytných pohledávek, výše opravy, opravné DD, oprava odpočtu daně u ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Svatopluk GALOČÍK a Ing. Zdeněk KUNEŠ, specialisté na problematiku DPH, spoluautoři zákona o DPH
  • Na základě Vaší objednávky obratem obdržíte vstupenku[y] a fakturu. Zaslané přihlášky jsou závazné. Jako doklad o zařazení do semináře Vám zašleme vstupenku[y], plánek umístění našich učeben a proformafakturu. Vstupenka je přenosná. Daňový doklad Vám zašleme po přijetí platby nebo po uskutečnění kurzu.

SEARCHŠkolení: ZMĚNY ZÁKONĚ


Listopad 2020 # Změny zákona o DPH v tuzemsku – změny v roce 2020 a pro rok 2021 Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) Obsah: * Problematika věcného břemene – nájem, věcné břemeno poskytované na dlouhodobé bázi, datum uskutečnění u zdanitelného plnění nebo osvobozeného bez nároku na odpočet daně * Přemístění obchodního majetku * Pořízení zboží z jiného ...   Kurz od firmy: Studio W
Červen 2020 # Správní řád, jeho struktura, správní řízení a jiné postupy správních ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM


ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH pro rok 2020

Strana: | >> 1 << | Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ZMĚNY | ZÁKONĚ | DPHhttps://studium-kurzy.cz/skoleni_81896_zmeny-v-zakone-o-dph-pro-rok-2020.html[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde