Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zakonik prace v roce 2020 - aktuality zmeny a zkusenosti z praxe

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe # Studio W

Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe. Cíl: Seznámení s obsahem novelizace zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2020, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů v praxi a s nejnovější judika
Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.Cíl: Seznámení s obsahem novelizace zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2020, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů v praxi a s nejnovější judikaturou.Obsah: Novelizace zákoníku práce – zejména:* Změna povinností zaměstnavatele týkající se zařazení zaměstnance - zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené* Nová úprava skončení výkonu práce vedoucího zaměstnance po jeho odvolání či vzdání se vedoucího pracovního místa* Významné změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr* Nová koncepce úpravy (výpočtu) dovolené* Změna povinností zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu)* Nová úprava doručování písemností v pracovněprávních vztazích* Návrh zavedení nového institutu sdílení pracovního místa (jobsharing)* Změny výše náhrad poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání* Změna úpravy dočasného přidělení zaměstnance* Nově stanovená kritéria v souvislosti s přechodem práv a povinností v pracovněprávních vztazích* Úprava rodičovského příspěvku a související změny v čerpání rodičovské dovolené* Nová překážka v práci – dlouhodobá péče, dosavadní zkušenosti s jejím využíváním* Aktuální změny v souvisejících pracovněprávních předpisech* Nejnovější judikatura NS ve věcech pracovněprávníchMetody výuky: Výklad, modelové příklady, případy z praxe.

Obsah kurzu - školení     Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, firemní právníky a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.Cíl: Seznámení s obsahem novelizace zákoníku práce a s aktuálními změnami dalších pracovněprávních předpisů v roce 2020, s praktickými zkušenostmi s uplatňováním zákoníku práce a souvisejících předpisů v praxi a s nejnovější judikaturou.Obsah: Novelizace zákoníku práce – zejména:* Změna povinností zaměstnavatele týkající se zařazení zaměstnance - zaměstnankyně po návratu z rodičovské dovolené* Nová úprava skončení výkonu práce vedoucího zaměstnance po jeho odvolání či vzdání se vedoucího pracovního místa* Významné změny v právní úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr* Nová koncepce úpravy (výpočtu) dovolené* Změna povinností zaměstnavatele týkající se vydávání potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtového listu)* Nová úprava doručování písemností v pracovněprávních vztazích* Návrh zavedení nového institutu sdílení pracovního místa (jobsharing)* Změny výše náhrad poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s pracovním úrazem či nemocí z povolání* Změna úpravy dočasného přidělení zaměstnance* Nově stanovená kritéria v souvislosti s přechodem práv a povinností v pracovněprávních vztazích* Úprava rodičovského příspěvku a související změny v čerpání rodičovské dovolené* Nová překážka v práci – dlouhodobá péče, dosavadní zkušenosti s jejím využíváním* Aktuální změny v souvisejících pracovněprávních ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • doc. JUDr. Margerita VYSOKAJOVÁ, CSc., Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Na základě Vaší objednávky obratem obdržíte vstupenku[y] a fakturu. Zaslané přihlášky jsou závazné. Jako doklad o zařazení do semináře Vám zašleme vstupenku[y], plánek umístění našich učeben a proformafakturu. Vstupenka je přenosná. Daňový doklad Vám zašleme po přijetí platby nebo po uskutečnění kurzu . Kurzovné můžete uhradit i v hotovosti na kurzu , kde Vám bude vystaven doklad o zaplacení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: ZÁKONÍK PRÁCE


Srpen 2019 # Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, jednání za právnické ...   Kurz od firmy: Studio W
Říjen 2019 # Obsah: * Dopad občanského zákoníku (OZ) na pracovněprávní vztahy, kdy se použije a kdy nikoliv, odchylování se od zákona, konkrétní případy, výklad právních jednání, jejich neplatnost, co je zdánlivé právní jednání a důsledky, způsobilost (svéprávnost) ...   Kurz od firmy: Studio W


Srpen 2019 # Na semináři si obohatíte a prověříte svoje znalosti. Budete mít příležitost se aktivně zapojit do diskuze. Jednotlivé odborné bloky budou doplňovány nejen příklady z praxe, ale i s tím související aktuální judikaturou. * Zákoník práce: Aktuální stav právní úpravy v roce 2019 • všeobecná ustanovení zákoníku práce – ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2020 # Obsah: * Co je závislá práce (zákaz tzv. „švarcsystému“ a nelegální práce – hrozba vysoké pokuty) * Vazba na občanský zákoník a jak s ním pracovat * Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ – kdy se lze od zákona odchýlit * Kolektivní smlouvy a vnitřní ...   Kurz od firmy: Studio W
Srpen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Cíl semináře: Na praktických příkladech a ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Září 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce Akreditace: MV : Cílem semináře je blíže seznámit posluchače s připravovanými či v nedávné ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Leden 2020 # Určeno pro personalisty, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní, odborové funkcionáře, pracovníky inspekce práce. Obsah: Výklad bude proveden s ohledem na skutečnost, zda bude přijata novela zákoníku práce, která má zásadním způsobem změnit posuzování a počítání dovolené. * Dovolená za kalendářní rok a její délka, její poměrná část * Možnosti ...   Kurz od firmy: Studio W
Říjen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-375 - 2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce Akreditace: ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Září 2019 # Obsah: * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům * Novela zákoníku práce od 1. 6. 2018, týkající se dlouhodobého ošetřování a některých změn ...   Kurz od firmy: Studio W
Říjen 2019 # Cíl: Seminář se bude týkat aktuální legislativní situace v pracovním právu a bude veden s ohledem na její dopad do podnikové praxe. Obsah: * Aktuální novelizace zákoníku práce – jejich schválení a neschválení * Základní pravidla pro výpočet a poskytování dovolené * Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání na ...   Kurz od firmy: Studio W


Prosinec 2019 # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. Cíl: Seznámit účastníky kurzu s očekávanými změnami v pracovněprávních předpisech uskutečněnými v roce 2019 a připravovanými pro rok 2020. Obsah: * ...   Kurz od firmy: Studio W


ZÁKONÍK PRÁCE v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Strana: | 1 << | 2 | >> 3 | Celkem: 23 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ZÁKONÍK | PRÁCE | roce | 2020http://studium-kurzy.cz/skoleni_81889_zakonik-prace-v-roce-2020---aktuality--zmeny-a-zkusenosti-z-praxe.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde