Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
ochrana osobnich udaju podle obecneho narizen i gdpr - poznatky z aplikacni praxe

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle obecného nařízení GDPR - poznatky z aplikační praxe # Studio W

Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další. Obsah: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky * Věcná působnost právní úpravy * Místní působnost právní úpravy * Osobní působnost právní úpravy
Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další.Obsah: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky* Věcná působnost právní úpravy* Místní působnost právní úpravy* Osobní působnost právní úpravyZákladní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů), jeho provedení v aplikační praxi a související otázky:* Osobní údaj, citlivý údaj* Zpracování osobních údajů* Správce osobních údajů* Zpracovatel osobních údajů* Společní správci osobních údajů* Subjekt údajů* Souhlas se zpracováním osobních údajů* Právo být zapomenut* Právo na přenositelnost údajů atd.Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe* Stanovení účelu, způsobu a prostředků zpracování* Identifikace právního titulu ke zpracování osobních údajů* Povinnosti související s minimalizací zásahu do chráněných zájmů (doba uchování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, přesnost údajů atp.)* Informační povinnost vůči subjektům údajů* Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a související dokumentace, včetně předběžného posouzení* Práva subjektu údajů vůči správci osobních údajů* Povinnost oznámit bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajůPověřenec pro ochranu osobních údajů (postavení, práva a povinnosti)Vztah správce a zpracovatele osobních údajů* Správce a zpracovatel osobních údajů* Společní správci osobních údajů* Smluvní úprava poměrů správce a zpracovatele osobních údajů* Odpovědnost správce a zpracovatele osobních údajůÚřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost* Působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů* Procesní aspekty ochrany osobních údajůZákladní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí* Pojem třetí země* Způsoby a garance pro předávání osobních údajů do třetích zemí

Obsah kurzu - školení     Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další.Obsah: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky* Věcná působnost právní úpravy* Místní působnost právní úpravy* Osobní působnost právní úpravyZákladní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů), jeho provedení v aplikační praxi a související otázky:* Osobní údaj, citlivý údaj* Zpracování osobních údajů* Správce osobních údajů* Zpracovatel osobních údajů* Společní správci osobních údajů* Subjekt údajů* Souhlas se zpracováním osobních údajů* Právo být zapomenut* Právo na přenositelnost údajů atd.Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe* Stanovení účelu, způsobu a prostředků zpracování* Identifikace právního titulu ke zpracování osobních údajů* Povinnosti související s minimalizací zásahu do chráněných zájmů (doba uchování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, přesnost údajů atp.)* Informační povinnost vůči subjektům údajů* Zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a související dokumentace, včetně předběžného posouzení* Práva subjektu údajů vůči správci osobních údajů* Povinnost oznámit bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Jakub MORÁVEK, Ph.D., advokát, tajemník a odborný asistent na katedře pracovního práva Univerzity Karlovy, je garantem několika předmětů vč. Ochrany osobních údajů, 2010 – 2012 ředitelem odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Na základě Vaší objednávky obratem obdržíte vstupenku[y] a fakturu. Zaslané přihlášky jsou závazné. Jako doklad o zařazení do semináře Vám zašleme vstupenku[y], plánek umístění našich učeben a proformafakturu. Vstupenka je přenosná. Daňový doklad Vám zašleme po přijetí platby nebo po uskutečnění kurzu.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Září 2020 # Seminář se zaměří na aktuální problematické otázky týkající se ochrany osobních údajů, které budou zasazeny do právního rámce ochrany osobních údajů tvořeného zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů. Budete seznámeni s důležitými změnami, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2020 # Nebuďte zaskočeni a připravte se na revoluční změnu General Data Protection Regulation (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017 - 679) je účinné od 25. května 2018 a představuje revoluční změnu na celoevropské úrovni. Je univerzálně použitelné ve všech státech ...   Kurz od firmy: Top Vision
Listopad 2020 # IT již dávno není jen o technickém nastavení a uživatelské podpoře. Aktuální bezpečnostní hrozby a legislativa přináší pro IT oddělení nové výzvy. V průběhu semináře se zaměříme na IT bezpečnost z pohledu legislativy a ochrany osobních údajů. V průběhu semináře se dostaneme i k tvorbě d...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Červen 2020 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitraAK - PV-170 - 2018, Název akreditace: Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví Obsah: Právní rámec úpravy – GDPR a dalších 59 českých právních předpisů, judikatura z této oblasti, další evropská úprava. Co nového přináší zákon o zpracování osobních údajů pro zd...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Květen 2020 # Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další. Obsah: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky * Věcná působnost právní úpravy * Místní ...   Kurz od firmy: Studio W
Říjen 2020 # Obsah: * Archivace dat * Právní předpisy * Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů * Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv * Archivace digitální a analogová * Archivace dat jiným subjektem za úplatu * Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení ...   Kurz od firmy: Studio W
Květen 2020 # Neuvedeno * • Úvod do webináře, stručné vysvětlení pramenů evropského práva, vysvětlení základních pramenů sekundárního evropského práva, rozdíl mezi směrnicemi a nařízeními. • Smysl a účel Nařízení. • Stručné připomenutí tuzemské stávající právní úpravy a jejích hlavních zásad. • Věcná působnost Nařízení, výjimky. • Místní ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2020 # Program semináře: * Aktuální soudní výklady k okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) * Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červenec 2020 # Na tomto kurzu Vás seznámíme s aktuálními problémy ochrany osobních údajů v IT, zejména e-commerce. Dozvíte se, jaký je současný právní základ ochrany osobních údajů a postup implementace ochrany osobních údajů u provozovatelů e-shopů a jiných B2C ICT řešení. Kurz je určen pro majitele ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Říjen 2020 # * Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. * GDPR a zákon o ochraně osobních údajů, porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ podle obecného nařízení GDPR - poznatky z aplikační praxe

Strana: | >> 1 << | Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | OCHRANA | OSOBNÍCH | ÚDAJŮ | podle | obecnéhohttps://studium-kurzy.cz/skoleni_81873_ochrana-osobnich-udaju-podle-obecneho-narizeni-gdpr---poznatky-z-aplikacni-praxe.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde