Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
nejcastejsi chyby zamestnavatelu pri aplikaci zakoniku prace a aktuality

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a aktuality # Studio W


Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti - nicotnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány. Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího soudu.Součástí semináře bude též informace o obsahu novelizace zákoníku práce.Obsah: * Nedostatky vyskytující se v právních jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování vedoucího zaměstnance, jeho odvolání a nabídková povinnost zaměstnavatele)* Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a významné změny, které přináší novela zákoníku práce* Podmínky změny pracovního poměru ze zákona z doby určité na dobu neurčitou* Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy a nová úprava podmínek podle novely zákoníku práce* Home office – výhody a rizika a pravidla týkající se překážek v práci* Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců a zásadní změna počítání lhůt pro podání žaloby dle novely zákoníku práce* Možnosti zaměstnavatele v oblasti kontroly zaměstnanců, nová pravidla pro provádění zkoušek na alkohol a jiné návykové látky* Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv* Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků* Kdy a jak správně uzavírat konkurenční doložku* Nelegální práce – znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů* Doručování v pracovněprávních vztazích a zásadní změna v novele ZPAktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávníchMetody výuky: Výklad, modelové příklady, případy z praxe.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • doc. JUDr. Margerita VYSOKAJOVÁ, CSc., Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Na základě Vaší objednávky obratem obdržíte vstupenku[y] a fakturu. Zaslané přihlášky jsou závazné. Jako doklad o zařazení do semináře Vám zašleme vstupenku[y], plánek umístění našich učeben a proformafakturu. Vstupenka je přenosná. Daňový doklad Vám zašleme po přijetí platby nebo po uskutečnění kurzu . Kurzovné můžete uhradit i v hotovosti na kurzu , kde Vám bude vystaven doklad o zaplacení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ


Červenec 2019 # Na tomto semináři se seznámíte s nejčastějšími omyly, kterých se (nevědomky) dopouštějí personalisté při hledání nových zaměstnanců na sociálních sítích. Odnesete si domů poznatky a návody, jak se nejčastějším chybám při vašem náboru vyhnout. * Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích • co vše se momentálně na ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2019 # Na semináři se naučíte identifikovat hlavní oblasti, ve kterých dochází k chybám. Získáte návod, jak se jich vyvarovat. * • co je a co není předmětem zákona o DPH, • místo plnění a jeho správné určení, • kdo se musí - může stát plátcem a kdo identifikovanou osobou, • povinnost přiznat daň – kdo, kdy, • správný postup a chyby při přenesení daňové ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2019 # ...   Kurz od firmy: Studio W


Červen 2019 # Na semináři získáte jistotu, že při zpracování mezd postupujete správným způsobem. Ujistíte se, zda ve specifických případech provádíte výpočet správně a zda váš SW pracuje dle legislativních podmínek. * Pracovní doba: Co je fondem pracovní doby pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • jak pracovat s odpracovanými hodinami ve ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2019 # ...   Kurz od firmy: Studio W
Září 2019 # Na semináři vás lektorka upozorní na nejčastější chyby, které se při poskytování cestovních náhrad v praxi vyskytují. Získáte tak návod, jak se případným pochybením vyvarovat. * Výklad pravidel provázaný četnými praktickými ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cíl semináře : Seznámit účastníky semináře s problematikou flexibilních forem práce, ke ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Říjen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-306 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře : Seminář poskytne základní seznámení s principy a fungováním registru smluv. Představeny ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Květen 2019 # Neuvedeno * Obsah bude brzy ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce a aktuality

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | NEJČASTĚJŠÍ | CHYBY | ZAMĚSTNAVATELŮ | při | aplikacihttp://studium-kurzy.cz/skoleni_81865_nejcastejsi-chyby-zamestnavatelu-pri-aplikaci-zakoniku-prace-a-aktuality.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde