Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zasady bezpecnosti prace pro ucitele telesne vychovy - akreditovano msmt - plna kapacita

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT - PLNÁ KAPACITA # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: MSMT-22459 - 2017-2-798, název akreditace: Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy Akreditace: MSMT : KAPACITA SEMINÁŘE BYLA ZAPLNĚNA, PROSÍME, NEPŘIHLAŠUJTE SE, DĚKUJEME. DALŠÍ TERMÍN SEMINÁŘE JE 27. KVĚTNA 2019. Dodržování základních pravidel bezpečnosti při výuce tělesné výchovy je stále více a více
: KAPACITA SEMINÁŘE BYLA ZAPLNĚNA, PROSÍME, NEPŘIHLAŠUJTE SE, DĚKUJEME. DALŠÍ TERMÍN SEMINÁŘE JE 27. KVĚTNA 2019. Dodržování základních pravidel bezpečnosti při výuce tělesné výchovy je stále více a více aktuální. Všechny právní předpisy z oblasti školství jsou stále více zaměřeny na bezpečnost žáků. Současné pojetí výuky při větší samostatnosti a skupinových akcích, více svobody v rozhodování žáků a jejich zhoršující se zdravotní stav a menší trénovanost přináší v dnešní době řadu rizik. V rámci této problematiky zařazujeme vzdělávací kurz akreditovaný u MŠMT pro učitele tělesné výchovy na základních a středních školách. Jaké jsou zákony? Za co škola odpovídá a za co už ne? Jak zajistit bezpečnost při letních či zimních výcvikových kurzech? Kde vzniká nejvíce úrazů? Jaké jsou nejdůležitější zásady při BOZP u učitelů TV? Odpovědi nejen na tyto otázky Vám přinese náš kurz se odborníkem v oblasti BOZP. Cílem semináře je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách v rámci BOZP . Obsah: * základní charakteristika prevence a předcházení rizikům na sportovně-turistických akcích; * právní odpovědnost učitelů TV při dohledu nad žáky, při úrazech žáků, metodika šetření školních úrazů; * povinnosti učitelů TV v oblasti BOZP a BOZ žáků; * odborná kvalifikace učitelů TV, školení; * kontrolní systém v tělocvičnách a na školních sportovištích; * systém zajištění první pomoci ve škole a na sportovních akcích školy; * pravidla BOZP a BOZ při speciálních činnostech, zásady zpracování provozních řádů v tělocvičnách a na školních sportovištích; * letní výcvikové kurzy – vodní turistika, cykloturistika, turistika, zimní výcvikové kurzy – lyžování; * zařazování atraktivních sportovních odvětví (in-line bruslení, adrenalinové sporty apod. * školní hřiště, školní posilovna, tělocvična, horolezecká stěna, bazén a další sportoviště; * podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků; * uvolňování žáků z výuky TV; * nejčastější chyby a nedostatky BOZP, příklady z praxe, řešení modelových situací.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jan Romaněnko - lektor je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, byl členem skupiny expertů BOZP při Českomoravské konfederaci odborových svazů a člen Stálého výboru Rady vlády BOZP.
  • * Číslo akreditovaného kurzu: MSMT-22459 - 2017-2-798, název akreditace: Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy Akreditace: MSMT ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 9:00 - 13:00 Konkrétní harmonogram bude upřesněn na místě
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHKurzy: Zásady bezpečnosti práce


Červen 2020 # Akreditace: MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MSMT-22459 - 2017-2-798, Název akreditace: Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy Dodržování základních pravidel bezpečnosti při výuce tělesné výchovy je stále více a více aktuální. ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Zásady bezpečnosti práce pro učitele tělesné výchovy - AKREDITOVÁNO MŠMT - PLNÁ KAPACITA

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Zásady | bezpečnosti | práce | pro | učitelehttps://studium-kurzy.cz/skoleni_81400_zasady-bezpecnosti-prace-pro-ucitele-telesne-vychovy---akreditovano-msmt---plna-kapacita.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde