Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
prekazky v praci uprava dovolene skonceni p racovniho pomeru

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Překážky v práci, úprava dovolené, skončení pracovního poměru # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV : Na praktických příkladech a s přihlédnutím k judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k jednotlivým způsobům skončení pracovního poměru a dále pak k právní úpravě dovolené a překážek v práci obsažené v zákoníku práce. Té
: Na praktických příkladech a s přihlédnutím k judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k jednotlivým způsobům skončení pracovního poměru a dále pak k právní úpravě dovolené a překážek v práci obsažené v zákoníku práce. Téma č. 1: Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru * přehled jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru * skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby * dohoda o rozvázání pracovního poměru * zrušení pracovního poměru ve zkušební době * výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele výpovědní doba a modifikace jejího běhu či délky (např. § 53 odst. 2 ZP) jednotlivé výpovědní důvody a úskalí jejich uplatnění ochranná doba zaměstnance (§ 53, § 54 ZP) * výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance a některé specifické případy (§ 51a, § 339a ZP) * okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance a ze strany zaměstnavatele * odstupné a jeho případné vracení * neplatné rozvázání pracovní poměru a možný způsob obrany Téma č. 2: Právní úprava dovolené v ZP * obecně k právní úpravě dovolené v ZP, představení jednotlivých druhů dovolené * rozlišení dovolené za kalendářní rok, případně její poměrné části a dovolené za odpracované dny * dodatková dovolená * výměra dovolené, určení počtu pracovních dnů * překážky (ne)považující se za výkon práce pro účely dovolené * krácení dovolené * čerpání dovolené * náhrada za dovolenou * stručné představení nové koncepce dovolené v připravované novele ZP Téma č. 3: Právní úprava překážek v práci * obecně k překážkám v práci, třídění překážek, systematika v ZP * právní následky překážek v práci * překážky v práci na straně zaměstnance: dočasná pracovní neschopnost zaměstnance ošetřování člena domácnosti dlouhodobá péče mateřská dovolená rodičovská dovolená překážky v práci podle nařízení vlády č. 590 - 2006 Sb. * překážky v práci na straně zaměstnavatele: prostoj, nepříznivé povětrnostní vlivy jiná překážka ve smyslu § 208 ZP překážka za dobu strávenou na pracovní cestě V ceně je zahrnuto: 2x odborný program ve dnech 13.-14.6.2019, 2x osvědčení o účasti, coffeebreaky po oba dva dny, obědy.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Michael Košnar - působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-87 - 2015, Název akreditace: Pracovní právo Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 1.den 9:30-15:30 2.den 9:00-13:00
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHŠkolení: Překážky práci
Překážky v práci, úprava dovolené, skončení pracovního poměru

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Překážky | práci | úpravahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_79657_prekazky-v-praci--uprava-dovolene--skonceni-pracovniho-pomeru.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde