Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
archivni a spisova sluzba vcetne legislativy o ochrane osobnich udaju gdpr

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Archivní a spisová služba včetně legislativy o ochraně osobních údajů GDPR # InAkademia s.r.o.

I.část Jak zacházet s dokumenty ve světle aktuální legislativy ČR aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 205 - 2017 Sb., kterým se mění zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) využití vyhlášky č. 283 - 2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v s
I.část Jak zacházet s dokumenty ve světle aktuální legislativy ČR aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 205 - 2017 Sb., kterým se mění zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) využití vyhlášky č. 283 - 2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ochrana osobních údajů v dokumentech pohledem obecného nařízení (GDPR) po 25. květnu 2018 II. část Správa dokumentů ve společnosti evidence dokumentů (listinná či elektronická forma evidence) podací deník, elektronický systém spisové služby, DMS procesy správy dokumentů (od jejich vzniku - přijetí k vyřízení) razítko, elektronický podpis, časové razítko, elektronická pečeť účetní doklady, personální, mzdové, zdravotní či sociální dokumenty metadata dokumentů, výstupní formáty dokumentů vyřizuji poštou, datovou schránkou, e-mailem ukládání dokumentů (analogové spisovny, digitální uložiště) kam s nimi – kartony, trezory či digitální nosiče - média) III. část Uchování dokumentů společnosti pravidla pro dlouhodobé uložení dokumentů v analogové podobě pravidla pro dlouhodobé uložení dokumentů v elektronické podobě likvidace společnosti komunikace se státním archivem (struktura archivů, jejich působnost) zabezpečení dochovaných dokumentů archivace dokumentů možnosti uložení dokumentů ve státním archivu, národním digitálním archivu, komerční spisovně které dokumenty ukládáme trvale skartace dokumentů kdy a za jakých podmínek mohu dokumenty zničit možnost provést skartační řízení elektronické skartační řízení IV. část Diskuze

Obsah kurzu - školení     I.část Jak zacházet s dokumenty ve světle aktuální legislativy ČR aplikace archivního zákona v praxi (aktuální znění zákona č. 205 - 2017 Sb., kterým se mění zákon č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) využití vyhlášky č. 283 - 2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259 - 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v soukromoprávní sféře zajištění důvěryhodnosti elektronických dokumentů z pohledu zákona č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ochrana osobních údajů v dokumentech pohledem obecného nařízení (GDPR) po 25. květnu 2018 II. část Správa dokumentů ve společnosti evidence dokumentů (listinná či elektronická forma evidence) podací deník, elektronický systém spisové služby, DMS procesy správy dokumentů (od jejich vzniku - přijetí k vyřízení) razítko, elektronický podpis, časové razítko, elektronická pečeť účetní doklady, personální, mzdové, zdravotní či sociální dokumenty metadata dokumentů, výstupní formáty dokumentů vyřizuji poštou, datovou schránkou, e-mailem ukládání dokumentů (analogové spisovny, digitální uložiště) kam s nimi – kartony, trezory či digitální nosiče - média) III. část Uchování dokumentů společnosti pravidla pro dlouhodobé uložení dokumentů v analogové podobě pravidla pro dlouhodobé ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Linda Řezníčková Cena: 1800 Kč Poznámka k ceně: sleva 100 Kč za každého dalšího účastníka Seminář je určený pro soukromou sféru –  podnikatelské subjekty dle § 3 odst. 2 zákona č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů v platném znění. Posluchači budou seznámeni s aplikacemi archivního zákona v praxi, především jak nakládat s dokumenty v listinné i digitální podobě v souladu s archivní legislativou ve vazbě na GDPR.
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.

SEARCHKurzy: Archivní spisová


Listopad 2019 # Odborný program semináře: * Zdrojové právní předpisy v oblasti spisové služby včetně evropských norem * Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů * ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Archivní a spisová služba včetně legislativy o ochraně osobních údajů GDPR

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Archivní | spisová | služba | včetněhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_79619_archivni-a-spisova-sluzba-vcetne-legislativy-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde