Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
utoky proti is - it obrana proti nim a jeji audit

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Útoky proti IS - IT, obrana proti nim a její audit # Český institut interních auditorů, z.s.

Interní auditory. Pro všechny skupiny. Cíl semináře Formou případové studie vyhodnotit možná rizika napadnutí podnikové IT infrastruktury, způsoby obrany a možnosti auditu v této oblasti. Obsah semináře Principy a nebezpečí hackingu a dalších útoků. Kdo a proč může útočit na Vaši
Interní auditory. Pro všechny skupiny. Cíl semináře Formou případové studie vyhodnotit možná rizika napadnutí podnikové IT infrastruktury, způsoby obrany a možnosti auditu v této oblasti. Obsah semináře Principy a nebezpečí hackingu a dalších útoků. Kdo a proč může útočit na Vaši organizaci. Jak organizaci může hacker poškodit. Útoky vlastních zaměstnanců a dalších osob. Malware. Botnety, Ransomware, Keyloggery, těžba bitcoinů a další typy škodlivého software Exploity – útok jako stavebnice. Vektory šíření malware. Obrana: Antivirová obrana, antimalware, ochrana e-mailu, zálohování. DoS a DDoS útoky. Typické objemové útoky, jejich princip a omezené možnosti obrany. Útoky proti webovým aplikacím. SQL injection, CSS, CSRF a další způsoby napadnutí webových aplikací. Obrana: Zásady bezpečného vývoje. Útoky proti heslům a přístupovým právům. Prolamování hesel (slovníkový útok, brute force, rainbow tables). Odcizení snadno dostupných hesel a povýšení práv. Obrana: Silná hesla, správně nasazená Group Policy, patchování. Fyzické a sociální útoky. Průnik do organizace, výpočetních sálů a k aktivním prvkům. Personální bezpečnost a sociální hacking. Obrana: Edukace zaměstnanců, fyzické zabezpečení organizace. Odposlech a útok proti Wi-Fi. Princip odposlechu – nástroj Wireshark. Zabezpečená a nezabezpečená Wi-Fi a princip útoku proti ní. Obrana: Šifrování komunikace. Únik citlivých a osobních údajů. Motivace pro únik dat (podvod, msta). Obrana: Přístupová práva, DLP. Možnosti provádění interního auditu, jaké chyby budeme zejména nacházet. Bude realizováno jako případová studie, s využitím praktických ukázek zjištění k formulaci nedostatků a nápravných opatření.

Obsah kurzu - školení     Interní auditory. Pro všechny skupiny. Cíl semináře Formou případové studie vyhodnotit možná rizika napadnutí podnikové IT infrastruktury, způsoby obrany a možnosti auditu v této oblasti. Obsah semináře Principy a nebezpečí hackingu a dalších útoků. Kdo a proč může útočit na Vaši organizaci. Jak organizaci může hacker poškodit. Útoky vlastních zaměstnanců a dalších osob. Malware. Botnety, Ransomware, Keyloggery, těžba bitcoinů a další typy škodlivého software Exploity – útok jako stavebnice. Vektory šíření malware. Obrana: Antivirová obrana, antimalware, ochrana e-mailu, zálohování. DoS a DDoS útoky. Typické objemové útoky, jejich princip a omezené možnosti obrany. Útoky proti webovým aplikacím. SQL injection, CSS, CSRF a další způsoby napadnutí webových aplikací. Obrana: Zásady bezpečného vývoje. Útoky proti heslům a přístupovým právům. Prolamování hesel (slovníkový útok, brute force, rainbow tables). Odcizení snadno dostupných hesel a povýšení práv. Obrana: Silná hesla, správně nasazená Group Policy, patchování. Fyzické a sociální útoky. Průnik do organizace, výpočetních sálů a k aktivním prvkům. Personální bezpečnost a sociální hacking. Obrana: Edukace zaměstnanců, fyzické zabezpečení organizace. Odposlech a útok proti Wi-Fi. Princip ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Bukovský Jan
  • * seminář 19087 27. 5. 2019
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

SEARCHŠkolení: Útoky proti
Útoky proti IS - IT, obrana proti nim a její audit

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Útoky | protihttp://studium-kurzy.cz/skoleni_79604_utoky-proti-is---it--obrana-proti-nim-a jeji-audit.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde