Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zakon o kyberneticke bezpecnosti – dopady a povinnosti

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Zákon o kybernetické bezpečnosti – dopady a povinnosti # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen interním auditorům a dalším pracovníkům ve veřejné i soukromé sféře, kteří se věnují v souladu s právními předpisy vytváření interních směrnic a bezpečnosti. Cíl semináře Zákon o kybernetické bezpečnosti je v České republice účinný již od rok
Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen interním auditorům a dalším pracovníkům ve veřejné i soukromé sféře, kteří se věnují v souladu s právními předpisy vytváření interních směrnic a bezpečnosti. Cíl semináře Zákon o kybernetické bezpečnosti je v České republice účinný již od roku 2015. V roce 2017 prošel podstatnou novelizací a byl tak například rozšířen okruh jeho adresátů. Touto novelizací zákona a souvisejících vyhlášek jsou zapracovány mimo jiné požadavky evropské směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS) a došlo i k dalším změnám. Vzhledem k dynamickému prostředí, které zákon reguluje, dojde i v roce 2019 k dalším úpravám regulatorního rámce. Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které právní regulace dopadá, a přiblížit povinnosti, které pro tyto subjekty ze zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů vyplývají. Obsah semináře Vysvětlení organizace kybernetické bezpečnosti v České republice. Seznámení s aktuální legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti a kritéria pro jejich určení. Kritická informační infrastruktura (KII), významné informační systémy (VIS) a jejich povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Provozovatel základní služby (PZS), poskytovatel digitální služby, provozovatel informačního systému a jejich určení a povinnosti podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech. Kontrola plnění povinností vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Změny zavedené novelami zákona o kybernetické bezpečnosti a změny prováděcích právních předpisů. Vyhláška č. 82 - 2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně Určeno pro Seminář je určen interním auditorům a dalším pracovníkům ve veřejné i soukromé sféře, kteří se věnují v souladu s právními předpisy vytváření interních směrnic a bezpečnosti. Cíl semináře Zákon o kybernetické bezpečnosti je v České republice účinný již od roku 2015. V roce 2017 prošel podstatnou novelizací a byl tak například rozšířen okruh jeho adresátů. Touto novelizací zákona a souvisejících vyhlášek jsou zapracovány mimo jiné požadavky evropské směrnice o bezpečnosti sítí a informací (NIS) a došlo i k dalším změnám. Vzhledem k dynamickému prostředí, které zákon reguluje, dojde i v roce 2019 k dalším úpravám regulatorního rámce. Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální legislativě spojené s kybernetickou bezpečností, nastínit proces identifikace subjektů, na které právní regulace dopadá, a přiblížit povinnosti, které pro tyto subjekty ze zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících právních předpisů vyplývají. Obsah semináře Vysvětlení organizace kybernetické bezpečnosti v České republice. Seznámení s aktuální legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti a kritéria pro jejich určení. Kritická informační infrastruktura (KII), významné informační systémy (VIS) a jejich povinnosti ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Bc. et Bc. Kučínský Adam
  • * seminář 19082 22. 5. 2019* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

SEARCHŠkolení: Zákon o kybernetické bezpečnosti
Zákon o kybernetické bezpečnosti – dopady a povinnosti

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Zákon | o kybernetické | bezpečnosti | dopadyhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_79602_zakon-o kyberneticke-bezpecnosti-–-dopady-a povinnosti.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde