Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
ucetni vykazy – zaklad pro datovou analyzu

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované příspěvkové organizace a státní fondy.
Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované příspěvkové organizace a státní fondy. Cíl semináře Seznámení s datovou základnou za účelem provedení odpovídající datové analýzy – vlastnostmi ekonomických dat (účetních a rozpočtových dat). Osvojení si znalostí spolehlivé orientace pro vyhodnocení vlivu konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry (strukturu a výši aktiv, závazků, vlastních zdrojů, případně ztráty - zisku,) včetně míry dopadu na budoucí finanční pozici či finanční rizika. Osvojení základních technik finanční analýzy nad účetní závěrkou (horizontální a vertikální analýza, základní poměrové ukazatele relevantní pro veřejný sektor) a základních pravidel interpretace ekonomických dat. Obsah semináře Vlastnosti a porovnání účetních a rozpočtových dat. Pravidla konstrukce účetní závěrky a jejích součástí, vazby mezi nimi. Základní dopady akruální báze vs. peněžní báze. Detailnější zaměření na oblast dlouhodobého majetku a další rizikové oblasti. Základní finanční analýza a konstrukce relevantních ukazatelů a indikátorů. Zdroje ekonomických dat – důraz na Centrální systém účetních informací státu (včetně ukázky využití). Pozn.: Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná. Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít sebou vlastní jednoduchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech).

Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované příspěvkové organizace a státní fondy. Cíl semináře Seznámení s datovou základnou za účelem provedení odpovídající datové analýzy – vlastnostmi ekonomických dat (účetních a rozpočtových dat). Osvojení si znalostí spolehlivé orientace pro vyhodnocení vlivu konkrétních hospodářských transakcí na hodnotové parametry (strukturu a výši aktiv, závazků, vlastních zdrojů, případně ztráty - zisku,) včetně míry dopadu na budoucí finanční pozici či finanční rizika. Osvojení základních technik finanční analýzy nad účetní závěrkou (horizontální a vertikální analýza, základní poměrové ukazatele relevantní pro veřejný sektor) a základních pravidel interpretace ekonomických dat. Obsah semináře Vlastnosti a porovnání účetních a rozpočtových dat. Pravidla konstrukce účetní závěrky a jejích součástí, vazby mezi nimi. Základní dopady akruální báze vs. peněžní báze. Detailnější zaměření na oblast dlouhodobého majetku a další rizikové oblasti. Základní finanční analýza a konstrukce relevantních ukazatelů a indikátorů. Zdroje ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Svoboda Michal Ph.D.
  • * seminář 20110 11. 6. 2020* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Účetní výkazy


Srpen 2020 # Na semináři se naučíte, jak se snadno zorientovat v ne vždy srozumitelných výkazech a jak číst v závěrce. Osvětlíme vám princip struktury závěrky. Jakmile pochopíte smysl její struktury, zjistíte, že číst ve výkazech je velmi snadné a vaše práce dostane nový náboj. * • úvod do problematiky, proč je tak důležité umět číst ve ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2020 # Lektorka vám poskytne komplexní pohled z úhlu každodenního uživatele výstupů účetnictví. Pochopíte koncept účetnictví, sestavíte si sami jednoduché výkazy a zorientujete se v českých účetních výkazech. * • hlavní předpisy řídící účetnictví, • účetní zásady a jejich dopad na účetnictví, • bilanční princip, • klasifikace aktiv a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2020 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované příspěvkové ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Červen 2020 # Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované příspěvkové organizace a státní fondy. ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Květen 2020 # Tento kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Květen 2020 # Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu

Strana: | >> 1 << | Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Účetní | výkazy | základ | prohttps://studium-kurzy.cz/skoleni_79571_ucetni-vykazy-–-zaklad-pro-datovou-analyzu.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde