Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
fakturace od a – z v praxi roku 2019

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: FAKTURACE OD A – Z v praxi roku 2019 # InAkademia s.r.o.

Zaměstnanci, jednatelé, společníci i podnikatelé na všech úrovních po absolvování semináře získají přehled o povinnostech a právech od okamžiku uzavření závazkového vztahu až po prokazování v případě daňových a jiných kontrol. Je nezbytné, aby náležitosti dokladů byly v souladu se zákony a aby obsah odpovídal skutečnosti. Často odběratel nese odpovědnost za dodavatele. Stanovením pravidel ve vnitřních předpisech o oběhu účetních dokladů mohou odpovědné osoby zajistit správný postup. Obsah: Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti,- oběh a schvalování * Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky * Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový * Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH * Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS * Novinky v účetnictví, dani z příjmů a DPH ke dni konání semináře * Faktury v kontrolním hlášení, vazba na přiznání k DPH, problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod. * Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv) * * * Forma listinná, elektronizace faktur * Fakturace nájemného * Přefakturace * Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty * Úroky z prodlení * Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace – účtování * Náležitosti faktur – podle zákona o účetnictví – podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení – faktury v daňové evidenci – obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti – faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury * Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ * Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace * Upozornění na dopady na praxi v oblasti vystavování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti, zákon o ochraně osobních údajů – GDPR a další. Dotazy, diskuse.


Obsah kurzu - školení     Zaměstnanci, jednatelé, společníci i podnikatelé na všech úrovních po absolvování semináře získají přehled o povinnostech a právech od okamžiku uzavření závazkového vztahu až po prokazování v případě daňových a jiných kontrol. Je nezbytné, aby náležitosti dokladů byly v souladu se zákony a aby obsah odpovídal skutečnosti. Často odběratel nese odpovědnost za dodavatele. Stanovením pravidel ve vnitřních předpisech o oběhu účetních dokladů mohou odpovědné osoby zajistit správný postup. Obsah: Členění faktur na přijaté, vystavené a další, náležitosti,- oběh a schvalování * Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky * Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový * Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH * Zákon o účetnictví, vyhláška a ČÚS * Novinky v účetnictví, dani z příjmů a DPH ke dni konání semináře * Faktury v kontrolním hlášení, vazba na přiznání k DPH, problémové okruhy – opravné doklady, reklamace, slevy apod. * Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv) * * * Forma listinná, elektronizace faktur * Fakturace nájemného * Přefakturace * Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty * Úroky z prodlení * Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace – účtování * Náležitosti faktur – podle zákona o účetnictví – podle zákona o DPH – druhy ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Květoslava Novotná Cena: 1800 Kč Poznámka k ceně: sleva 100 Kč za každého dalšího účastníka účetní a daňová poradkyně, dlouholetá zkušená lektorka
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.

SEARCHKurzy: FAKTURACE


Květen 2019 # Po absolvování semináře budete vědět, co všechno je třeba zabezpečit pro ekonomickou stránku firmy. * • povinnost vystavit daňové a účetní doklady, • kdo má odpovědnost za správnost uvedených údajů na dokladech, • jak ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2019 # Doklady pro účely účetnictví a daní mají svá pravidla a především jsou závislé na právní podstatě daného případu. Přednáška bude zahájena upozorněním na právní normy, aby lidé pracující s přijatými a vydanými fakturami, pokladními doklady, pohledávkami a dluhy rozuměli pojmům a vazbám. Po absolvování semináře budete ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2019 # Víte jakými předpisy se v České republice řídí náležitostí dokladů a kolik jich existuje? Co na často používaných dokladech musí a nemusí být uvedeno? Jaké jsou nejčastější chyby při vystavování dokladů? To vše a mnohem více se dozvíte na webináři s Ing. Tomášem Líbalem. * • informace GFŘ k fakturaci, • členění daňových dokladů a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Květen 2019 # Určeno pro všechny pracovníky, kteří vystavují, přijímají, zpracovávají, účtují doklady při fakturaci. Cíl: Seznámit se s postupy a povinnými doklady při fakturaci v rámci tuzemska, EU i mimo EU. Obsah: * Vymezení základních pravidel při fakturaci v tuzemsku, v rámci EU a mimo EU * Přenesená daňová povinnost ...   Kurz od firmy: Studio W
Květen 2019 # Lektor kurzu: Květoslava NOVOTNÁ Účetní a daňová poradkyně – Brno, majitelka firmy NOVEKO poskytující účetní, daňové a ekonomické služby, lektorské činnosti v oblasti účetnictví se věnuje od roku 1993. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma. ...   Kurz od firmy: Intellego - vzdělávací agentura
Květen 2019 # Cíl semináře: Zaměstnanci, jednatelé, společníci i podnikatelé na všech úrovních po absolvování semináře získají přehled o povinnostech a právech od okamžiku uzavření závazkového vztahu až po prokazování v případě daňových a jiných kontrol. Je nezbytné, aby náležitosti dokladů byly v souladu se zákony a aby ...   Kurz od firmy: InAkademia s.r.o.


FAKTURACE OD A – Z v praxi roku 2019

Strana: | >> 1 << | Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | FAKTURACEhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_79282_fakturace-od-a-–-z-v-praxi-roku-2019.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde