Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
osobni udaje v personalistice a monitoring za mestnancu ve svetle gdpr

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: OSOBNÍ ÚDAJE V PERSONALISTICE A MONITORING ZAMĚSTNANCŮ VE SVĚTLE GDPR # InAkademia s.r.o.

Výklad bude zaměřen na novou právní úpravu ochrany osobních údajů přijatou v rámci Evropské unie, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo plné účinnosti 25. 5. 2018. Přestože GDPR zejména rozvíjí dosavadní právní úpravu (EU směrnici) a neobsahuje specifická pravidla pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců, budou předst
Výklad bude zaměřen na novou právní úpravu ochrany osobních údajů přijatou v rámci Evropské unie, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo plné účinnosti 25. 5. 2018. Přestože GDPR zejména rozvíjí dosavadní právní úpravu (EU směrnici) a neobsahuje specifická pravidla pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců, budou představeny hlavní změny nové úpravy, která dopadla na nakládání s osobními údaji všech subjektů údajů, tedy i zaměstnanců a zájemců o práci. Pro zaměstnavatele je v současné době pro implementaci GDPR nejdůležitější přesně vědět, jaké procesy s osobními údaji v organizaci probíhají, tedy provést audit nakládání s údaji zaměstnanců. Teprve poté je možné upravit interní dokumentaci, včetně informace a souhlasů se zpracováváním údajů ze strany zaměstnanců (a zájemců o práci), na které klade nová úprava vyšší požadavky, zejména pokud jde o jejich obsah a srozumitelnost. Rovněž je nutné mít pod kontrolou (a smluvně ošetřit) i předávání údajů externím obchodním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (např. externí mzdové účtárně). Stejně jako doposud je nutné pochopitelně i zabezpečit osobní údaje, ať se jedná o listinné osobní spisy, tak především o údaje zpracovávané automatizovaně (zejm. v rámci HR informačních systémů). Významná část semináře bude věnovaná i monitoringu zaměstnanců, respektive narušování soukromí zaměstnanců, které nově mohou začít kontrolovat a sankcionovat i inspektoráty práce. Ty přitom mohou mít i jiný – striktnější – přístup než doposud zastával Úřad pro ochranu osobních údajů. Zejména nelze vyloučit, že třeba i několik let řádně zaregistrovaný kamerový systém bude přesto inspekcí práce posouzen jako nepřiměřené narušení soukromí zaměstnanců. Seminář se zaměří zejména na následující okruhy: 1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců o zhodnocení právní úpravy v ČR o představení nové právní úpravy přijaté v rámci EU, nastínění povinností českých zaměstnavatelů a doporučení dalšího postupu po účinnosti GDPR 2. Výklad úpravy zákona o ochraně osobních údajů a představení novinek, které přineslo GDPR o základní principy zpracování osobních údajů o informační povinnost vůči zaměstnancům o vysvětlení případů, kdy je nutné mít souhlas zaměstnanců (kandidátů) a kdy má zaměstnavatel jiný titul ke zpracování, zejména plnění zákonných či smluvních povinností nebo ochrana oprávněných zájmů o vysvětlení práv zaměstnanců (kandidátů či dalších subjektů údajů), včetně nových práv dle GDPR, například právo na přenositelnost údajů nebo právo být zapomenut o povinnost zabezpečit ochranu osobních údajů o podmínky spolupráce se zpracovateli údajů, například externími mzdovými účtárnami, dodavateli software, závodními lékaři apod. 3. Praktické případy nakládání s osobními údaji zaměstnanců o nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení) o vedení osobního spisu a další nezbytné zpracování údajů zaměstnanců pro vedení personálně-mzdové agendy o použití fotografií zaměstnanců mimo osobní spis (zejm. na intranetu, internetu a PR materiálech zaměstnavatele) o předávání osobních údajů do zahraničí, zejména mateřské společnosti zaměstnavatele o uchovávání osobních údajů po ukončení pracovněprávního vztahu o monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS ve služebních autech 4. Závěr a diskuse

Obsah kurzu - školení     Výklad bude zaměřen na novou právní úpravu ochrany osobních údajů přijatou v rámci Evropské unie, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabylo plné účinnosti 25. 5. 2018. Přestože GDPR zejména rozvíjí dosavadní právní úpravu (EU směrnici) a neobsahuje specifická pravidla pro nakládání s osobními údaji zaměstnanců, budou představeny hlavní změny nové úpravy, která dopadla na nakládání s osobními údaji všech subjektů údajů, tedy i zaměstnanců a zájemců o práci. Pro zaměstnavatele je v současné době pro implementaci GDPR nejdůležitější přesně vědět, jaké procesy s osobními údaji v organizaci probíhají, tedy provést audit nakládání s údaji zaměstnanců. Teprve poté je možné upravit interní dokumentaci, včetně informace a souhlasů se zpracováváním údajů ze strany zaměstnanců (a zájemců o práci), na které klade nová úprava vyšší požadavky, zejména pokud jde o jejich obsah a srozumitelnost. Rovněž je nutné mít pod kontrolou (a smluvně ošetřit) i předávání údajů externím obchodním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (např. externí mzdové účtárně). Stejně jako doposud je nutné pochopitelně i zabezpečit osobní údaje, ať se jedná o listinné osobní spisy, tak především o údaje zpracovávané automatizovaně (zejm. v rámci HR informačních systémů). Významná část semináře bude věnovaná i monitoringu zaměstnanců, respektive narušování soukromí zaměstnanců, které nově mohou začít kontrolovat a ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Jaroslav Škubal Cena: 2100 Kč Poznámka k ceně: sleva 100 Kč za každého dalšího účastníka advokát, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.
  • Úhradu jednodenních seminářů lze provést v hotovosti na místě před zahájením semináře, nebo bezhotovostním převodem na BÚ InAkademia s.r.o. . č. 226 404 382 - 0600 pod přiděleným variabilním symbolem, nejpozději 7 dní před akcí. Pokud bude vložné připsáno na BÚ InAkademia s.r.o. v době kratší, je nutné, aby se klient prokázal řádným dokladem o úhradě vybraného semináře. Úhradu vícedenních školících akcí lze provést jen na základě vystavené faktury, ve vyjímečném případě v hotovosti. Úhrada vícedenních akcí musí být provedena zásadně před začátkem konání akce. * Pokud vyžadujete fakturu, je nutné zadat fakturační adresu, včetně IČ a příp. DIČ. * U vícedenních školících akcí je nutné uvést fakturační adresu, IČO, příp. DIČ organizace. Zaslané přihlášky jsou závazné. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se přihlášený klient bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře. Je možné za přihlášeného účastníka poslat náhradníka. Bezplatné storno vícedenní školící akce přijímáme nejpozději do 20 dnů před jejím zahájením. Po tomto datu se lze domluvit s organizátorem akce na případném jiném postupu, který bude podmíněný stornovacími požadavky příslušného hotelu, ve kterém se vícedenní akce pořádají. Zahraniční školící akce se řídí storno podmínkami pořádající cestovní kanceláře. V ceně našich jednodenních a vícedenních akcí jsou zahrnuty podkladové materiály lektora, drobné občerstvení, DPH. Kurzovné za rekvalifikační kurz podvojného účetnictví je od DPH osvobozeno.

SEARCHŠkolení: OSOBNÍ ÚDAJE
OSOBNÍ ÚDAJE V PERSONALISTICE A MONITORING ZAMĚSTNANCŮ VE SVĚTLE GDPR

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | OSOBNÍ | ÚDAJE | PERSONALISTICEhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_79281_osobni-udaje-v-personalistice-a-monitoring-zamestnancu--ve-svetle-gdpr.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde