Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
verejne zakazky - podlimitni a nadlimitni rez im - novinky souvisejici s elektronizaci

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

   Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.,  který 1. 10. 2016 nahradil stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137 - 2006 Sb. a je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s elektronizací veřejných zakázek.   ? Obecná ustanovení a pra


Obsah kurzu - školení        Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.,  který 1. 10. 2016 nahradil stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137 - 2006 Sb. a je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje se rovněž na novinky související s elektronizací veřejných zakázek.   ? Obecná ustanovení a pravidla elektronické komunikace v zadávacích řízeních, elektronické nástroje a profil zadavatele (nové definice, změny, předpokládaná hodnota, formy spolupráce zadavatelů, některé výjimky a smíšené zakázky). ? Zadávací podmínky, novinky v administraci průběhu zadávacích řízení (komise), technické podmínky, poskytování dokumentace, prohlídka, změny ZD, úprava subdodavatelství atd. ? Podlimitní režim (nové zjednodušené podlimitní řízení). ? Nadlimitní režim (podmínky pro použití druhů řízení, nové druhy řízení a postup v nich). ? Kvalifikace (nové principy, základní, profesní, technická a ekonomická způsobilost dodavatele). ? Otevírání, posouzení, hodnocení (nová pravidla pro mimořádně nízkou cenu a kritéria hodnocení) ve světle elektronické komunikace. ? Uzavření smlouvy a zrušení, uveřejnění smlouvy (registr smluv), podmínky změny smlouvy a dodatečných zakázek. ? Průběžná diskuse s účastníky v průběhu celého semináře.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Robert Páleník - Odborník na veřejné zakázky, působil jako ředitel odboru veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, též jako odborný konzultant v oblasti veřejných zakázek, v současné době působí v Projektové kanceláři Kraje vysočina jako specialista na veřejné zakázky, zabývá se poradenstvím a lektorskou činností.
  • Osvědčení: Akreditace: bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR - AK - PV, AK - VE.
  • Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením účastníka[ů] na seminář. Uzávěrka přihlášek je 7 pracovních dnů před konáním semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě. Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí přihlášky a zálohovou fakturu k úhradě kurzovného. Daňový doklad s vyúčtováním obdržíte u prezence v den konání semináře. Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději 2 pracovní dny před akcí na číslo účtu pořadatele 115-3875290227 - 0100. Pořadatel není plátce DPH. Prezence začíná v 8.30 h. Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře. Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních důvodů vyhrazeno. Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse. Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit semináře, má možnost * vyslat za sebe náhradníka, * vybrat si náhradní seminář v průběhu roku, * jestliže změnu nahlásí nejpozději 2 pracovní dny před jeho konáním, vrátíme kurzovné zpět na daný účet.

SEARCHŠkolení: VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


Květen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016, název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Září 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-513 - 2016, název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Květen 2019 # Absolvováním semináře procvičíte na praktických ukázkách podstatné instituty zákona o zadávání veřejných zakázek a uvědomíte si tak i některé výkladové a aplikační úskalí a riziková místa v právní úpravě, na které je třeba si v praxi dát pozor. Na semináři se dozvíte, jaký názor lektor má ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Květen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV - 513 - 2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy Akreditace: MV ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Květen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: MV ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Červen 2019 #    Seminář je zaměřen na seznámení se s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb.,  který 1. 10. 2016 nahradil stávající zákon o veřejných zakázkách č. 137 - 2006 Sb. a je určen zadavatelům i dodavatelům veřejných zakázek a zaměřuje ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Červen 2019 # Určeno pro zadavatele, dodavatele, poradce a všechny, kteří se chtějí seznámit s novou právní úpravou veřejného zadávání. Cíl: V návaznosti na schválení zadávacích směrnic EU nabyl 1. 10. 2016 účinnosti zákon č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nahradil rovněž dřívější koncesní zákon. Došlo k zásadním zásahům do ...   Kurz od firmy: Studio W
Květen 2019 # Určeno pro zadavatele, dodavatele a poradce, kteří se při své práci setkávají zejména s veřejnými zakázkami malého rozsahu (VZMR). Cíl: Většina školení o veřejných zakázkách se zaměřuje na podrobný výklad zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), tedy na nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. Celá řada zadavatelů a ...   Kurz od firmy: Studio W
Květen 2019 # Program semináře: * Soutěž kvality veřejných zakázek – historický vývoj, možné obecné přístupy a základní druhy soutěže kvality * Soutěž kvality a přístupy kontrolních orgánů – ÚOHS, soudů a dotačních orgánů * Zásady 3 E v zadávacím řízení * Ekonomická výhodnost nabídek * Tzv. Quality ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PODLIMITNÍ A NADLIMITNÍ REŽIM - NOVINKY SOUVISEJÍCÍ S ELEKTRONIZACÍ

Strana: | >> 1 << | Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | VEŘEJNÉ | ZAKÁZKY | PODLIMITNÍhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_79249_verejne-zakazky---podlimitni-a-nadlimitni-rezim---novinky-souvisejici-s-elektronizaci.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde