Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
bytove spoluvlastnictvi a jeho predmet spole censtvi vlastniku jednotek a jeho stanovy pr akticke problemy a jejich reseni informace o pripravovane

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, praktické problémy a jejich řešení + informace o připravované novele OBČZ a projednávané novele zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodin # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody - Předmět bytového spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72 - 1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014 - Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ – nařízení vlády č. 366 - 2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné, a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku - Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících - Způsoby vzniku jednotky - Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení - Převody jednotek * Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku * Institucionální vymezení subjektů vykonávajících správu domu a pozemku * Správa doma a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek * Společenství vlastníků jednotek - Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311 - 2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v období bez právnické osoby) - Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob - Úprava obecných ustanovení o právnických osobách, úprava spolku - Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.) - Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek - Kompetence společenství vlastníků jednotek - Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství - Rozhodování společenství vlastníků jednotek - Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem - Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny - Zrušení společenství vlastníků jednotek - Práva a povinnosti vlastníků jednotek - Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením - Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky - Aktuální judikatura - Informace o přípravě novelizace úpravy bytového spoluvlastnictví v ObčZ - Informace o novele zákona č. 311 - 2013 Sb. - Diskuse


Obsah kurzu - školení     Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody - Předmět bytového spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72 - 1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014 - Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ – nařízení vlády č. 366 - 2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné, a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku - Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících - Způsoby vzniku jednotky - Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení - Převody jednotek * Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku * Institucionální vymezení subjektů vykonávajících správu domu a pozemku * Správa doma a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek * Společenství vlastníků jednotek - Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311 - 2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Pavla Schödelbauerová - vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHKurzy: Bytové spoluvlastnictví


Květen 2019 # Odborný program semináře: * bytové spoluvlastnictví - základní změny nové úpravy - jednotka - * způsoby vzniku - * prohlášení a jeho změny - * převod jednotek - společné části - * pojetí ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Bytové spoluvlastnictví a jeho předmět, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, praktické problémy a jejich řešení + informace o připravované novele OBČZ a projednávané novele zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodin

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Bytové | spoluvlastnictví | jeho | předměthttp://studium-kurzy.cz/skoleni_76374_bytove-spoluvlastnictvi-a-jeho-predmet--spolecenstvi-vlastniku-jednotek-a-jeho-stanovy--prakticke-problemy-a-jejich-reseni-+-informace-o-pripravovane.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde