Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
aktualni problemy aplikace zakona o svobodnem pristupu k informacim a zakona o pravu na in formace o zivotnim prostredi z pohledu autoru komentaru k te

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Program: 1. Vztah zákona č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123 - 1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, další komplexní speciální úpravy Povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký zákon uvede žadatel (Sb. NSS č. 2062 - 2010); co je a co není komplexní speciální úpravou poskytování informací 2. Stav projednávání novel zákona č. 106 - 1999 Sb. V souvislosti s GDPR je projednávána novela zákona č. 106 - 1999 Sb. Zároveň je Ministerstvem vnitra připravena komplexnější novela, která zavádí např. institut informačního příkazu. Obě tyto novely budou při semináři podrobně probrány. 3. Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí, osoby vykonávající působnost vztahující se k životnímu prostředí, subjekty poskytující služby, které ovlivňují stav životního prostředí Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) 4. Poskytování informací na žádost a zveřejněním (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu), aktivní zpřístupňování informací 5. Neexistující informace, dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106 - 1999 Sb., absence požadované informace podle § 4 zákona č. 123 - 1998 Sb., zneužití práva 6. Šikanózní žádosti o informace 7. Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní, test proporcionality Ochrana osobních a individuálních údajů, osobnosti, obchodního tajemství, informace od třetích osob včetně podatelů podnětů, vnitřní pokyny x metodiky, neexistující informace jako faktický důvod odmítnutí žádosti atd. 8. Vztah evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR, platnost od května 2018) k poskytování informací Změna právní důvodů poskytování osobních údajů oproti dosavadní úpravě zákonem o ochraně osobních údajů. 9. Vyřizování žádostí o informace z kontrolní činnosti a ze spisů správního řízení, vztah k nahlížení do spisu podle § 38 správního řádu Protokoly z kontrol, neukončená správní (sankční) řízení, kopie pravomocných rozhodnutí, podklady poskytnuté žadatelem, znalecké posudky a další odborné podklady, výsledky měření atd. Procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, žádost o kopii celého spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení 10. Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole a správním řádem,


Obsah kurzu - školení     Program: 1. Vztah zákona č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123 - 1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, další komplexní speciální úpravy Povinnost vyřizovat žádost o informace podle povahy požadované informace, nikoli podle toho, jaký zákon uvede žadatel (Sb. NSS č. 2062 - 2010); co je a co není komplexní speciální úpravou poskytování informací 2. Stav projednávání novel zákona č. 106 - 1999 Sb. V souvislosti s GDPR je projednávána novela zákona č. 106 - 1999 Sb. Zároveň je Ministerstvem vnitra připravena komplexnější novela, která zavádí např. institut informačního příkazu. Obě tyto novely budou při semináři podrobně probrány. 3. Povinné subjekty, včetně ÚSC a jejich orgánů a veřejných institucí, osoby vykonávající působnost vztahující se k životnímu prostředí, subjekty poskytující služby, které ovlivňují stav životního prostředí Aktuální soudní a jiné odborné výklady k šíři okruhu povinných subjektů (např. obchodní korporace ovládané státem nebo územním samosprávným celkem) 4. Poskytování informací na žádost a zveřejněním (povinné minimum a vlastní aktivity povinného subjektu), aktivní zpřístupňování informací 5. Neexistující informace, dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné a právní ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 vedoucí právního odboru ředitelství České inspekce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor). Spoluautorka Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI - Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI - Wolters Kluwer, podzim 2018). Lektorka je rovněž spoluatorka publikace: Jelínková, J., Havelková, S.: Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. JUDr. Miloš Tuháček - advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor Praktického komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (ASPI - Wolters Kluwer, 2017) a Praktického komentáře k zákonu o právu na informace o životním prostředí (připravuje ASPI - Wolters Kluwer, podzim 2018)
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHŠkolení: Aktuální problémy aplikace


Červen 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Květen 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Září 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Aktuální problémy aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí z pohledu autorů komentářů k těmto zákonům

Strana: | >> 1 << | Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Aktuální | problémy | aplikace | zákonahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_76362_aktualni-problemy-aplikace-zakona-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-a-zakona-o-pravu-na-informace-o-zivotnim-prostredi-z-pohledu-autoru-komentaru-k-te.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde