Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
dan z prijmu pravnickych osob aktualne a ocek avane zmeny pro rok 2019 vcetne danoveho radu ��� specialka

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 včetně daňového řádu – speciálka # 1. VOX a.s.

Na semináři si prohloubíte znalosti o dani z příjmů právnických osob. Současně budete mít dostatečný prostor pro diskuzi, řešení konkrétních dotazů a příležitost k výměně zkušeností. * 2. 11. 2018; 9:00–17:30 9:00–14:00 • Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 – speciálka • Ing. Ivana Pilařová Obsahem bude výklad struktury základu daně z příjmů podnikatelských právnických osob a rozbor daňově účinných a neúčinných výdajů, to vše se zaměřením zejména na změny pro rok 2019, pokud budou k datu konání semináře k dispozici... Závěry KOOV a judikáty NSS: • KOOV 502 - 13.05.17 – Přechod nemovitosti v rámci přeměny a její užívání původním vlastníkem po rozhodném dni, • KOOV 516 - 24.01.18 – Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem, • KOOV 515 - 24.01.18 – příspěvek zaměstnavatele na pořízení tištěných knih, • KOOV 514 - 24.01.18 – Daňová uznatelnost DPH z nedoložených mank, • Rozsudek 9 Afs 286 - 2017-26 – úrok z daňového odpočtu a (ne)povinnost podání žádosti o jeho předepsání a vrácení, • 519 - 21.03.18 Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand), • 518 - 21.03.18 Cestovní náhrady při použití elektromobilu, • 520 - 02.05. 2018 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržené v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby, • a mnohé další. Judikáty NSS: • Rozsudek NS 31 Cdo 4831 - 2017 – (ne)možnost souběhu funkcí, • Rozsudek NSS 3 Afs 105 - 2017-22 – postup správce daně při aplikaci § 23 odst. 7 ZDP, • obecné podmínky daňové (ne)účinnosti nákladů v judikátech, a mnohé další. Vybrané příklady na aktuální legislativu: • společná ustanovení zákona o daních z příjmů – vybrané případy (příklad na technické zhodnocení provedené podnájemcem; příklad na odpisy nehmotného majetku; příklad na TZ nehmotného majetku), • problematika odpisu pohledávek vzniklých z titulu smluvních sankcí (příklady). Výhledy do budoucnosti aneb nové vládní návrhy nové vlády: • novela zákona o obchodních korporacích, • novela zákona o daních z příjmů, • daňová neuznatelnost nadměrných výpůjčních nákladů. 14:30–17:30 • Daňový řád ve vazbě na daň z příjmů • Ing. Zdeněk Burda • dokdy mě může správce daně přijít zkontrolovat, • jak reagovat na neformální telefonické či mailové požadavky správce daně, • jak se bránit nepřiměřeným požadavkům finančních úřadů na předkládání dalších a dalších dokumentů, • co dělat v případě, že finanční úřad je řadu měsíců nečinný a odmítá reagovat, • jak řešit chyby, které uděláme (opravná a dodatečná daňová přiznání), • kdo může vystupovat jménem firmy při kontrole, co když přijde kontrola neočekávaně a my nemáme čas se jí okamžitě věnovat?, • musí být u kontroly osobně přítomen jednatel firmy či účetní nebo stačí jejich zástupce?, • ručí účetní automaticky klientovi za škodu v případě doměrku daně nebo se lze odpovědnosti zprostit? Dotazy a diskuze.


Obsah kurzu - školení     2. 11. 2018; 9:00–17:309:00–14:00 • Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 – speciálka • Ing. Ivana Pilařová Obsahem bude výklad struktury základu daně z příjmů podnikatelských právnických osob a rozbor daňově účinných a neúčinných výdajů, to vše se zaměřením zejména na změny pro rok 2019, pokud budou k datu konání semináře k dispozici... Závěry KOOV a judikáty NSS:• KOOV 502 - 13.05.17 – Přechod nemovitosti v rámci přeměny a její užívání původním vlastníkem po rozhodném dni, • KOOV 516 - 24.01.18 – Cese nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem,• KOOV 515 - 24.01.18 – příspěvek zaměstnavatele na pořízení tištěných knih, • KOOV 514 - 24.01.18 – Daňová uznatelnost DPH z nedoložených mank, • Rozsudek 9 Afs 286 - 2017-26 – úrok z daňového odpočtu a (ne)povinnost podání žádosti o jeho předepsání a vrácení,• 519 - 21.03.18 Daňový režim plateb za zpřístupnění technických funkcí hmotného majetku (Function on Demand),• 518 - 21.03.18 Cestovní náhrady při použití elektromobilu,• 520 - 02.05. 2018 Daňový režim cestovních náhrad a ostatních příjmů fyzické osoby obdržené v souvislosti s bezplatným výkonem funkce člena orgánu právnické osoby,• a mnohé další.Judikáty NSS:• Rozsudek NS 31 Cdo 4831 - 2017 – (ne)možnost souběhu funkcí,• Rozsudek NSS 3 Afs 105 - 2017-22 – postup správce daně při aplikaci § 23 odst. 7 ZDP, • obecné podmínky daňové (ne)účinnosti ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Zkušeným zájemcům o problematiku daně z příjmů PO, daňovým poradcům, auditorům, účetním, pracovníkům poradenských firem, vedoucím ekonomických útvarů.
  • Ing. Ivana Pilařová daňová poradkyně a auditorka, zkušební komisařka KDP ČRIng. Zdeněk Burda daňový poradce, člen sekce správy daní při KDP ČR
  • Seminář je součástí cyklu „Daň z příjmů v roce 2018 a očekávané změny pro rok 2019 – speciálka“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat samostatně. Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

SEARCHŠkolení: Daň příjmů


Duben 2019 # Komu je určen: Účetním, podnikatelům, zájemcům o daňovou problematiku Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 od Hany Markové. ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Duben 2019 # Komu je určen: Podnikatelům, účetním, zájemcům o pochopení této daně Bonus: Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 od Hany Markové. ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Září 2019 # Na seminářích se seznámíte se základními ustanoveními zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmů a zákona o DPH, které je třeba znát při podnikání v SR. Budou uvedeny praktické příklady účtování a zdaňování jednotlivých příjmů a přehled judikatury k základním otázkám zdaňování na území ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Květen 2019 # Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019 a v jeho průběhu. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2019 # Po skončení semináře vědět, co všechno má dělat materiálová účetní, skladník nebo vedoucí zásobování. Seminář bude kromě jiného orientován i na problémy z oblasti daní, protože naše účetnictví je provázáno s daňovým ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2019 # Na semináři si osvojíte aktuální znalosti o zdaňování příjmů ze závislé činnosti. * Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity • základ daně z příjmů ze závislé činnosti • schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2019 # Na semináři se seznámíte s platnou právní úpravou a praktickým poskytováním cestovních náhrad a dalšími souvislostmi pracovních cest zaměstnanců i ostatních osob, kterým bývají cestovní náhrady poskytovány, seznámíte se s judikaturou a výsledky koordinačních výborů v této problematice. * ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2019 # Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku. * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů: • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů, • způsoby oceňování a vymezení nákladů ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2019 # Na semináři se seznámíte s aktuální úpravou zákona o daních z příjmů týkajícího se závislé činnosti. * Rozlišení poplatníků: • daňový rezident, • daňový nerezident. Příjmy ze závislé činnosti: • příjmy, které nejsou předmětem daně, • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity a jejich využití v praxi, • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2019 # Neuvedeno * • legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2018, 2019, změny 2019, • osvobozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování majetku, • bezúplatné příjmy, osvobozené příjmy, vlastní bytová potřeba, • konstrukce základu daně při souběhu příjmů, • spolupráce FO, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2019 # Neuvedeno * • Podstata a podmínky RZD zaměstnanců – termíny dokládání dokladů, slevy, nezdanitelné částky, daňové zvýhodnění na děti, daňový bonus. • Příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně a které jsou od daně osvobozeny, vč. změn. • Vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Březen 2019 # Neuvedeno * • Novela předpisů pro rok 2018. • Platný tiskopis daňového přiznání na rok 2017. • Úprava výsledku hospodaření na základ daně. • Položky zvyšující výsledek hospodaření. • Položky snižující výsledek hospodaření. • Daňové a nedaňové náklady. • Tvorba rezerv ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Daň z příjmů právnických osob aktuálně a očekávané změny pro rok 2019 včetně daňového řádu – speciálka

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 19 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Daň | příjmů | právnických | osobhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_76121_dan-z-prijmu-pravnickych-osob-aktualne-a-ocekavane-zmeny-pro-rok-2019-vcetne-danoveho-radu-–-specialka.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde