Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zamestnavani cizincu v cr jejich zdaneni a p ojisteni a vysilani

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ # Intellego - vzdělávací agentura

  Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká. Lektor kurzu: Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu
Základní povinnosti zaměstnavatelů spojené se zaměstnáváním cizinců Rozdělení cizinců podle aplikovatelných předpisů Pobytová duální a neduální povolení pro občany třetích států (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu atd.) Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, kdy povolení k zaměstnání není třeba, ohlašovací povinnosti, sankce a ručení za sankce u dodavatelů Notifikační povinnosti Sociální a zdravotní pojištění (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)  Evropská koordinační nařízení na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují určení, kam platit pojistné v různých situacích, výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení, postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti, rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají, nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích, Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování. Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR. Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob) Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy Daňová rezidence fyzických osob a její určení. Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem. Zdanění vyslaných zaměstnanců do ČR Mezinárodní pronájem pracovní síly Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců Stanovení základu daně u zaměstnanců – cizinců v ČR. Benefity poskytované cizincům a jejich zdanění. Odpočitatelné položky od základu daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení. Nároky na slevy na dani u cizinců daňových nerezidentů a jejich omezení. Roční vyúčtování a seznam nerezidentů Vysílání zaměstnanců z ČR Směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, prosazovací směrnice Plánovaná novelizace směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a její dopady Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.) Notifikační povinnosti Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí Zrušení záloh na daň v ČR Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty Zamezení dvojího zdanění Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků Co o tomto školení říkají účastníci: Seminář byl výborně vedený, plný nových informací srozumitelně podaných. Chválím konkrétní případové studie, příklady z pr


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  •   Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká.
  • Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky včetně cestovních náhrad.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení, nápoje a oběd zdarma. 
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ


Únor 2019 # Seminář přináší průřez celou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků. Přednášejícími jsou daňová poradkyně specializující se na oblast zaměstnávání a vysílání cizinců a odborníci pro oblast sociálního a zdravotního pojištění ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2019 # Mnohé české společnosti zaměstnávají zaměstnance ze třetích států a musejí porozumět ustanovením bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení a smluv o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy obsahují často odlišná pravidla od ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Leden 2019 # Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU - EHP - Švýcarska na území ČR - Schengenu. Budou vám komplexně představeny aktuální změny v procesu ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Leden 2019 # Neuvedeno * Obsah bude brzy ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2019 # Cíl semináře: Seminář představí aktuální téma zaměstnávání cizinců v České republice. Účastníkům semináře nabídne základní přehled pobytových titulů a orientaci v procesech získávání patřičných pobytových a zaměstnaneckých oprávnění. Přednášející ...   Kurz od firmy: PRAGOECON Consulting, s.r.o.
Květen 2019 #   Školení je určeno pracovníkům personálních oddělení, mzdovým účetním, daňovým poradcům, auditorům a další odborníkům, kterých se tato problematika týká. Lektor kurzu: Mgr. Magdaléna VYŠKOVSKÁ Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání ...   Kurz od firmy: Intellego - vzdělávací agentura


ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR, JEJICH ZDANĚNÍ A POJIŠTĚNÍ A VYSÍLÁNÍ

Strana: | >> 1 << | Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ZAMĚSTNÁVÁNÍ | CIZINCŮhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_76063_zamestnavani-cizincu-v-cr--jejich-zdaneni-a-pojisteni-a-vysilani.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde