Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
ucastnici rizeni pred a po velke novele stave bniho zakona

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Program semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků dle správního řádu – právo uplatnit námitky, námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky…… Účastenství speciálně – dle stavebního zákona * Stavebník v řízeních dle stavebního zákona * Soused v řízeních dle stavebního zákona * Obec v řízeních dle stavebního zákona * Projektant v řízeních dle stavebního zákona * Spolek (občanské sdružení) v řízeních dle stavebního zákona * Námitky účastníků řízení dle stavebního zákona – územně-technické, občanskoprávní * Účastníci územního řízení – územní řízení o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu * Účastníci stavebního řízení – stavební povolení, řízení o změně stavby před dokončením, řízení o změně v užívání stavby * Účastníci kolaudačního řízení * Účastníci řízení o nepovolené stavbě * Účastníci ve společných řízeních dle stavebního zákona – společné územní a stavební řízení, společné územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA) * Účast při zjednodušených postupech dle stavebního zákona – územní souhlas, ohlášení stavby, kolaudační souhlas, souhlas s odstraněním stavby, společný souhlas Dotčené orgány * práva a povinnosti dotčeného orgánu * vztah dotčeného orgánu a stavebního úřadu * závazné stanovisko dotčeného orgánu – obsah, přezkum, lhůty Specifické situace * neznámý vlastník * opomenutý účastník řízení


Obsah kurzu - školení     Program semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků dle správního řádu – právo uplatnit námitky, námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo podat opravné prostředky…… Účastenství speciálně – dle stavebního zákona * Stavebník v řízeních dle stavebního zákona * Soused v řízeních dle stavebního zákona * Obec v řízeních dle stavebního zákona * Projektant v řízeních dle stavebního zákona * Spolek (občanské sdružení) v řízeních dle stavebního zákona * Námitky účastníků řízení dle stavebního zákona – územně-technické, občanskoprávní * Účastníci územního řízení – územní řízení o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu * Účastníci stavebního řízení – stavební povolení, řízení o změně stavby před dokončením, řízení o změně v užívání stavby * Účastníci kolaudačního řízení * Účastníci řízení o nepovolené stavbě * Účastníci ve společných řízeních dle stavebního zákona – společné územní a stavební řízení, společné územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (EIA) * Účast při zjednodušených postupech dle stavebního zákona – územní souhlas, ohlášení stavby, ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Stanislava Neubauerová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.JUDr. Jana Vašíková - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHŠkolení: Účastníci řízení před


Listopad 2019 # ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Účastníci | řízení | předhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_75981_ucastnici-rizeni-pred-a-po-velke-novele-stavebniho-zakona.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde