Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zakon o kontrole v praxi

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Zákon o kontrole v praxi # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: MV : Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu? Toto Vás v našem kurzu nečeká. Provedeme Vás kurzem, který se zabývá problematikou zákona č. 255 - 2012 Sb. o kontrole (zákon o kontrole) tak, abyste si z něj odnesli cenné rady
: Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu? Toto Vás v našem kurzu nečeká. Provedeme Vás kurzem, který se zabývá problematikou zákona č. 255 - 2012 Sb. o kontrole (zákon o kontrole) tak, abyste si z něj odnesli cenné rady a odpovědi na Vaše dotazy. Zkušený lektor s Vámi prodiskutuje aktuální otázky a problematické případy, se kterými se ve své praxi můžete setkat. Kurz je určen všem pracovníkům, jejichž náplní práce je kontrolní činnost. Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly dle zákona o kontrole (kontrolního řádu). V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: Působnost kontrolního řádu. Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba. Kontrola a její předmět. Úkony předcházející kontrole. Pověření ke kontrole. Průběh kontroly. zahájení kontroly; práva a povinnosti kontrolujícího; práva a povinnosti kontrolované osoby; další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby odebírání vzorků; protokol o kontrole; námitky a jejich vyřizování; sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky ukončení kontroly; Speciální úprava zvláštních institutů. kontrola výkonu státní správy; povinnost mlčenlivosti; oprava neprávností a došetření věci; nahlížení do spisu; náklady kontroly; převzetí kontroly nadřízeným orgánem; spolupráce kontrolních orgánů; zveřejňování informací o kontrolách; plánování kontrol; vztah ke správnímu řádu; vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Tomáš Pösl - odborník na odměňování členů zastupitelstev
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 9:00-14:00 Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Zákon kontrole


Březen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: MV : Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu? Toto Vás v našem kurzu ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Červen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: MV : Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu? Toto Vás v našem kurzu nečeká. Provedeme ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Květen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-529 - 2015, Název akreditace: Kontrolní řád Akreditace: MV : Kurz Zákon o kontrole je určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi, ať už jako vykonavatelé kontroly či ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Červen 2019 # Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a kontrolory vykonávající veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podpory (dotací) a také pro vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací a dalších kontrolovaných osob. ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.
Březen 2019 #      Zákon č. 255 - 2012 Sb. (kontrolní řád): působnost, formy kontroly; pověření ke kontrole, zahájení kontroly; práva a povinnosti kontrolujícího - kontrolované osoby; protokol o kontrole; námitky a jejich vyřízení; ukončení kontroly; správní delikty; ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
Březen 2019 #   Zákon č. 255 - 2012 Sb. (kontrolní řád): působnost, formy kontroly; pověření ke kontrole, zahájení kontroly; práva a povinnosti kontrolujícího - kontrolované osoby; protokol o kontrole; námitky a jejich vyřízení; ukončení kontroly; ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM


Zákon o kontrole v praxi

Strana: | >> 1 << | Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Zákon | kontrole | praxihttp://studium-kurzy.cz/skoleni_75959_zakon-o-kontrole-v-praxi.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde