Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
namitky sousedu proti stavbe po novele staveb niho zakona

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Obsah semináře: * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu * Neurčité právní pojmy v prováděcích předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architektonické a urbanistické hodnoty) * Námitky existence práva či rozsahu vlastnických práv (hranice pozemků, věcná břemena, nájemní smlouvy, vydržení apod.) - význam a rozsah zákazu činit si o nich úsudek * Námitky proti umístění stavby (např. znemožnění zástavby, zastínění, narušení soukromí, ztráta výhledu, snížení ceny nemovitosti, narušení statiky sousední stavby) * Námitky proti užívání stavby (např. hluk a vibrace, znečištění ovzduší, prach, kouř a zápach, podmáčení, pevné a tekuté odpady, obtěžování světlem) * Kdo může námitky uplatňovat (účastníci územního a stavebního řízení) * Kdy vznášet jaké námitky (územní plánování, doručování v územním řízení, informační povinnost stavebníka, nahlížení do spisu, pravidla koncentrace řízení, zjednodušené procesy) * Co lze namítat (obsahové omezení námitek) * Jak a proti čemu lze námitky uplatnit (podklady pro rozhodnutí, závazná stanoviska dotčených orgánů, předběžné otázky a přerušení řízení) * Odraz námitek ve výsledku povolovacího procesu (podmínky v rozhodnutí a ve zjednodušených procesech, dohoda účastníků) * Opravné prostředky proti rozhodnutí stavebního úřadu * Jak řešit obtěžování prováděním stavby * Námitky sousedů v judikatuře českých soudů * Námitky sousedů v praxi veřejného ochránce práv


Obsah kurzu - školení     Obsah semináře: * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu * Neurčité právní pojmy v prováděcích předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architektonické a urbanistické hodnoty) * Námitky existence práva či rozsahu vlastnických práv (hranice pozemků, věcná břemena, nájemní smlouvy, vydržení apod.) - význam a rozsah zákazu činit si o nich úsudek * Námitky proti umístění stavby (např. znemožnění zástavby, zastínění, narušení soukromí, ztráta výhledu, snížení ceny nemovitosti, narušení statiky sousední stavby) * Námitky proti užívání stavby (např. hluk a vibrace, znečištění ovzduší, prach, kouř a zápach, podmáčení, pevné a tekuté odpady, obtěžování světlem) * Kdo může námitky uplatňovat (účastníci územního a stavebního řízení) * Kdy vznášet jaké námitky (územní plánování, doručování v územním řízení, informační povinnost stavebníka, nahlížení do spisu, pravidla koncentrace řízení, zjednodušené procesy) * Co lze namítat (obsahové omezení námitek) * Jak a proti čemu lze námitky uplatnit (podklady pro rozhodnutí, závazná stanoviska dotčených orgánů, předběžné otázky a přerušení řízení) * Odraz námitek ve výsledku povolovacího procesu (podmínky v rozhodnutí a ve zjednodušených procesech, dohoda účastníků) * Opravné prostředky proti ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Karel Černín, Ph.D. - asistent soudce Nejvyššího správního souduMgr. Eva Vávrová - právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHKurzy: Námitky sousedů proti


Prosinec 2019 # Obsah semináře: * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu * Sousedská práva v občanském zákoníku a neurčité právní pojmy ve stavebních předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2019 # Obsah semináře: * Jak se lze účinně bránit proti plánované stavbě v sousedství (územní nebo stavební řízení, správní nebo obecné soudnictví, odkladný účinek žaloby, předběžné opatření) * Námitky proti ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona

Strana: | >> 1 << | Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Námitky | sousedů | proti | stavběhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_75481_namitky-sousedu-proti-stavbe-po-novele-stavebniho-zakona.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde