Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
nlp koucovani pomoci stromu zivota

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: NLP koučování pomocí Stromu života # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Slyšeli jste už o Stromu života dle Kabbaly a říkáte si, jak to souvisí s NLP? Anebo jste o něm ještě neslyšeli a jste zvědaví, o co konkrétně se jedná a z jakého důvodu to dáváme jako kurz do NLP MATER série? Na Strom života lze nahlížet z nejrůznějších úhlů pohledu a aplikovat ho v celé řadě různých situací a přístupů. My ho propojujeme s NLP kou
Slyšeli jste už o Stromu života dle Kabbaly a říkáte si, jak to souvisí s NLP? Anebo jste o něm ještě neslyšeli a jste zvědaví, o co konkrétně se jedná a z jakého důvodu to dáváme jako kurz do NLP MATER série? Na Strom života lze nahlížet z nejrůznějších úhlů pohledu a aplikovat ho v celé řadě různých situací a přístupů. My ho propojujeme s NLP koučováním, protože reprezentuje celou řadu cest, které vedou k celoživotní transformaci NLP koučování podle Stromu života je založené na přesné identifikaci problémové větve, na jejímž zlepšení je potřeba s klientem pracovat. Navíc přímo ukazuje, jaké techniky v při práci na konkrétní větvi, zvolit. Z jakého důvodu se účastnit Pochopíte celý Strom života dle Kabbaly a naučíte se ho aplikovat jak do svého osobního života tak i do NLP koučování Poznáte všechny sefiry a cesty, které Strom života obsahuje, a také jejich význam v NLP koučování Zjistíte, jakou strukturu koučovacího postupu zvolit tak, aby byl v souladu s cestami dle Stromu života Naučíte se identifikovat problémové větve u klienta na základě slov, větních spojení a způsobu přemýšlení, které se odrážejí v jeho odpovědích Dozvíte se, jaké NLP techniky zvolit při řešení konkrétní problémové větve Prakticky si vyzkoušíte strukturu koučování dle Stromu života Obsah Seznámení se Stromem života a jeho praktické aplikace do osobní ho života a osobního rozvoje, tak do NLP koučování s externími klienty Poznání jednotlivých sefir, jejich charakteristik a významu v koučování Poznání jednotlivých cest a možnosti jejich vedení – nahoru a dolů Stromem života Vedení celého koučovacího rozhovoru na základě sefir a cest a jejich přímém propojeni s NLP Identifikace problémových větvi na základě rozhovoru s klientem Správné zvolení a realizace NLP technik Realizace koučovacího rozhovoru dle struktury Stromu života NLP nikdy nebylo v koučování tak strukturované a transparentní jako s využíváním Stromu života.

Obsah kurzu - školení     Slyšeli jste už o Stromu života dle Kabbaly a říkáte si, jak to souvisí s NLP? Anebo jste o něm ještě neslyšeli a jste zvědaví, o co konkrétně se jedná a z jakého důvodu to dáváme jako kurz do NLP MATER série? Na Strom života lze nahlížet z nejrůznějších úhlů pohledu a aplikovat ho v celé řadě různých situací a přístupů. My ho propojujeme s NLP koučováním, protože reprezentuje celou řadu cest, které vedou k celoživotní transformaci NLP koučování podle Stromu života je založené na přesné identifikaci problémové větve, na jejímž zlepšení je potřeba s klientem pracovat. Navíc přímo ukazuje, jaké techniky v při práci na konkrétní větvi, zvolit. Z jakého důvodu se účastnit Pochopíte celý Strom života dle Kabbaly a naučíte se ho aplikovat jak do svého osobního života tak i do NLP koučování Poznáte všechny sefiry a cesty, které Strom života obsahuje, a také jejich význam v NLP koučování Zjistíte, jakou strukturu koučovacího postupu zvolit tak, aby byl v souladu s cestami dle Stromu života Naučíte se identifikovat problémové větve u klienta na základě slov, větních spojení a způsobu přemýšlení, které se odrážejí v jeho odpovědích Dozvíte se, jaké NLP techniky zvolit při řešení konkrétní problémové větve Prakticky si vyzkoušíte strukturu koučování dle Stromu života Obsah Seznámení se Stromem života a jeho praktické aplikace do ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová
  • ** Počet modulů:1
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

SEARCHŠkolení: NLP koučování pomocí
NLP koučování pomocí Stromu života

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | NLP | koučování | pomocí | Stromu | životahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_72944_nlp-koucovani-pomoci-stromu-zivota.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde