Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
odcineni ujmy na prirozenych pravech cloveka a jine nematerialni ujmy z pohledu soudce ust avniho soudu presun z 8 3

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu !PŘESUN Z 8.3.! # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Problematika újmy na přirozených právech člověka je celospolečenským fenoménem a může se dotknout každého z nás. Ocitli jste se vinou nesprávného úředního postupu v těžké situaci a odškodnil Vás za to někdo? Utrpěli jste újmu na zdraví? Trvalo vaše soudní řízení příliš dlouho? Bylo zasaženo do vašich práv na ochranu osobnosti? Víte jak v těchto případech postupovat? Ne? Přijďte a seznamte se s aktuálními trendy a judikaturou ve věcech odčiněn
: Problematika újmy na přirozených právech člověka je celospolečenským fenoménem a může se dotknout každého z nás. Ocitli jste se vinou nesprávného úředního postupu v těžké situaci a odškodnil Vás za to někdo? Utrpěli jste újmu na zdraví? Trvalo vaše soudní řízení příliš dlouho? Bylo zasaženo do vašich práv na ochranu osobnosti? Víte jak v těchto případech postupovat? Ne? Přijďte a seznamte se s aktuálními trendy a judikaturou ve věcech odčinění újmy na přirozených právech člověka. Praktické příklady: * lékaři postupují non lege artis při porodu dítěte, operaci, v důsledku špatné diagnózy; * v důsledku postupu non lege artis ze strany zdravotnického zařízení dojde k usmrcení osoby blízké; * spolucestující v automobilu při havárii zavinění řidičem automobilu zemře, v důsledku čehož trpí pozůstalí rodiče a sourozenec duševními útrapami ze ztráty dcery a sestry a bylo porušeno jejich právo na soukromí a rodinný život; * proti člověku byla neoprávněně zahájena exekuce * člověk byl v rámci trestního řízení nezákonně vzat do vazby * proti člověku bylo neoprávněně zahájeno trestní stíhání . účastník řízení se dočkal konečného verdiktu soudu až po 10 letech * tazateli byla na základě zákona č. 106 - 1999 Sb. poskytnuta výše odměny státního úředníka a tazatel tuto informaci zveřejnil na Facebooku, kde byl pak úředník pro ni urážen * ředitel školy byl kritizován za své kroky při řízení školy na zastupitelstvu města, jehož se účastnila i veřejnost – např. rodiče žáků školy * v domově důchodců se jeho personál posměšně vyjadřoval o svých klientech trpících demencí Ve všech případech lze přiznat postižené fyzické osobě jednak náhradu škody a jednak peněžité zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do osobnostního práva – do práva na soukromí, do práva na život, do práva na čest člověka, do práva na důstojnost člověka a dalších přirozených právech. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: * obecně k přiznávání přiměřeného zadostiučinění; zásah do přirozených práv člověka; * odčinění újmy na zdraví; * ochrana osobnosti * ochrana před nekalou soutěží a zásahy do průmyslových práv; * procesní souvislosti; * aktuální judikatura


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Jaromír Jirsa - soudce Ústavního soudu
  • * Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 8:30 - 9:00 prezence účastníků 9:00 – 10:30 přednáška 10:30 – 11:00 přestávka 11:00 – 12:30 přednáška 12:30 – 13:00 přestávka 13:00 – 15:00 přednáška
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHŠkolení: Odčinění újmy


Duben 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Problematika újmy na přirozených právech člověka je celospolečenským fenoménem a může se dotknout každého z nás. Ocitli jste se vinou nesprávného úředního postupu v těžké situaci a odškodnil Vás ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu !PŘESUN Z 8.3.!

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Odčinění | újmy | přirozených | právechhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_72298_odcineni-ujmy-na-prirozenych-pravech-cloveka-a-jine-nematerialni-ujmy-z-pohledu-soudce-ustavniho-soudu--presun-z-8-3--.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde