Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
stavebni zakon a jeho velka novela

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

    — Základní pojmy. — Závazná stanoviska. — Působnost stavebních úřadů. — Územní rozhodnutí:           - druhy,           - veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ,           - územní souhlas,           - společný souhlas. — Územní řízení:           - podmínky,           - proces vedení,            - účastníci řízení. — Společné územní a stavební řízení. — Územní - společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí. — Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI. — Změna stavby před dokončením. — Kolaudace. — Změna v účelu užívání. — Přechodná ustanovení novely. — Diskuze, dotazy.  


Obsah kurzu - školení         — Základní pojmy. — Závazná stanoviska. — Působnost stavebních úřadů. — Územní rozhodnutí:           - druhy,           - veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ,           - územní souhlas,           - společný souhlas. — Územní řízení:           - podmínky,           - proces vedení,            - účastníci řízení. — Společné územní a stavební řízení. — Územní - společné řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí. — Souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva dle § 116 SZ, oznámení stavebního záměru s certifikátem AI. — Změna stavby před dokončením. — Kolaudace. — Změna v účelu užívání. — Přechodná ustanovení novely. — Diskuze, dotazy.  
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Eva Kuzmová - Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje v rámci metodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány či v rámci otevřených seminářů pro veřejnost.
  • bude předáno po ukončení semináře je podána žádost k akreditaci programu  
  • Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením účastníka[ů] na seminář. Uzávěrka přihlášek je 7 pracovních dnů před konáním semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě. Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí přihlášky a zálohovou fakturu k úhradě kurzovného. Daňový doklad s vyúčtováním obdržíte u prezence v den konání semináře. Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději 2 pracovní dny před akcí na číslo účtu pořadatele 115-3875290227 - 0100. Pořadatel není plátce DPH. Prezence začíná v 8.30 h. Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře. Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních důvodů vyhrazeno. Přihlášením na seminář dává účastník souhlas s pořízením fotografií ze semináře a jejich případným vložením na naše webové stránky. Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse. Osobní údaje mohou být využity pro marketingové účely výhradně naší vzdělávací agenturou. Nebudou poskytovány třetím osobám. Objednavatel souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek seminářů na uvedený e-mail na přihlášce [dle z. č. 480-2004 Sb., o některých službách informační společnosti]. Zasílání lze kdykoliv na Vaši žádost [ e-mailem, telefonicky nebo poštou] zrušit. Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit semináře, má možnost * vyslat za sebe náhradníka, * vybrat si náhradní seminář v průběhu roku, * jestliže změnu nahlásí nejpozději 2 pracovní dny před jeho konáním, vrátíme kurzovné zpět na daný účet.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: STAVEBNÍ ZÁKON


Červen 2018 # Novela stavebního zákona, jež nabyla účinnosti 1. ledna 2018 má dopad jak na činnost stavebních úřadů, tak na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektu pohybujících se v této oblasti. Seminář je zaměřen ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Březen 2018 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-182 - 2017, název akreditace Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV : Cíl semináře: 1.ledna 2018 ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.
Duben 2018 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-183 - 2016, název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Březen 2018 # Obsah semináře: * Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby * Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci * Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly) * Speciální případy ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Duben 2018 # Program semináře: Na úseku územního plánování novela řeší zejména: * náležitosti stanovisek dotčených orgánů k ÚPD, * závazná stanoviska úřadu územního plánování a KÚ koordinující využití území, * upřesnění § 18 odst. 5 o využití nezastavěného území, * rozšíření úkolů územního ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Duben 2018 # Program semináře: Účastenství obecně - dle správního řádu * Hlavní a vedlejší účastníci řízení * Nepřiznání účastenství * Procesní práva a povinnosti účastníků dle správního řádu – právo uplatnit námitky, námitka podjatosti, právo nahlížet do spisu, právo ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Duben 2018 # Program: * Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les, ochrana dřevin x ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami - odlišné principy, ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2018 # Z obsahu semináře: * Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky) * Procvičování látky na příkladech připravených lektory * Příklady jsou zpracovány ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Březen 2018 # Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska orgánu územního ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Duben 2018 # Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Květen 2018 # Odborný program semináře: * Obecné informace - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Květen 2018 # Obsah semináře: * Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních (alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu * Neurčité právní pojmy v prováděcích předpisech (kvalita prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architektonické a urbanistické hodnoty) ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VELKÁ NOVELA

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 21 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | STAVEBNÍ | ZÁKON | JEHO | VELKÁhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_72207_stavebni-zakon-a-jeho-velka-novela.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde