Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
spolecna a stridava pece a vyzivovaci povinno st

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Společná a střídavá péče a vyživovací povinnost # Aliaves Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-135 - 2018, Název akreditace: Společná a střídavá péče a vyživovací povinnost Akreditace: MV Rodičovskou odpovědnost definuje zákon o rodině jako soubor povinností a práv vůči dětem . Společná péče je možná, pokud jsou rodiče schopni a ochotni se dohodnout. Jedná se o stejnou podobu péče, kterou měli r
Rodičovskou odpovědnost definuje zákon o rodině jako soubor povinností a práv vůči dětem . Společná péče je možná, pokud jsou rodiče schopni a ochotni se dohodnout. Jedná se o stejnou podobu péče, kterou měli rodiče mezi sebou zavedenou, než nastala potřeba soudní úpravy. Střídavá péče znamená, že se dítě v určitých časových intervalech střídá v domácnostech jednotlivých rodičů. Na střídavé či společné péči se mohou rodiče dohodnout, je lépe, když tuto dohodu též schválí soud. Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem je nejčastěji projednávaným druhem vyživovací povinnosti. Toto jsou jen střípky z témat, které Vám představíme v rámci odborného akreditovaného vzdělávacího kurzu a tím Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k těmto tématům s lektorkou, která se jim věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku. Přijďte se seznámit s příklady z praxe a s aktuální soudní judikaturou z této oblasti. Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s netradičními modely uspořádání rodinných vztahů při řešení rozpadu rodiny a důsledky těchto rozhodnutí v právních i faktických situacích – se zaměřením na judikaturu zejména Ústavního soudu. Dále prohloubit jejich znalosti v oblasti vyživovací povinnosti rodičů vůči nezletilým i zletilým dětem, a to nejen ve vztahu k společné nebo střídavé péči, ale z hlediska obecných principů a též judikatury. Obsah semináře: 1. část SPOLEČNÁ A STŘÍDAVÁ PÉČE - rodičovská odpovědnost - uspořádání vztahů rodičů k dětem při odděleném soužití rodičů - styk rodičů s dětmi v návaznosti na společnou nebo střídavou péči 2. část VYŽIVOVACÍ POVINNOST - vyživovací povinnost rodičů k nezletilým i zletilým dětem právní základ důkazní prostředky kritéria občanského zákoníku pro oprávněné i povinné Během celé přednášky bude kladen důraz na judikaturu obecných soudů i Ústavního soudu.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Hana Nová - soudkyně obvodního soudu pro Prahu 8, lektorka je uznávanou odbornicí na rodinné právo, podílela se na tvorbě Zákona o rodině.
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-135 - 2018, Název akreditace: Společná a střídavá péče a vyživovací povinnost Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 8:30 - 9:00 prezence účastníků 9:00 – 10:30 přednáška 10:30 – 11:00 přestávka 11:00 – 12:30 přednáška 12:30 – 13:00 přestávka 13:00 – 15:00 přednáška
  • 1. Objednatel odesláním přihlášky [objednávky] prohlašuje, že uvedl pravdivé informace, před odesláním přihlášky se seznámil s obchodními podmínkami pořadatele a s těmito obchodními podmínkami souhlasí. 2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu [dále jen „účastník“] přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem. 3. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele [případně jím vyslané Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel je povinen uhradit smluvenou částku jato by se akce zúčastnil. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky [poštovním doručovatelem, prokazatelným e-mailem - potvrzeným pořadatelem nebo datovou schránkou], doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. V případě telefonického odhlášení účastníka, bude uznatelné jen odhlášení písemně potvrzené pořadatelem. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka. 4. Platební podmínky: a] Po obdržení objednávky pořadatel zaregistruje objednatele [účastníka] do seznamu účastníků dané akce. Na podkladě platné objednávky pořadatel vyhotoví daňový doklad [fakturu], kterou odešle objednateli nebo fakturu předá účastníkovi na dané akci. b] Pořadatel vyhotoví daňový doklad i v případě nepřítomnosti účastníka, pokud objednatel včas a písemně neprovedl odhlášení z akce, jak uvedeno výše. Objednatel si je této skutečnosti plně vědom a s těmito důsledky souhlasí. c] Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 43-5872020247 - 0100 [KB] v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře. 5. Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH [DPH je u neakreditovaných akcí nebo akcí na které se akreditace nevztahuje připočítávána podle platného zákona o DPH]. Je-li cena dohodnuta mezi pořadatelem a objednatelem jako cena konečná, pak platí cena dohodnutá. 6. V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. pro úředníky územních samosprávných celků nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. 7. Při zrušení akce pořadatelem bude objednateli zasláno vyrozumění o zrušení akce. 8. Registrace přítomných účastníků probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin, není-li v pozvánce na akci uvedeno jinak. 9. Informace uvedené v nabídce pořadatele jsou platné, pokud pořadatel nesdělí objednateli nebo přihlášeným účastníkům informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře. Objednatel v případě změny podmínek uzavřené objednávky může svou objednávku zrušit a to nejpozději do 2 dnů od pořadatelem sdělených změn. 10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce po absolvování akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci. 11. Odesláním přihlášky na akci dává objednavatel souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů objednatele i účastníka pro účely organizace a evidence školení. Pořadatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101 - 2000 Sb. 12. Objednatel nebo účastník mají právo kdykoliv požádat pořadatele o vyjmutí ze seznamu evidovaných osob. 13. Údaje, které pořadatel od objednatele obdrží, může pořadatel použít k vlastnímu marketingovému průzkumu, reklamě nebo nabídce poskytnutí další služby, a to výhradně pořadatelem. Pořadatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí osobě. Za pořadatele Aliaves Co., a.s. ředitel společnosti

SEARCHKurzy: Společná střídavá


Březen 2019 # Číslo akreditovaného kurzu: A2018 - 0704-SP - PC - název akreditace:Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče Akreditace: ...   Kurz od firmy: Aliaves Co., a.s.


Společná a střídavá péče a vyživovací povinnost

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Společná | střídavá | péčehttp://studium-kurzy.cz/skoleni_72185_spolecna-a-stridava-pece-a-vyzivovaci-povinnost.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde