Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zruseno novy zakon o zadavani verejnych zaka zek c 134 - 2016 sb - pro dodavatele

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: ZRUŠENO! Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. pro dodavatele # SEKURKON s.r.o.

ZRUŠENO! NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č. 134 - 2016 Sb. - PRO DODAVATELE Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body. Cíl konzultačního semináře: Komplexní seznámení s aktualizovaným zněním zákona č. 134 - 2016 Sb., o veřejných zakázkách, účinné od 1. 10. 2016. Charakteristika semináře (cílová skupina): Je určen všem profesionálům, kterým na straně dodavatele jde o jedno a totéž: jak z pohledu zájemce a uchazeče úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout účast v zadávacím řízení od přípravy žádosti a nabídky, přes jejich podání a komunikaci se zadavatelem, až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem . Program semináře: 1. Nové tři druhy zadávacích řízení, nové označení dodavatele v průběhu zadávacího řízení a rozšíření zásad zadávání veřejných zakázek. 2. Předběžné tržní konzultace jako legální možnost spolupráce mezi zadavatelem a dodavateli při tvorbě zadávacích podmínek před zahájením zadávacího řízení. 3. Nový způsob zahájení zadávacího řízení formou předběžného oznámení. 4. Nová možnost postupu zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek - nově možnost nejprve hodnotit pouze některé nabídky a až poté posuzovat nabídky. 5. Nově koncipované podmínky pro stanovení zadávací lhůty a požadavky na složení jistoty. 6. Nové podmínky pro činnost hodnotící komise a komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení. 7. Nové zákonné obligatorní a fakultativní důvody pro vyloučení účastníka zadávacího řízení. 8. Nově definovaný okamžik skončení zadávacího řízení. 9. Nový postup v rámci Zjednodušeného zadávacího řízení a ostatních druhů ZŘ v podlimitním režimu. 10. Nové počítání lhůt pro podlimitní veřejné zakázky je v pracovních dnech a pro nadlimitní veřejné zakázky je v kalendářních dnech. 11. Nově Jednací řízení s uveřejněním lze použít neomezeně pro dodávky a na nové služby nebo nové stavební práce. 12. Nově koncipované kvalifikační předpoklady pro podlimitní a nadlimitní režim. Nově zařazena ekonomická kvalifikace. 13. Nově možnost zadavatele požadovat po dodavateli změnu jeho poddodavatele. Zrušen tzv. black-list. 14. Nový doklad pro prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení - Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky . 15. Vyhrazené změny závazku v zadávacích podmínkách platí pro změnu rozsahu dodávek, služeb a nebo stavebních prací a platí také i pro změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky. 16. Nově pro zadavatele zavedena možnost provést platby přímo poddodavatelům bez účasti vybraného dodavatele. 17. Nové způsoby stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny-obrana proti dumpingovým cenám. 18. Nově Oznámení o výběru dodavatele obsahuje bude obsahovat také Zprávu o hodnocení nabídek a výsledek posouzení nabídek. 19. Nové důvody pro zrušení zadávacího řízení, např. při nepřidělení dotace a nově nebude protiprávní zrušení zadávacího řízení správním deliktem. 20. Nové posouzení změ


Obsah kurzu - školení     ZRUŠENO! NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č. 134 - 2016 Sb. - PRO DODAVATELE Zařazeno v akreditovaném vzdělávacím systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body. Cíl konzultačního semináře: Komplexní seznámení s aktualizovaným zněním zákona č. 134 - 2016 Sb., o veřejných zakázkách, účinné od 1. 10. 2016. Charakteristika semináře (cílová skupina): Je určen všem profesionálům, kterým na straně dodavatele jde o jedno a totéž: jak z pohledu zájemce a uchazeče úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout účast v zadávacím řízení od přípravy žádosti a nabídky, přes jejich podání a komunikaci se zadavatelem, až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem . Program semináře: 1. Nové tři druhy zadávacích řízení, nové označení dodavatele v průběhu zadávacího řízení a rozšíření zásad zadávání veřejných zakázek. 2. Předběžné tržní konzultace jako legální možnost spolupráce mezi zadavatelem a dodavateli při tvorbě zadávacích podmínek před zahájením zadávacího řízení. 3. Nový způsob zahájení zadávacího řízení formou předběžného oznámení. 4. Nová možnost postupu zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek - nově možnost nejprve hodnotit pouze některé nabídky a až poté posuzovat nabídky. 5. Nově koncipované podmínky pro stanovení zadávací lhůty a požadavky na složení jistoty. 6. Nové podmínky pro činnost hodnotící komise a komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení. 7. Nové zákonné ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději do 5. dne před konáním akce. Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem [SEKURKON] a odběratelem [účastník]. Poplatek lze po domluvě uhradit na místě při registraci v hotovosti. Na základě doručené závazné přihlášky vystavíme do 5 dnů zálohovou fakturu. SEKURKON s.r.o. IČ: 29301998, DIČ: CZ29301998 Podmínky storna: Při zrušení účasti do 10 dnů před konáním akce vracíme 70 % a do 5 dnů 50 % z celkového poplatku za akci. [Rozhodující je den doručení!] Při neúčasti přihlašovaného nebo jeho náhradníka poplatek nevracíme. Přihlašující organizace [objednavatel] akceptuje nabídku dodavatele a závazně objednává účastníka na akci. Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v zákonných lhůtách předáním daňového dokladu.

SEARCHKurzy: ZRUŠENO! Nový zákon
ZRUŠENO! Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134 - 2016 Sb. pro dodavatele

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | ZRUŠENO! | Nový | zákon | zadáváníhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_72179_zruseno--novy-zakon-o-zadavani-verejnych-zakazek-c--134---2016-sb----pro-dodavatele.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde