Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
vedeni vyberoveho rizeni s nlp - praha

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Vedení výběrového řízení s NLP - Praha # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Kurz Vedení výběrového řízení s NLP , je založen na rozboru a praktickém nácviku nejnovějších technik vedení výběrových rozhovorů, které jsou postaveny na moderních metodách dotazování vycházejících ze systemického přístupu, Neuro-lingvistického programování (NLP) a metodiky Behavioral & Language modelu. Účastníci kurzu si osvojí principy a strukturu vedení výběrového rozhovoru, naučí se techniky behaviorálního dotazování pomocí metody S.T.A.R., odhalování skutečné motivace kandidátů a osvojí si širokou paletu otázek v kombinaci s NLP postupy pro rozkrývání neverbální komunikace kandidátů a jejího významu při výběrovém řízení. Všichni účastníci si prakticky procvičí jednotlivé techniky, které vedou k identifikaci tendencí k jednání a chování kandidátů v pracovních situacích, zjištění pracovní motivace a kompatibility s kulturou firmy a týmu. V čem je kurz specifický Tento kurz je založen na postupech a technikách, jejichž osvojení vede k business pohledu na nábor u osob, které vedou pohovory. NLP postupy ve výběru osob poodhalují tendence k jednání a reakcím v různých pracovních situacích, způsob myšlení kandidáta a také odborné znalosti a požadované kompetence. NLP dokáží také odhalit soulad anebo rozpor v motivaci kandidáta a v očekávání firmy. Naše metody obsahují celou škálu typů otázek, díky nimž se účastníci naučí dekódovat kandidátovy věty a slova a převádět je do skutečného významu. Účastníci si mohou v rámci kurzu udělat svoje vlastní sebehodnocení v oblasti tendencí k jednání a motivace, zhodnotit své podřízené a využít poznatky pro sebepoznání a seberozvoj. Co se účastníci na kurzu naučí Nastaví si strukturu pohovoru dle pracovní pozice a klíčových požadavků, připraví se na pohovor tak, aby maximálně efektivně a konstruktivně využili omezený čas, který je na pohovor vymezen. Budou umět vytvořit pozitivní atmosféru potřebnou pro uvolnění kandidáta a odhalení jeho skutečného potenciálu. Naučí se klást sady otázek dle jednoduchých modelů zaměřených na minulé chování a výsledky v práci, tendence k jednání, pracovní motivaci, klíčové kompetence atd. Budou umět vyhodnotit pohovor v oblasti pracovních kompetencí, tendencí k chování a konkrétních faktorů motivace kandidáta. Naučí se využívat techniky Neuro-lingvistického programování pro odhalování skrytých významů, jak z verbální tak i neverbální komunikace. Obsah kurzu Vytvoření vhodné atmosféry pro vedení výběrového řízení Identifikace klíčových informací o kandidátovi na základě jeho životopisu Behaviorální vedení výběrového řízení (S.T.A.R.) Využití NLP technik k odhalení slabých míst v odpovědích uchazečů Čtení neverbální komunikace kandidátů a práce s ní Behavioral & Language model pro odhalení tendencí k jednání Aplikace metamodelu jazyka do výběrových řízení pro získání dodatečnýc


Obsah kurzu - školení     Kurz Vedení výběrového řízení s NLP , je založen na rozboru a praktickém nácviku nejnovějších technik vedení výběrových rozhovorů, které jsou postaveny na moderních metodách dotazování vycházejících ze systemického přístupu, Neuro-lingvistického programování (NLP) a metodiky Behavioral & Language modelu. Účastníci kurzu si osvojí principy a strukturu vedení výběrového rozhovoru, naučí se techniky behaviorálního dotazování pomocí metody S.T.A.R., odhalování skutečné motivace kandidátů a osvojí si širokou paletu otázek v kombinaci s NLP postupy pro rozkrývání neverbální komunikace kandidátů a jejího významu při výběrovém řízení. Všichni účastníci si prakticky procvičí jednotlivé techniky, které vedou k identifikaci tendencí k jednání a chování kandidátů v pracovních situacích, zjištění pracovní motivace a kompatibility s kulturou firmy a týmu. V čem je kurz specifický Tento kurz je založen na postupech a technikách, jejichž osvojení vede k business pohledu na nábor u osob, které vedou pohovory. NLP postupy ve výběru osob poodhalují tendence k jednání a reakcím v různých pracovních situacích, způsob myšlení kandidáta a také odborné znalosti a požadované kompetence. NLP dokáží také odhalit soulad anebo rozpor v motivaci kandidáta a v očekávání firmy. Naše metody obsahují celou škálu typů otázek, díky nimž se účastníci naučí dekódovat ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • PhDr. et Mgr. Barbora Pánková, MBA
  • ** Počet modulů:2
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

SEARCHŠkolení: Vedení výběrového řízení


Únor 2019 # Rozpoznejte správného kandidáta a získejte ho pro svou společnost Situace na pracovním trhu se za posledních pár let dramaticky změnila. Lidé se už nebojí najít si novou práci, protože procento nezaměstnanosti je opravdu nízké. Kvalitní lidé však stále chybí. Jak to ...   Kurz od firmy: Top Vision


Vedení výběrového řízení s NLP - Praha

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Vedení | výběrového | řízení | NLPhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_72157_vedeni-vyberoveho-rizeni-s-nlp---praha.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde