Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
akciova spolecnost pod drobnohledem

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Akciová společnost pod drobnohledem # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Odborný program semináře: * EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH A DALŠÍ VYBRANÉ OTÁZKY OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A PŘÍMÝCH NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ - co je evidence údajů o skutečných majitelích, jaké povinnosti klade na akciové společnosti a jaké sankce spojuje s jejich nedodržením, jak skutečné majitele identifikovat, jak je zapsat a v jakých lhůtách? - nové skutečnosti povinně - dobrovolně zapisované do obchodního rejstříku a způsob jejich zápisu - předpoklady a sporné otázky přímého zápisu notářem - formální a materiální publicita, obchodní věstník - reakce na praktické zkušenosti s fungováním nové rejstříkové úpravy ve vztahu k akciové společnosti, reflexe aktuální rejstříkové praxe * STANOVY SPOLEČNOSTI - změny stanov, jejich způsoby a forma - sporné otázky povinných náležitostí stanov - dobrovolné (fakultativní) náležitosti stanov – co lze upravit ve stanovách odchylně, popř. nad rámec zákona? * AKCIE A DISPOZICE S NIMI - druhy akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (akcie bez podílu na zisku - hlasovacích práv - divizní?), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam - převody akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k akciím (typy a možnosti v platné úpravě), nová rizika pro nabyvatele atd. - odpovědnost za vady akcií, zákonné vs. smluvené vlastnosti akcií (zvláště ve vztahu ke stavu závodu), prohlášení a záruky kupujícího, garance účetní závěry – jejich druhy a právní význam - zastavení akcií, vliv korporačních a dalších omezení na možnost zastavit akcie, modus vzniku zástavního práva, převody zastavených akcií atd. - nevydané akcie a jejich převod - zastavení - akcie ve spoluvlastnictví - společném jmění * OBEC - STÁT COBY AKCIONÁŘ - specifika výkonu akcionářských práv obcí - státem * PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ - identifikace akcionáře (včetně otázek týkajících se rozhodného dne a výpisů z evidence emisí) - právo účastnit se valné hromady (včetně otázek spojených se zastoupením akcionáře na valné hromadě a náležitostí - účinků plné moci) - právo hlasovat - právo na vysvětlení - právo podávat návrhy a protinávrhy - právo podat actio pro socio (a rozsah procesních i hmotněprávních oprávnění žalujícího akcionáře při zastupování společnosti) - právo domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady - vkladová povinnost - povinnost loajality * VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI - orgány společnosti a jejich složení (struktura, typy orgánů, základní pravidla pro rozhodování, opatrovník společnosti) - monistický systém řízení akciové společnosti, jeho výhody - nev


Obsah kurzu - školení     Odborný program semináře: * EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH A DALŠÍ VYBRANÉ OTÁZKY OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A PŘÍMÝCH NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ - co je evidence údajů o skutečných majitelích, jaké povinnosti klade na akciové společnosti a jaké sankce spojuje s jejich nedodržením, jak skutečné majitele identifikovat, jak je zapsat a v jakých lhůtách? - nové skutečnosti povinně - dobrovolně zapisované do obchodního rejstříku a způsob jejich zápisu - předpoklady a sporné otázky přímého zápisu notářem - formální a materiální publicita, obchodní věstník - reakce na praktické zkušenosti s fungováním nové rejstříkové úpravy ve vztahu k akciové společnosti, reflexe aktuální rejstříkové praxe * STANOVY SPOLEČNOSTI - změny stanov, jejich způsoby a forma - sporné otázky povinných náležitostí stanov - dobrovolné (fakultativní) náležitosti stanov – co lze upravit ve stanovách odchylně, popř. nad rámec zákona? * AKCIE A DISPOZICE S NIMI - druhy akcií, možnosti a limity při jejich vytváření (akcie bez podílu na zisku - hlasovacích práv - divizní?), zápis druhu do obchodního rejstříku a jeho význam - převody akcií, omezení převoditelnosti (včetně zákazu zcizení a jeho zápisu do obchodního rejstříku), předkupní právo k akciím (typy a možnosti v platné úpravě), nová rizika pro nabyvatele atd. ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M. - odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, lektor Justiční akademieJUDr. Petr Šuk - předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHKurzy: Akciová společnost pod


Květen 2019 # Odborný program semináře: * EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÝCH MAJITELÍCH A DALŠÍ VYBRANÉ OTÁZKY OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A PŘÍMÝCH NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ - přetrvávající nejasnosti (a případný vývoj) ohledně vymezení skutečných majitelů, povinností kladených na akciové společnosti v souvislosti s nimi a sankcí spojených s jejich ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Akciová společnost pod drobnohledem

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Akciová | společnost | pod | drobnohledemhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_70444_akciova-spolecnost-pod-drobnohledem.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde