Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
velka novela stavebniho zakona v praxi – pr vni prakticke zkusenosti z aplikace novely st avebniho zakona s ucinnosti od 1 1 2018

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z aplikace novely stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 # 1. VOX a.s.

Novela stavebního zákona, jež nabyla účinnosti 1. ledna 2018 má dopad jak na činnost stavebních úřadů, tak na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektu pohybujících se v této oblasti. Seminář je zaměřen na výklad novely stavebního zákona vč. předání prvních zkušeností získaných při její aplikaci v praxi. Tato novela zavedla nový proces pro společné řízení, které v sobě zahrnuje územní a stavební řízení. Toto společné řízení je možno vést u obecných staveb, určitých speciálních a jiných staveb a též pro soubor staveb, v němž jsou jednotlivé stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Dochází tak k nahrazení několika správních rozhodnutí jedním společným povolením. Mimo uvedené došlo též k zásadním změnám na úseku kolaudace staveb. Určité stavby, jež bylo možno užívat na základě oznámení, se dnes nekolaudují, což působí určité problémy. Znovu bylo zavedeno kolaudační řízení, které je vedeno v případech, kdy není možné vydat kolaudační souhlas. Současně s touto * • nové povolovací procesy a jejich uplatňování v praxi, • závazná stanoviska orgánů územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán, • navazující řízení a změny v procesu EIA, • územním řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, • společné řízení, společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, • záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry, • stavební řízení, změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka, • kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání. Diskuze a dotazy.


Obsah kurzu - školení     • nové povolovací procesy a jejich uplatňování v praxi,• závazná stanoviska orgánů územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán,• navazující řízení a změny v procesu EIA,• územním řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,• společné řízení, společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,• záměry nevyžadující ohlášení ani stavební povolení, ohlašované záměry,• stavební řízení, změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka,• kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání.Diskuze a dotazy.

Cíl školení - poznámka ke kurzu     Novela stavebního zákona, jež nabyla účinnosti 1. ledna 2018 má dopad jak na činnost stavebních úřadů, tak na přípravu staveb z hlediska investorů a dalších subjektu pohybujících se v této oblasti. Seminář je zaměřen na výklad novely stavebního zákona vč. předání prvních zkušeností získaných při její aplikaci v praxi. Tato novela zavedla nový proces pro společné řízení, které v sobě zahrnuje územní a stavební řízení. Toto společné řízení je možno vést u obecných staveb, určitých speciálních a jiných staveb a též pro soubor staveb, v němž jsou jednotlivé stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Dochází tak k nahrazení několika správních rozhodnutí jedním společným povolením. Mimo uvedené došlo též k zásadním změnám na úseku kolaudace staveb. Určité stavby, jež bylo možno užívat na základě oznámení, se dnes ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Seminář je určen pro odbornou veřejnost, zejména pro investory, projektanty a inženýrské organizace. Vhodný je také pro pracovníky stavebních úřadů.
  • Ing. Zdeňka Fialová Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – ředitelka odboru stavební úřad, členka České společnosti pro stavební právo
  • Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

SEARCHKurzy: Velká novela stavebního


Květen 2019 # Česká republika je povinna implementovat do české legislativy Směrnici Rady EU 2016 - 1164, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (směrnici ATAD). V rámci této změny dochází ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2019 # Seminář bude zaměřen zejména na tyto otázky: * v obecné části zákona o obchodních korporacích - vnášení nepeněžitých vkladů - rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, podíl na zisku, zálohy - vypořádací podíl ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červen 2019 # Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Červen 2019 # Program semináře: * Nová systematiky zákona o místních poplatcích * Legislativní změny týkající se některých místních poplatků * Nový poplatek z pobytu a jeho konstrukční prvky * Obecně závazná vyhláška – obligatorní a fakultativní náležitosti * Úprava procesních ustanovení ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Duben 2019 # základní pojmy; závazná stanoviska - § 149 správního řádu, § 4 SZ, § 96b SZ (aktuální stav s účinností od 1. 9. 2018 působnost stavebních úřadů; souhlas vlastníka dle § 184a SZ; územní rozhodnutí – druhy, veřejnoprávní smlouva dle § 78a SZ, ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM


Velká novela stavebního zákona v praxi – první praktické zkušenosti z aplikace novely stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018

Strana: | >> 1 << | Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Velká | novela | stavebního | zákonahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_69824_velka-novela-stavebniho-zakona-v-praxi-–-prvni-prakticke-zkusenosti-z-aplikace-novely-stavebniho-zakona-s-ucinnosti-od-1--1--2018.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  HANNDE.com HandMade - Prodej rukodělných výrobků
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde