Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
a - kontrola a inventarizace majetku u usc  a prispevkovych organizaci 2 1 zdarma

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: A - Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC  a příspěvkových organizací, 2+1 zdarma! # Aliaves&Co., a.s.

Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-277 - 2016 Akreditace: MV : Cíl semináře: Seznámit účastníky semináře s platnou legislativou a s praktickými postupy při realizaci jednotlivých inventur. Doporučit formu a obsah dokumentů připravovaných pro provádění inventur i formu a obsah povinných výstupů prokazujících provedení inventur. Upozornit na ne
: Cíl semináře: Seznámit účastníky semináře s platnou legislativou a s praktickými postupy při realizaci jednotlivých inventur. Doporučit formu a obsah dokumentů připravovaných pro provádění inventur i formu a obsah povinných výstupů prokazujících provedení inventur. Upozornit na nejčastější chyby. Obsah: * Stručná rekapitulace předpisů pro r. 2016, cíle inventarizace * Nejčastější chyby, které se stále vyskytují při inventarizaci i po účinnosti inventarizační vyhlášky * vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci – dle vnitřního kontrolního systému * prvotní a rozdílová inventura – doporučené postupy * plán inventur a harmonogram účetní závěrky v r. 2016, zapracování rozhodného dne * inventarizační komise, určení zodpovědnosti členů komisí, * realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci * příklady inventarizačních evidencí – inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence * příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci * příprava účetních záznamů. * Zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů. * Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů * kontrola správnosti odpisového plánu, počet let, které ještě zbývají k odpisu majetku * ověření fyzické existence majetku, inventarizace majetku v držení jiných osob a inventura majetku cizího * Provedení dokladové inventury, příprava vzájemného odsouhlasení pohledávek a závazků s věřiteli a dlužníky, příklad textu dopisu a návrhy na postupy při ověření shody. Metodika MFCR pro potřeby konsolidace. * Inventurní soupisy a dodatečné inventurní soupisy. Příklady příloh inventurních soupisů, rozšířené nároky na komentáře. Podpisové záznamy zodpovědných osob. * Definice inventarizačních rozdílů, definice zúčtovatelných rozdílů – příklady nejčastěji zjištěných rozdílů * Rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě * Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu. * Inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma! Akce se vztahuje na přihlášky doručené od 5.9.2017.


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
  • * Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-277 - 2016 Akreditace: MV ** V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312 - 2002 Sb. nebo rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel. * * Forma výuky: Prezenční * Program: : 8:30 - 9:00 prezence účastníků 9:00 – 10:30 přednáška 10:30 – 11:00 přestávka 11:00 – 12:30 přednáška 12:30 – 13:00 přestávka 13:00 – 15:00 přednáška
  • Objednavatel zasláním této přihlášky bere na vědomí podmínky dodavatele: Přihlášku lze stornovat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce. Účastnický poplatek bude vrácen pouze na základě písemného zrušení přihlášky. Při neúčasti účastníka nebo jeho náhradníka se účastnický poplatek nevrací.

SEARCHŠkolení: Kontrola inventarizace majetku


Říjen 2017 # Na semináři se naučíte strukturovat a prakticky využívat finančně účetní (finanční), ale i nezbytně širší manažerské a ekonomické pojetí a užití současného řízení (EFŘ), ale i komplexní užití nákladů a zdrojů. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2017 # Osvojte si principy jedné z nejúspěšnějších manažerských strategií Chcete zvýšit kvalitu? Chcete mít Vaše procesy pod kontrolou a nevytvářet chyby? Seznamte se proto s nástrojem Six Sigma! Ať již zpracováváte obrobky nebo vyrábíte plastikové výlisky, vždy je možno dělat to lépe. ...   Kurz od firmy: Top Vision
Listopad 2017 # Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno - MV AK - PV-196 - 2010 Vyhněte se obrovským pokutám. Evropské nařízení GDPR představuje revoluční změnu v ochraně a přístupu k osobním ...   Kurz od firmy: Aliaves&Co., a.s.


Listopad 2017 # Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 : Připravujeme ...   Kurz od firmy: Aliaves&Co., a.s.
Listopad 2017 # Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-196 - 2010 Akreditace: MV ...   Kurz od firmy: Aliaves&Co., a.s.
Listopad 2017 # Poznejte metody, cíle a přínosy personálního a organizačního auditu Personální (manažerské) a organizační audity se zabývají kvalitou lidských zdrojů, způsobem jejich řízení i efektivitou organizačního uspořádání a účelností ...   Kurz od firmy: Top Vision
Říjen 2017 # Číslo akreditovaného kurzu: Akreditováno MV AK - PV-196 - 2010 : Od 7.9.2017 změna ceny !!!! Přihlášky doručené 7.9.2017 a pozdějji ...   Kurz od firmy: Aliaves&Co., a.s.
Listopad 2017 # Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně s maximálním možným množstvím praktických příkladů a variant. * • vymezení základních pojmů, • legislativní rámec, • rozlišení opravy a technického zhodnocení, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2017 # Je nevyšší čas připravit se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2017. Na semináři se seznámíte s řádnými povinnostmi při inventarizaci a s vypořádáním inventarizačních rozdílů a s jejich náhradami * • praktický výklad inv...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2017 # Na semináři si zopakujete účetní, daňovou a související úpravu právních předpisů platnou v roce 2017 a z teoretického i praktického výkladu zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do aktuální praxe neziskových ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2017 # Na praktických příkladech si procvičíte účtování specifických transakcí u rozpočtových a příspěvkových organizací účtujících dle vyhlášky č. 410 - 2009 Sb. v platném znění. Půjde ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Listopad 2017 # Poskytnout účastníkům semináře praktické zkušenosti z odhalování a prevence podvodů ve společnostech. Představit efektivní nástroje prevence podvodů, které umožňují účinně odhalovat a zároveň minimalizovat riziko vzniku podvodného konání v organizaci. Poukázat na změny v trestní odpovědnosti právnických osob, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


A - Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC  a příspěvkových organizací, 2+1 zdarma!

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 5 | Celkem: 46 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Kontrolahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_69236_a---kontrola-a-inventarizace-majetku-u-usc -a-prispevkovych-organizaci--2+1-zdarma-.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde