Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
emocni inteligence - praha

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Emoční inteligence - Praha # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Hlavním cílem kurzu je porozumět sami sobě i ostatním a naučit se pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivnit komunikaci s druhými osobami. Emoční inteligence nám pomáhá nejen poznat a ovládat vlastní emoce, ale i dokázat se nenásilně prosadit ve vzájemné komunikaci, motivovat ostatní, budovat vzájemné vztahy a umět předcházet možným konfliktům. Obsah kurzu: Základní prvky emoční inteligence, její využití a rozvoj Rozdíl mezi EQ a IQ Základní součásti emoční inteligence, jejich vymezení a rozvoj EQ a fungování mozku 4 základní dovednosti v EQ Propojení EQ s technikami Neuro-lingvistického programování Praktické vyzkoušení si práce s vlastními emocemi a s emocemi druhých Lektor kurzu Ing. Jitka Ďuricová - profil lektora


Obsah kurzu - školení     Hlavním cílem kurzu je porozumět sami sobě i ostatním a naučit se pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivnit komunikaci s druhými osobami. Emoční inteligence nám pomáhá nejen poznat a ovládat vlastní emoce, ale i dokázat se nenásilně prosadit ve vzájemné komunikaci, motivovat ostatní, budovat vzájemné vztahy a umět předcházet možným konfliktům. Obsah kurzu: Základní prvky emoční inteligence, její využití a rozvoj Rozdíl mezi EQ a IQ Základní součásti emoční inteligence, jejich vymezení a rozvoj EQ a fungování mozku 4 základní dovednosti v EQ Propojení EQ s technikami Neuro-lingvistického programování Praktické vyzkoušení si práce s vlastními emocemi a s emocemi druhých Lektor kurzu Ing. Jitka Ďuricová - profil lektora
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová - profil lektora
  • ** Počet modulů:1
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Emoční inteligence


Květen 2018 # MÍSTO K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1 LEKTOR Stanislava Vávrová (lektorka, konzultantka)   POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování.    EMOČNÍ ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Květen 2018 # Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámí se s projevy emoční inteligence a naučí se tyto projevy analyzovat. Zlepší svoji schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Květen 2018 # Jde o zážitkový seminář, sebezkušenostní, bohatý na diskuze a sdílení (tj. minimum teorie a maximum praxe). Motto: „Když budete pořád dělat, co jste dělali dříve, získáte jen to, co jste už získali dříve.“ Jim Rohn Určeno pro ...   Kurz od firmy: Studio W


Duben 2018 # Absolvováním semináře si více uvědomíte, jak emoce ovlivňují vaše prožívání a myšlení, porozumíte psychologii emocí. Pochopíte, jak emoce ovlivňují způsob, jakým komunikujete s ostatními a naučíte se, jak předcházet konfliktům. Získáte praktický nástroj na redukci stresu, rozvoj kreativity a intuice. * Emoční inteligence ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2018 # Určeno pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v sebepoznání a práci s emocemi. Tyto znalosti a dovednosti se hodí všem, kteří pracují s lidmi, ale i těm, kteří pracují samostatně. Všichni jsme součástí vztahů. Cíl: * Porozumět důležitosti emoční inteligence pro úspěch v životě * Prohloubit vlastní sebepoznání * Naučit se poznávat a pracovat s ...   Kurz od firmy: Studio W
Březen 2018 # Hlavním cílem kurzu je porozumět sami sobě i ostatním a naučit se pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivnit komunikaci s druhými osobami. Emoční inteligence nám pomáhá nejen poznat a ovládat vlastní emoce, ale i dokázat se nenásilně prosadit ve vzájemné komunikaci, ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Květen 2018 # Obsah Pojem emoční inteligence IQ, EQ Jak rozvíjet emoční inteligenci Kontrola emocí Tvořivé uplatňování emocí Jak zlepšit mezilidské vztahy na pracovišti i v soukromí Stres, projevy stresu Základní principy zvládání stresu ...   Kurz od firmy: Positive s.r.o.
Březen 2018 # Cíl kurzu Rozvoj osobnosti v oblasti sounáležitosti s druhými, lepším porozumění ostatním a rozvoj akceptovatelnosti v kritických situacích. Popis kurzu: Osnova kurzu Osnova Emoční inteligence Podrobná osnova kurzu - Emoční inteligence: 1. Co je emoční inteligence emoce součástí lidské inteligence schopnost vnímat emoce 2. Čtyři ...   Kurz od firmy: ALTUS Training Center, s.r.o.
Březen 2018 # Dnešní doba se neustále zabývá definováním úspěchu, spokojenosti, nebo vzájemným ovlivňováním obou stavů. To, co odlišuje úspěšné od neúspěšných, spokojené od nespokojených je dáno především úrovní emoční inteligence a prací s emocemi vůbec. Empatie, sebe-uvědomění, spokojenost jsou lepší ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Březen 2018 # Na kurzu se účastníci dozví jaký vliv na naši spokojenost v osobním životě a úspěšnost v práci má emoční inteligence, která je zásadnější než doposud vyzdvihované IQ . Formou mnoha cvičení a testů se účastnící seznámí s oblastmi, ve kterých se emoční inteligence promítá jako např. schopnost empatie, zvládaní ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Emoční inteligence - Praha

Strana: | >> 1 << | Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Emoční | inteligence | Prahahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_69209_emocni-inteligence---praha.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde