Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
emocni inteligence - praha

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Emoční inteligence - Praha # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Hlavním cílem kurzu je porozumět sami sobě i ostatním a naučit se pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivnit komunikaci s druhými osobami. Emoční inteligence nám pomáhá nejen poznat a ovládat vlastní emoce, ale i dokázat se nenásilně prosadit ve vzájemné komunikaci, motivovat ostatní, budovat vzájemné vztahy a umět předcházet možným konfliktům. Emoční inteligence je to, co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v práci i v soukromí Emoční inteligence se nechá rozvíjet. Přijďte se i vy zjistit, jaké jsou její základní dovednosti a naučit s celou řadu technik a postupů, jak se v nich zdokonalit. Obsah kurzu: Základní prvky emoční inteligence, její využití a rozvoj Emoční inteligence a nejnovější poznatky o fungování mozku 5 základních dovedností v emoční inteligenci Vliv hodnot, přesvědčení a myšlenek na naše emoce Techniky NLP pro změnu emocí Postupy pro řízení vztahu s ostatními osobami Praktické vyzkoušení si práce s vlastními emocemi a s emocemi druhých Tento kurz jako jediný pomáhá rozvíjet emoční inteligenci pomocí technik Neuro-lingvistického programování.


Obsah kurzu - školení     Hlavním cílem kurzu je porozumět sami sobě i ostatním a naučit se pracovat se svými pocity a vnitřními dialogy a zároveň zefektivnit komunikaci s druhými osobami. Emoční inteligence nám pomáhá nejen poznat a ovládat vlastní emoce, ale i dokázat se nenásilně prosadit ve vzájemné komunikaci, motivovat ostatní, budovat vzájemné vztahy a umět předcházet možným konfliktům. Emoční inteligence je to, co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v práci i v soukromí Emoční inteligence se nechá rozvíjet. Přijďte se i vy zjistit, jaké jsou její základní dovednosti a naučit s celou řadu technik a postupů, jak se v nich zdokonalit. Obsah kurzu: Základní prvky emoční inteligence, její využití a rozvoj Emoční inteligence a nejnovější poznatky o fungování mozku 5 základních dovedností v emoční inteligenci Vliv hodnot, přesvědčení a myšlenek na naše emoce Techniky NLP pro změnu emocí Postupy pro řízení vztahu s ostatními osobami Praktické vyzkoušení si práce s vlastními emocemi a s emocemi druhých Tento kurz jako jediný pomáhá rozvíjet emoční inteligenci pomocí technik Neuro-lingvistického programování.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová
  • ** Počet modulů:1
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

SEARCHŠkolení: Emoční inteligence


Září 2018 # Pro koho je kurz určen Všem, kteří chtějí rozvíjet schopnosti své mysli, emocí a inteligence, zlepšit své pracovní výsledky, prostředí či vztahy ve firmě.    Zaměření kurzu Cílem kurzu je rozvíjet emoční a sociální dovednosti účastníků. Zaměřuje se ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Říjen 2018 # MÍSTO K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1 LEKTOR Stanislava Vávrová (lektorka, konzultantka)   POZNÁMKA V ceně semináře jsou podkladové materiály a celodenní občerstvení. Každý účastník obdrží na konci semináře OSVĚDČENÍ o jeho absolvování.    EMOČNÍ ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Srpen 2018 # Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámí se s projevy emoční inteligence a naučí se tyto projevy analyzovat. Zlepší svoji schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Září 2018 # Jde o zážitkový seminář, sebezkušenostní, bohatý na diskuze a sdílení (tj. minimum teorie a maximum praxe). Motto: „Když budete pořád dělat, co jste dělali dříve, získáte jen to, co jste už získali dříve.“ Jim Rohn Určeno pro ...   Kurz od firmy: Studio W
Červen 2018 # Určeno pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v sebepoznání a práci s emocemi. Tyto znalosti a dovednosti se hodí všem, kteří pracují s lidmi, ale i těm, kteří pracují samostatně. Všichni jsme součástí vztahů. Cíl: * Porozumět důležitosti emoční inteligence pro úspěch v životě * Prohloubit vlastní sebepoznání * Naučit se poznávat a pracovat s ...   Kurz od firmy: Studio W
Červenec 2018 # Dnešní doba se neustále zabývá definováním úspěchu, spokojenosti, nebo vzájemným ovlivňováním obou stavů. To, co odlišuje úspěšné od neúspěšných, spokojené od nespokojených je dáno především úrovní emoční inteligence a prací s emocemi vůbec. Empatie, sebe-uvědomění, spokojenost jsou lepší ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills
Červen 2018 # Na kurzu se účastníci dozví jaký vliv na naši spokojenost v osobním životě a úspěšnost v práci má emoční inteligence, která je zásadnější než doposud vyzdvihované IQ . Formou mnoha cvičení a testů se účastnící seznámí s oblastmi, ve kterých se emoční inteligence promítá jako např. schopnost empatie, zvládaní ...   Kurz od firmy: ICT Pro s.r.o. – Kurzy, školení, konzultace ICT a Soft Skills


Emoční inteligence - Praha

Strana: | >> 1 << | Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Emoční | inteligence | Prahahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_69209_emocni-inteligence---praha.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde