Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
advanced nlp master practitioner - praha

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Advanced NLP Master Practitioner - Praha # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Výcvik je určen pro všechny, kteří chtějí: Pochopit principy fungování lidského mozku a aplikaci nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd do NLP, koučování a vzdělávání Rozeznávat a využívat rozdíly mezi jednotlivými NLP školami a přístupy a naučit se je integrovat Poznat principy a zákonitosti, na kterých fungují jednotlivé techniky klasického NLP Kotvení, bourání kotev a kruh dokonalosti Visual squash SWISH Rychlá léčba Fobie N(6)-krokové přerámcování Dokázat variovat způsob vedení jednotlivých technik podle typu klienta Naučit se vést všechny NLP techniky na konverzační úrovni Umět aplikovat všechny NLP techniky do byznysu, hypnózy, sportu a dalších oblastí Seznámit se s novými pokročilými NLP technikami, např. New Behavioral Generator Jungle gym Osvojit si koučovací systém BEAT a umět ho aplikovat do koučovací praxe Naučit se metodu CIA a využívat jí pro zdokonalení svých schopností Poznáte nové typy a úrovně modelování a pozic vnímání dle přístupu Roberta Diltse a Johna Overdurfa Začít prakticky využívat nejvyšší formu modelování jiných osob tzv. Deep Trance Identification (DTI) a osvojit si tak specifické dovednosti velmi úspěšných osob Seznámit se se strategiemi géniů a naučit se je aplikovat do různých oblastí Seznamte se s nejnovějšími poznatky o fungování lidského mozku a naučte se je využívat při osobních změnách a koučování. Poznejte principy, na kterých fungují jednotlivé NLP techniky, abyste je uměli flexibilně upravovat a aplikovat podle typu klienta a aktuální situace. Praktické využití neurověd. The Meta Pattern (Meta technika) Naučíte se konkrétní postupy a kroky, které se ukrývají za každou technikou klasického NLP, NLP koučováním a hypnózou Znalost Meta techniky vám umožní pochopit, z jakého důvodu obsahují konkrétní NLP techniky daný počet kroků a z jakého důvodu je dané pořadí kroků Jakmile pochopíte jednotlivé kroky a jejich posloupnost v NLP technikách, tak budete schopni přizpůsobit vedení techniky přesně potřebám klienta a situaci Dokážete využívat specifik klientova nervového systému pro efektivní realizaci změny Koučovací metoda BEAT Naučíte se komplexní metodu BEAT určenou pro koučování a změnu, který je mnohem větší než jen další NLP technika Pochopíte nový system, který vám umožní vstoupit do stavu maximální výkonnosti, kdykoliv si budete přát Budete schopni aplikovat BEAT nejen do koučování klienta nebo sebekoučování, ale i do velkého množství situací a kontextů, např. do sportu, meditace, byznysu, hypnózy atd. Neurovědy v koučování a vzdělávání Nemusíte být neurovědci, abyste uměli aplikovat klíčové principy fungování mozku do koučování, vzdělávání a rozvoje sebe i druhých. Tento kurz obsahuje prakt


Obsah kurzu - školení     Výcvik je určen pro všechny, kteří chtějí: Pochopit principy fungování lidského mozku a aplikaci nejnovějších výzkumů v oblasti neurověd do NLP, koučování a vzdělávání Rozeznávat a využívat rozdíly mezi jednotlivými NLP školami a přístupy a naučit se je integrovat Poznat principy a zákonitosti, na kterých fungují jednotlivé techniky klasického NLP Kotvení, bourání kotev a kruh dokonalosti Visual squash SWISH Rychlá léčba Fobie N(6)-krokové přerámcování Dokázat variovat způsob vedení jednotlivých technik podle typu klienta Naučit se vést všechny NLP techniky na konverzační úrovni Umět aplikovat všechny NLP techniky do byznysu, hypnózy, sportu a dalších oblastí Seznámit se s novými pokročilými NLP technikami, např. New Behavioral Generator Jungle gym Osvojit si koučovací systém BEAT a umět ho aplikovat do koučovací praxe Naučit se metodu CIA a využívat jí pro zdokonalení svých schopností Poznáte nové typy a úrovně modelování a pozic vnímání dle přístupu Roberta Diltse a Johna Overdurfa Začít prakticky využívat nejvyšší formu modelování jiných osob tzv. Deep Trance Identification (DTI) a osvojit si tak specifické dovednosti velmi úspěšných osob Seznámit se se strategiemi géniů a naučit se je aplikovat do různých oblastí Seznamte se s nejnovějšími ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová - profil lektora * Mgr. Daniel Tylš - profil lektora
  • ** Počet modulů:6
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

SEARCHKurzy: Advanced NLP Master
Advanced NLP Master Practitioner - Praha

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Advanced | NLP | Master | Practitionerhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_69206_advanced-nlp-master-practitioner---praha.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde