Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
mentoring - brno

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Mentoring - Brno # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na pracovišti. Co je to mentoring, a kde se využívá Rozdíl mezi mentoringem a ostatními přístupy Individuální mentoring Mentoringový program pro tým Mentor, jeho role, kompetence a zodpovědnosti; Mentee, jeho role, kompetence a zodpovědnosti Pro jaké situace se mentoring hodí a pro jaké nikoli Praktické případy a nácvik Propojení do praxe Lektor kurzu Ing. Jitka Ďuricová - profil lektora


Obsah kurzu - školení     Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na pracovišti. Co je to mentoring, a kde se využívá Rozdíl mezi mentoringem a ostatními přístupy Individuální mentoring Mentoringový program pro tým Mentor, jeho role, kompetence a zodpovědnosti; Mentee, jeho role, kompetence a zodpovědnosti Pro jaké situace se mentoring hodí a pro jaké nikoli Praktické případy a nácvik Propojení do praxe Lektor kurzu Ing. Jitka Ďuricová - profil lektora
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová - profil lektora
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Mentoring


Duben 2018 # Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Duben 2018 # Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Září 2018 # Mentoring je profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu (mentorovanému). Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí např. na pracovišti. ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.


Únor 2018 # Cíl kurzu: Hlavním cílem mentoringu je předání zkušeností mentora mentorovanému. Popis kurzu: * vysvětlení pojmů mentor, konzultant, facilitátor, kouč * role mentora (partnerství), identifikace s rolí mentora * klíčové mentorské dovednosti * význam a přínosy pro tým - firmu Osnova kurzu Osnova Mentoring Mentoring ...   Kurz od firmy: ALTUS Training Center, s.r.o.
Červen 2018 # Seznámíme manažery se základy koučování. Ukážeme si, jak tyto základní techniky využít při rozvoji stávajících kolegů v týmu i v adaptačním procesu nových zaměstnanců. Díky vlastnímu prožitku jednotlivých technik se účastníci naučí lépe aktivně naslouchat a také podávat zpětnou vazbu tak, aby neubližovala, ale ...   Kurz od firmy: ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.


Mentoring - Brno

Strana: | >> 1 << | Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Mentoring | Brnohttp://studium-kurzy.cz/skoleni_69204_mentoring---brno.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde