Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
rizeni zmeny - praha

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Řízení změny - Praha # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Po absolvování této části budete umět efektivně řídit změny, poradit si s odporem zaměstnanců, motivovat je a vybudovat si výkonnou zaměstnaneckou podporu pro každý projekt - změnu. Aplikace nejnovějších technik NLP vám pomůže zdokonalit vaši komunikaci, rozhodování, vyjednávání, budování týmu, koučování a stanovení cílů, a také se naučíte, jak být dobrým lídrem. Stanovit přesvědčivé a důsledně dosažitelné cíle a také jich následně dosáhnout Definovat potřebné aktivity pro každou fázi změny: plánování, vytvoření a implementace Stanovit nejoptimálnější komunikaci změnového projektu v rámci svého týmu Určit klíčové aktivity, kterými mohou sponzoři přispět k úspěchu změnového projektu Zdokonalit efektivitu řízení změn výběrem správných členů týmů s využitím NLP typologie a metaprogramů Přistupovat ke změnovému procesu z nejrůznějších úhlů pohledů Rychle vybudovat rapport s každým, s kým se dostanete do kontaktu Naučit se sérii rychlých technik NLP, které výrazně posílí vaše schopnosti a změní nevyhovující myšlenkové vzorce Zlepšit výsledky sebe i svého týmu tím, že odstraníte vše, co omezuje vaši výkonnost Shromažďovat od lidí konkrétní a kvalitní informace a používat je k dosažení cílů Překročit své cíle a očekávání zdokonalením komunikace, ovlivňováním a motivováním sebe i druhých Vyvinout odolné, dlouhotrvající a praktické schopnosti pro zvládání stresu Zdokonalit svůj výkon na poradách, při vyjednávání a prezentacích Bezproblémově zvládat komplexní situace ve změnovém procesu a při vedení Získat komplexní schopnosti pro řešení problémů Motivovat zaměstnance, aby ze sebe vydali to nejlepší Efektivně komunikovat s použitím metafor, příběhů a prostorových a jazykových kotev Zvyšovat svoji tvořivost, kreativitu a flexibilitu Lektor kurzu Ing. Jitka Ďuricová - profil lektora


Obsah kurzu - školení     Po absolvování této části budete umět efektivně řídit změny, poradit si s odporem zaměstnanců, motivovat je a vybudovat si výkonnou zaměstnaneckou podporu pro každý projekt - změnu. Aplikace nejnovějších technik NLP vám pomůže zdokonalit vaši komunikaci, rozhodování, vyjednávání, budování týmu, koučování a stanovení cílů, a také se naučíte, jak být dobrým lídrem. Stanovit přesvědčivé a důsledně dosažitelné cíle a také jich následně dosáhnout Definovat potřebné aktivity pro každou fázi změny: plánování, vytvoření a implementace Stanovit nejoptimálnější komunikaci změnového projektu v rámci svého týmu Určit klíčové aktivity, kterými mohou sponzoři přispět k úspěchu změnového projektu Zdokonalit efektivitu řízení změn výběrem správných členů týmů s využitím NLP typologie a metaprogramů Přistupovat ke změnovému procesu z nejrůznějších úhlů pohledů Rychle vybudovat rapport s každým, s kým se dostanete do kontaktu Naučit se sérii rychlých technik NLP, které výrazně posílí vaše schopnosti a změní nevyhovující myšlenkové vzorce Zlepšit výsledky sebe i svého týmu tím, že odstraníte vše, co omezuje vaši výkonnost Shromažďovat od lidí konkrétní a kvalitní informace a používat je k dosažení cílů Překročit své cíle a očekávání zdokonalením komunikace, ovlivňováním a motivováním sebe i druhých Vyvinout odolné, dlouhotrvající a ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová - profil lektora
  • * Počet modulů:1
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.

SEARCHŠkolení: Řízení změny


Červenec 2018 # Po absolvování této části budete umět efektivně řídit změny, poradit si s odporem zaměstnanců, motivovat je a vybudovat si výkonnou zaměstnaneckou podporu pro každý projekt - změnu. Aplikace nejnovějších technik NLP vám pomůže zdokonalit vaši komunikaci, rozhodování, vyjednávání, budování týmu, koučování a stanovení ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.


Řízení změny - Praha

Strana: | >> 1 << | Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Řízení | změny | Prahahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_69203_rizeni-zmeny---praha.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde