Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
komplexni vypocty ve mzdove uctarne v roce 20 17 a 2018

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: KOMPLEXNÍ VÝPOČTY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2017 A 2018 # Intellego - vzdělávací agentura

Lektor kurzu: Zdeněk KŘÍŽEK Specialista na personální a mzdovou agendu. Působil ve vedoucích pozicích v České správě sociálního zabezpečení, nyní se věnuje konzultační činnosti, zkušený lektor. Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a rozsáhlé podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
1. Mzda, plat a odměna: Zařazování zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem, odměnou. Určení mzdy, platu, odměny , mzdový a platový výměr - základní právní předpisy. Mzdový řád. Minimální mzda v roce 2017 a 2018. Pojmy minimální mzda, zaručená mzda. Odměny u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Mzdové výpočty u zaměstnanců odměňovaných mzdou, platem.  Příplatky za práci přesčas, svátek, víkend, noc, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, odměna za pohotovost. Povinnosti zaměstnavatele. Nenárokové složky – odměny, prémie, příplatek za práci v odpolední směně. Příplatek za vedení, další příplatky u platu. Obsluha mzdy, platu a odměny - povinnosti zaměstnavatele. Celá řada názorných příkladů, vnitřních předpisů a doporučených postupů. 2. Průměrný výdělek: Stanovení průměrného výdělku – rozhodné období, započitatelnost příjmů, hodinový a měsíční průměrný výdělek – příklady na výpočet průměrného výdělku. Pravděpodobný výdělek. Zjišťování průměrného výdělku ve zvláštních případech – započitatelnost příjmů zúčtovaných do  jiného rozhodném  období než čtvrtletí.  Průměrný  výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti.  Průměrný výdělek versus úřad práce. Vydávání zápočtových listů. Názorné ukázky výpočtů. 3. Srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2017 a 2018: Příjmy, ze kterých se musí provádět srážky. Dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle Zákoníku práce a Občanského zákoníku. Postup výpočtu srážky podle Občanského soudního řádu. Pořadí provádění srážek – přednostní, nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek a nezabavitelné částky. Datová schránka a určení pořadí pohledávek. Insolvence fyzické osoby.  Součinnost plátce mzdy a dalších plátců příjmu povinného. Přikázání jiné peněžité pohledávky – bonus, výsledky z ročního zúčtování daně. Srážky ze mzdy z odstupného. Judikatura k této problematice. Exekutor a plátce příjmu povinného – sdělování informací. Celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů. 4. Výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění: Povinnosti plátce pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění – tiskopisy, termíny.  Výpočet pojistného na SZ  a ZP – příklady.  Specifické výpočty u zdravotního pojištění – kategorie pojištěnců , výpočet pojistného z minimálního vyměřovacího základu. Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu. Pojem malý rozsah u pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti . Pojistné u dohod o provedení práce. Vyměřovací základ -  započitatelnost příjmů. Maximální vyměřovací základ a pojistné.  Osoby samostatně výdělečně činné v roce 2017 a 2018. 5. Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a výpočet dávek nemocenského pojištění v roce 2017 a 2018: Nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti – názorné ukázky výpočtů. Povinnosti zaměstnavatele – tiskopisy, postupy. Výpočty dávek nemocenského pojištění-  peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, nemocenského a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství – podmínky ná


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Zdeněk KŘÍŽEK Specialista na personální a mzdovou agendu. Působil ve vedoucích pozicích v České správě sociálního zabezpečení, nyní se věnuje konzultační činnosti, zkušený lektor.
  • Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a rozsáhlé podkladové materiály. Součástí školení je občerstvení a nápoje zdarma.
  • 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky [dále jen „obchodní podmínky“] společnosti Petr Černoch [Intellego - vzdělávací agentura] se sídlem Kmochova 21, 779 00 Olomouc, IČ 74693697 [dále jen „poskytovatel“], upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „občanský zákoník“], vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb ohledně zajišťování vzdělávacích akcí [dále jen „smlouva o poskytování služeb“] uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou [dále jen „objednatel“]. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčeny práva a povinnosti smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb [objednávky] učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce [dále jen „objednávka“]. Objednatel je povinnen vyplnit pravdivě veškeré požadované údaje. 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb On-line obchod poskytovatele umístěný na webovém rozhraní obsahuje bližší informace o vzdělávacích akcích zajišťovaných poskytovatelem [dále jen jako „vzdělávací akce“]. Nabídka vzdělávacích akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Odesláním objednávky objednatel souhlasí se zněním Obchodních podmínek a programem vzdělávací akce [lektor, obsah, cena, datum konání, místo konání]. Odeslání objednávky je bráno jako závazné přihlášení účastníků na vzdělávací akci. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu školení. 3. Storno podmínky Účastníci jsou zařazeni dle pořadí došlých objednávek. Poskytovatel má právo objednávku zrušit v případě dosažení maximální kapacity účastníků na vzdělávací akci. V takovém případě se poskytovatel zavazuje vrátit objednavateli účastnický poplatek. V případě neúčasti objednatele na vzdělávací akci nebude objednateli poskytnuta finanční či nefinanční náhrada. Objednatel má právo vyslat náhradníka. V případě zrušení přihlášky nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce bude účtován stornovací poplatek ve výši 30 % z ceny vzdělávací akce [bez DPH]. Na pozdější storno není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Objednatel se může ze vzdělávací akce odhlásit výhradně prostřednictvím emailu zaslaného na adresu pořadatele. 4. Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101 - 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely evidence smlouvy o poskytování služeb a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje bud

SEARCHŠkolení: KOMPLEXNÍ VÝPOČTY
KOMPLEXNÍ VÝPOČTY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ V ROCE 2017 A 2018

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | KOMPLEXNÍ | VÝPOČTY | MZDOVÉ | ÚČTÁRNĚhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_68848_komplexni-vypocty-ve-mzdove-uctarne-v-roce-2017-a-2018.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde