Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
nove narizeni o��ochrane osobnich udaju ( gdpr)

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnance, kteří pracují s osobními údaji, manažery, IT, HR a marketingové odborníky, compliance specialisty a interní auditory a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů. Získají informace o důležitých změnách právní úpravy. Osvojí si principy a porozumí významným povinnostem stanoveným GDPR. Obsah semináře Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR ), které zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Pro všechny subjekty (soukromé i veřejné), které zpracovávají osobní údaje občanů EU, znamená GDPR vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany a práv občanů EU. Nařízení nabude účinnosti 25. 5. 2018 a v České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů. Účastníci kurzu se seznámí s principy nové právní úpravy, s významnými změnami a důležitými povinnostmi. Získají tak představu o nezbytných krocích, které budou muset podniknout, aby zpracování osobních údajů v jejich organizaci bylo v souladu s GDPR. Osobní údaj a zvláštní kategorie osobních údajů – vysvětlení pojmu. Ochrana soukromí. Právní úprava ochrany osobních údajů (Listina základních práv a svobod, zákon o ochraně osobních údajů, obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vysvětlení základních pojmů (správce, zpracovatel, příjemce, subjekt údajů atd.). Zpracování osobních údajů (co vše je zpracováním osobních údajů). Práva subjektů osobních údajů (právo na přístup k údajům, právo být zapomenut, právo na přenositelnost údajů). Povinnosti při zpracování osobních údajů. Zákonnost zpracování – právní tituly opravňující zpracovávat osobní údaje (souhlas, plnění smlouvy, plnění právní povinnosti správce, ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, oprávněné zájmy správce). Transparentnost zpracování osobních údajů (informační povinnosti). Povinnost zpracovávat osobní údaje pouze pro konkrétní a legitimní účely. Minimalizace osobních údajů. Přesnost osobních údajů. Omezení uložení osobních údajů. Integrita a důvěrnost osobních údajů – zabezpečení osobních údajů. Povinnost vést záznamy o zpracování. Povinnost vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Povinnost předchozí konzultace s orgánem dozoru. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (postavení, úkoly, postupy).


Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Zaměstnance, kteří pracují s osobními údaji, manažery, IT, HR a marketingové odborníky, compliance specialisty a interní auditory a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou chtějí seznámit. Cíl semináře Účastníci se seznámí s právním rámcem ochrany osobních údajů. Získají informace o důležitých změnách právní úpravy. Osvojí si principy a porozumí významným povinnostem stanoveným GDPR. Obsah semináře Evropský parlament přijal nové nařízení, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR ), které zásadním způsobem změní evropskou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Pro všechny subjekty (soukromé i veřejné), které zpracovávají osobní údaje občanů EU, znamená GDPR vznik nových povinností v souvislosti se zvýšením ochrany a práv občanů EU. Nařízení nabude účinnosti 25. 5. 2018 a v České republice nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů. Účastníci kurzu se seznámí s principy nové právní úpravy, s významnými změnami a důležitými povinnostmi. Získají tak představu o nezbytných krocích, které budou muset podniknout, aby zpracování osobních údajů v jejich organizaci bylo v souladu s GDPR. Osobní údaj a zvláštní kategorie osobních údajů – vysvětlení pojmu. Ochrana soukromí. Právní úprava ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Klika Stanislav Pracuje pro BDO od roku 2016 a zaměřuje se na vnitřní kontroly, řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj interních auditorů. Stanislav získal bohaté zkušenosti v oblasti systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z hlediska metodického i legislativního a také se podílel na implementaci rámce vnitřní kontroly Solvency II pro pojišťovnictví. Stanislav získal profesionální zkušenosti s interním auditem jako interní auditor a vedoucí útvaru interního auditu v rámci veřejného sektoru. Stanislav Klika je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
  • * seminář 17358 26. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

SEARCHŠkolení: Nové nařízení o ochraně


Květen 2019 # Cílem je seznámit účastníky s hlavními instituty nového nařízení EU o prospektu. * • veřejné nabízení investičních cenných papírů povinnost vypracovat prospekt, • vypracování prospektu, • obsah a rozsah prospektu, • schválení a publikace prospektu, • přeshraniční nabízení investičních cenných papírů a prospekt, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2018 # Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců v soukromém sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Duben 2019 # Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Správa dokumentů u původců ve veřejném sektoru v souvislosti s nařízeními EU (eIDAS, GDPR) a po ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Únor 2019 # Určeno pro všechny, kteří přichází do kontaktu s osobními údaji, zejména personalisty, manažery, marketingové specialisty a další. Obsah: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky * Věcná působnost právní úpravy * Místní působnost právní úpravy * Osobní působnost ...   Kurz od firmy: Studio W


Nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Strana: | >> 1 << | Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Nové | nařízení | o ochraně | osobních | údajůhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_68566_nove-narizeni-o ochrane-osobnich-udaju-(gdpr).html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde