Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
interni audit pripravenosti instituce na gdpr

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Interní audit připravenosti instituce na GDPR # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je demonstrovat interní audit připravenosti různých společností na GDPR pohledem advokáta a interního auditora. Obsah semináře Co znamená GDPR. Co je to osobní údaj. Citlivé osobní údaje. Kdy je dovoleno osobní údaje zpracovávat. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Hlášení porušení ochrany dat. Nová oprávnění subjektů údajů (právo na výmaz, právo vznést námitku, právo na omezení). Právní aspekty profilování. Posouzení vliv na ochranu osobních údajů. Záznamy o činnostech zpracování. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO). Sankce. Jak GDPR zasáhne celou společnost.


Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je demonstrovat interní audit připravenosti různých společností na GDPR pohledem advokáta a interního auditora. Obsah semináře Co znamená GDPR. Co je to osobní údaj. Citlivé osobní údaje. Kdy je dovoleno osobní údaje zpracovávat. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Hlášení porušení ochrany dat. Nová oprávnění subjektů údajů (právo na výmaz, právo vznést námitku, právo na omezení). Právní aspekty profilování. Posouzení vliv na ochranu osobních údajů. Záznamy o činnostech zpracování. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO). Sankce. Jak GDPR zasáhne celou společnost.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Horáčková Jana , Ing. Ščotka Radek, MBA Jana Horáčková se specializuje na pracovní právo a ochranu osobních údajů. Je partnerkou advokátní kanceláře HORÁČEK A PARTNEŘI, která se zaměřuje na poskytování právního servisu podnikatelům. Před založením vlastní kanceláře působila Jana Horáčková v prestižní advokátní kanceláři i na pozici interního právníka pro pracovní právo a ochranu osobních údajů v nadnárodní technologické korporaci.
  • * seminář 17321 2. 10. - 3. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Interní audit připravenosti


Listopad 2017 # Jedním z důležitých požadavků normy ISO 14001:2015 je pravidelné vykonávání interních auditů. Odpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda je celý systém environmentálního managementu v souladu s požadavky normy a legislativy, jak ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Prosinec 2017 # Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2008 je pravidelné provádění interních auditů. Interní auditor je odpovědný za prověření souladu systému managementu kvality s požadavky normy a zhodnocení efektivity zavedeného systému. Přínosem interních auditů by mělo být především vyhledávání potenciálu a ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Prosinec 2017 # Interní audity integrovaného systému řízení představují nejúčelnější formu vykonávání interních auditů a přispívají ke komplexnímu zvyšování efektivnosti systému managementu firmy. Odpovědnost interních auditorů spočívá v ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.


Říjen 2017 # ​ISO 50001:2011 je mezinárodní norma, která nabízí systematický postup na zlepšení energetické účinnosti. Implementace této normy pomáhá organizacím lépe využívat stávající aktiva řízenou spotřebou energie. Podobně jako u všech ostatních norem ISO, tak i podle normy ISO 50001 může být vykonávaný interní, anebo externí audit, ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Říjen 2017 # Technická specifikace IATF 16949:2016 sjednocuje celosvětové požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu [členové IATF]. Jedním z požadavků této specifikace je vykonávání interních auditů. Interní auditor je zodpovědný za prověření souladu systému řízení kvality s požadavky normy a též zhodnocení efektivnosti zavedeného ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Říjen 2017 # Cílem je seznámit posluchače v rámci intenzivního třídenního kurzu s požadavky tří zásadních norem, které jsou ve firmách certifikovány. Jedná se o ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS) a ISO 18001 (SM BOZP). Určeno pro: Řídící pracovníky, majitele firem, představitele ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.
Říjen 2017 # kurzu: Cílem je seznámit posluchače v rámci intenzivního třídenního kurzu s požadavky dvou zásadních norem, které jsou ve firmách certifikovány. Jedná se o ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS). Určeno pro: Pro řídící pracovníky, majitele firem, představitele managementu, manažery kvality a manažery integrovaných systémů. ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.
Říjen 2017 # Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma-nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všechorganizacích, které mají tento systém zaveden a certifikován. Mezi základ-ní požadavky normy patří i neustálé zlepšování a orientace na spokojenostzákazníka. Zavedení tohoto systému v organizaci napomáhá efektivněuspořádat všechny ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Prosinec 2017 # Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma-nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všechorganizacích, které mají tento systém zaveden a certifikován. Mezi základ-ní požadavky normy patří i neustálé zlepšování a orientace na spokojenostzákazníka. Zavedení tohoto systému v organizaci napomáhá ...   Kurz od firmy: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Říjen 2017 # Účastníci kurzu získají způsobilost [odbornou kvalifikaci] pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy OHSAS 18001 a legislativními požadavky v oblasti bezpečnostia ochrany zdraví při práci, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Říjen 2017 # Jedním z důležitých požadavků normy ISO - IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují, zda celý systém bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je efektivně zavedený a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.


Říjen 2017 # Jedním z důležitých požadavků normy IRIS:2009 Rev.2 je pravidelné vykonávání interních auditů, podobně jako je to u normy ISO 9001:2008. Zodpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém kvality podle IRIS:2009 Rev.2 je v souladu s požadavky normy, jak efektivně je zavedený a jak efektivně v praxi ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.


Interní audit připravenosti instituce na GDPR

Strana: | 1 << | 2 | 3 | 4 | >> 7 | Celkem: 69 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Interní | audit | připravenosti | institucehttp://studium-kurzy.cz/skoleni_68551_interni-audit-pripravenosti-instituce-na-gdpr.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde