Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
interni audit pripravenosti instituce na gdpr

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Interní audit připravenosti instituce na GDPR # Český institut interních auditorů, z.s.

Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je demonstrovat interní audit připravenosti různých společností na GDPR pohledem advokáta a interního auditora. Obsah semináře Co znamená GDPR. Co je to osobní údaj. Citlivé osobní údaje. Kdy je dovoleno osobní údaje zpracovávat. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Hlášení porušení ochrany dat. Nová oprávnění subjektů údajů (právo na výmaz, právo vznést námitku, právo na omezení). Právní aspekty profilování. Posouzení vliv na ochranu osobních údajů. Záznamy o činnostech zpracování. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO). Sankce. Jak GDPR zasáhne celou společnost.


Obsah kurzu - školení     Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je demonstrovat interní audit připravenosti různých společností na GDPR pohledem advokáta a interního auditora. Obsah semináře Co znamená GDPR. Co je to osobní údaj. Citlivé osobní údaje. Kdy je dovoleno osobní údaje zpracovávat. Souhlas se zpracováním osobních údajů. Hlášení porušení ochrany dat. Nová oprávnění subjektů údajů (právo na výmaz, právo vznést námitku, právo na omezení). Právní aspekty profilování. Posouzení vliv na ochranu osobních údajů. Záznamy o činnostech zpracování. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO). Sankce. Jak GDPR zasáhne celou společnost.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. Horáčková Jana , Ing. Ščotka Radek, MBA Jana Horáčková se specializuje na pracovní právo a ochranu osobních údajů. Je partnerkou advokátní kanceláře HORÁČEK A PARTNEŘI, která se zaměřuje na poskytování právního servisu podnikatelům. Před založením vlastní kanceláře působila Jana Horáčková v prestižní advokátní kanceláři i na pozici interního právníka pro pracovní právo a ochranu osobních údajů v nadnárodní technologické korporaci.
  • * seminář 17321 2. 10. - 3. 10. 2017* ÚROVEŇ Pro všechny úrovně.
  • Informace k platbě: V den konání semináře vystavujeme účastníkům fakturu. V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a účastníkům bude poskytnuto drobné občerstvení. Obědy ani ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka. Přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. Veškeré změny a případná storno objednávek jsou přijímána pouze písemně nebo e-mailem s žádostí o potvrzení . ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit. ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. Storno poplatky: Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy potvrzení o přečtení nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. * 0 % - nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; * 50 % - 4 - 3 pracovní dny před zahájením akce; * 70 % - 2 -1 pracovní dny před zahájením akce; * 100 % - méně než 1 den před zahájením akce;

SEARCHŠkolení: Interní audit připravenosti


Prosinec 2017 # Jedním z důležitých požadavků normy ISO 9001:2008 je pravidelné provádění interních auditů. Interní auditor je odpovědný za prověření souladu systému managementu kvality s požadavky normy a zhodnocení efektivity zavedeného systému. Přínosem interních auditů by mělo být především vyhledávání potenciálu a ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Prosinec 2017 # Interní audity integrovaného systému řízení představují nejúčelnější formu vykonávání interních auditů a přispívají ke komplexnímu zvyšování efektivnosti systému managementu firmy. Odpovědnost interních auditorů spočívá v ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Prosinec 2017 # Jedním z důležitých požadavků normy ISO - IEC 27001:2013 je pravidelné vykonávání interních auditů. Interní auditoři prověřují, zda celý systém bezpečnosti informací je v souladu s požadavky normy, zda je efektivně zavedený a jak efektivně v praxi funguje. Přínosem interních auditů je především vyhledání ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.


Prosinec 2017 # Technická specifikace IATF 16949:2016 sjednocuje celosvětové požadavky zákazníků v automobilovém průmyslu [členové IATF]. Jedním z požadavků této specifikace je vykonávání interních auditů. Interní auditor je zodpovědný za prověření souladu systému řízení kvality s požadavky normy a též zhodnocení efektivnosti zavedeného ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Prosinec 2017 # Účastníci kurzu získají způsobilost [odbornou kvalifikaci] pro vykonávání interních auditů tím, že se podrobně seznámí s požadavky normy OHSAS 18001 a legislativními požadavky v oblasti bezpečnostia ochrany zdraví při práci, získají praktické zkušenosti týkající se přípravy a vlastního vedení auditu, pochopí psychologické ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Prosinec 2017 # Jedním z důležitých požadavků normy IRIS:2009 Rev.2 je pravidelné vykonávání interních auditů, podobně jako je to u normy ISO 9001:2008. Zodpovědnost interních auditorů spočívá v prověření, zda celý systém kvality podle IRIS:2009 Rev.2 je v souladu s požadavky normy, jak efektivně je zavedený a jak efektivně v praxi ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Prosinec 2017 # Získání povědomí o provedení ověření úrovně sociální odpovědnosti ve firmě prostřednictvím interního auditu, podstatě standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazby se systémy řízení podle norem ISO. Získání znalostí o způsobu a technice provádění interních auditů. Seznámení s praktickými ...   Kurz od firmy: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Listopad 2017 # Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. 1. Podstata kontroly, její druhy a účel. 2. Povinnosti orgánů veřejné správy stanovené v zákoně o finanční kontrole a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2017 # Cílem je seznámit posluchače v rámci intenzivního třídenního kurzu s požadavky tří zásadních norem, které jsou ve firmách certifikovány. Jedná se o ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS) a ISO 18001 (SM BOZP). Určeno pro: Řídící pracovníky, majitele firem, představitele ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.
Leden 2018 # Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nemají s auditováním a normou zatím žádné zkušenosti, ale i pro zkušenější auditory pro osvěžení znalostí a výměnu poznatků z jiných oborů ostatních posluchačů. Obsah kurzu: Jak, kdy, kde vznikl pojem kvalita, co se píše v normě ISO 9001 a jak ji převést do praktického života, jaké dokumenty jsou ...   Kurz od firmy: Orbis Technology, s.r.o.
Prosinec 2017 # kurzu: Cílem je seznámit posluchače v rámci intenzivního třídenního kurzu s požadavky dvou zásadních norem, které jsou ve firmách certifikovány. Jedná se o ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS). Určeno pro: Pro řídící pracovníky, majitele firem, představitele managementu, manažery kvality a manažery integrovaných systémů. ...   Kurz od firmy: QC Group, s.r.o.


Listopad 2017 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery. Cíl semináře Cílem je vysvětlit si indikátory podvodného jednání, ukázat možnosti ...   Kurz od firmy: Český institut interních auditorů, z.s.


Interní audit připravenosti instituce na GDPR

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 39 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Interní | audit | připravenosti | institucehttp://studium-kurzy.cz/skoleni_68551_interni-audit-pripravenosti-instituce-na-gdpr.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde