Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
ucetnictvi dane a navaznosti (zakladni pravn i uprava eet - ) v nestatni neziskove organ izaci za rok 2017 a novinky pro rok 2018

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Účetnictví, daně a návaznosti (základní právní úprava, EET,...) v nestátní neziskové organizaci za rok 2017 a novinky pro rok 2018 # 1. VOX a.s.

Na semináři si zopakujete účetní, daňovou a související úpravu právních předpisů platnou v roce 2017 a z teoretického i praktického výkladu zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do aktuální praxe neziskových organizací. Současně získáte přehled o změnách v účetních a daňových předpisech, o změnách v oblasti EET či veřejných sbírek a o dalších významných změnách relevantních pro neziskové organizace pro rok 2018. * Účetnictví, daně a návaznosti (základní právní úprava, EET,...) v nestátní neziskové organizaci za rok 2017 a novinky pro rok 2018 Shrnutí obecné problematiky nestátních neziskových organizací s vazbou na účetnictví a daně: • základní právní úprava, • veřejný rejstřík, • veřejná prospěšnost, • veřejné sbírky, • elektronická evidence tržeb, atd. Shrnutí účetní právní úpravy platné v roce 2017 – poslední změny, zdůraznění významných skutečností, co je důležité pro uzavření roku: • zákon o účetnictví, • vyhláška č. 504 - 2002 Sb., provádějící některá ustanovení zákona, pro jednotky, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, • vyhláška č. 325 - 2015 Sb., provádějící některá ustanovení zákona pro jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, • České účetní standardy pro nevýdělečné organizace, • upozornění na základní účetní povinnosti neziskové organizace, • probrání základní specifických (lišících se od podnikatelských) postupů v neziskové organizaci. Shrnutí daňové právní úpravy platné v roce 2017 – poslední změny, zdůraznění významných skutečností, důležité skutečnosti pro ukončení roku 2017 a zahájení roku 2018: • zákon o daních z příjmů: - kdo je veřejně prospěšný poplatník, - jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků, - jaké příjmy nestátní neziskové organizace jsou osvobozené, - jak zdaní nestátní nezisková organizace přijaté dary, - jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití, • silniční daň, • DPH specifika pro neziskové organizace, zejména neplátce, • daň z nemovitostí, • daň z nabytí nemovitostí. Objasnění změn účetních předpisů, daňových předpisů i ostatní navazujících předpisů (EET) platných pro nestátní neziskové organizace v roce 2018. V průběhu praktické příklady. Dotazy a odpovědi.


Obsah kurzu - školení     Účetnictví, daně a návaznosti (základní právní úprava, EET,...) v nestátní neziskové organizaci za rok 2017 a novinky pro rok 2018Shrnutí obecné problematiky nestátních neziskových organizací s vazbou na účetnictví a daně:• základní právní úprava,• veřejný rejstřík,• veřejná prospěšnost,• veřejné sbírky,• elektronická evidence tržeb, atd.Shrnutí účetní právní úpravy platné v roce 2017 – poslední změny, zdůraznění významných skutečností, co je důležité pro uzavření roku:• zákon o účetnictví,• vyhláška č. 504 - 2002 Sb., provádějící některá ustanovení zákona, pro jednotky, které nebyly zřízeny za účelem podnikání,• vyhláška č. 325 - 2015 Sb., provádějící některá ustanovení zákona pro jednotky, které vedou jednoduché účetnictví,• České účetní standardy pro nevýdělečné organizace,• upozornění na základní účetní povinnosti neziskové organizace,• probrání základní specifických (lišících se od podnikatelských) postupů v neziskové organizaci.Shrnutí daňové právní úpravy platné v roce 2017 – poslední změny, zdůraznění významných skutečností, důležité skutečnosti pro ukončení roku 2017 a zahájení roku 2018:• zákon o daních z příjmů:- kdo je veřejně prospěšný poplatník,- jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků,- jaké příjmy nestátní neziskové organizace jsou osvobozené,- jak zdaní nestátní nezisková organizace přijaté dary,- jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Finančním manažerům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Školení je relevantní pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace nezaložené za účelem podnikání účtující dle vyhlášky č. 504 - 2002 Sb. v platném znění. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.
  • Ing. Miroslava Nebuželská auditorka, členka Komory auditorů ČR, účetní expertka, poradkyně a školitelka v účetnictví a daních pro neziskové organizace
  • Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

SEARCHŠkolení: Účetnictví daně


Srpen 2018 # * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33094 - 2013-1 - 697 * Délka kurzu: 170 vyučovacích hodin * Náplní kurzu Účetnictví, daně a daňová evidence s praxí na PC je souhrn informací a praktických rad ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Srpen 2018 # Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace: MSMT-15065 - 2013-1 - 347 Celkový počet vyučovacích hodin: 130 Komu je určen: Kurz je vhodný pro všechny, kteří: se chtějí stát samostatnými účetními a naučit se ovládat účetnictví a daňovou evidenci ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Září 2018 # * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-33094 - 2013-1 - 697 Pro koho je kurz určen: Pro všechny, kteří chtějí: naučit se účetnictví (od založení účetní jednotky až po účetní uzávěrku), naučit se základy daňového systému, ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.


Srpen 2018 # * Rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy - číslo akreditace MSMT-15065 - 2013-1 - 347 * Délka kurzu: 120 vyučovacích hodin Komu je určen: Kurz Účetnictví a daně pro praxi je určen těm, kteří se účetnictví chtějí naučit, proniknout do základů daňové problematiky, jejíž znalost je ...   Kurz od firmy: Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Září 2018 # Získáte ucelený a aktuální pohled na problematiku bytových družstev v oblasti práva, účetnictví, hospodaření a daní. Absolvováním prvního semináře získáte informace o činnosti bytových družstev a o jejich zkušenostech s aplikací nové právní úpravy. Nejdiskutovanější na semináři bývají otázky související s ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2018 # Kurz je určen i pro úplné začátečníky bez jakékoliv znalosti účetnictví. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní ...   Kurz od firmy: MOJE KURZY HK
Září 2018 # Kurz je určen i pro úplné začátečníky bez jakékoliv znalosti účetnictví. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní ...   Kurz od firmy: MOJE KURZY HK
Říjen 2018 # Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2017 - 2018 a v jeho průběhu. Odborník na účetnictví a daňový poradce s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2018 # Cílem semináře je seznámit vás s daňovým režimem prodeje nemovitostí a jejich pronájmu a s pravidly týkajícími se uplatňování snížené sazby daně, případně osvobození od daně. Zaměříme se zejména na praktické příklady DPH ve stavebnictví s vazbou na kontrolní hlášení. * • úvod – aktuální legislativní stav, směrnice ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2018 # Zopakujete si účetní, daňovou a související úpravu právních předpisů platnou v roce 2016 a z teoretického i praktického výkladu zjistíte, jak se tyto předpisy promítají do aktuální praxe neziskových organizací. Současně získáte přehled o změnách v zákoně o účetnictví a ostatních ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2018 # Na praktických příkladech si procvičíte účtování a zdanění v nestátních neziskových organizacích. Zjistíte, jaké jsou možnosti účtování a zdanění transakcí, které neziskové organizace v praxi provádějí, které postupy jsou vhodné v kterých situacích, podmínky, výhody a nevýhody různých možností. * Účetnictví a daně ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Červenec 2018 # Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se stává SVJ účetní jednotkou, rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova), • vybrané účetní operace (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Účetnictví, daně a návaznosti (základní právní úprava, EET,...) v nestátní neziskové organizaci za rok 2017 a novinky pro rok 2018

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Účetnictví | daně | návaznostihttp://studium-kurzy.cz/skoleni_68518_ucetnictvi--dane-a-navaznosti-(zakladni-pravni-uprava--eet----)-v-nestatni-neziskove-organizaci-za-rok-2017-a-novinky-pro-rok-2018.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde