Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
kontrola vykonavana stavebnimi urady aplikac e obecnych institutu spravniho radu ve staveb nim rizeni - - - -

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI ÚŘADY, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - # Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM

*  úvod do problematiky – podání x podnět; *  kontrola dle zákona o kontrole; *  zákon o pomoci v hmotné nouzi a kompetence stavebních úřadů – spolupráce úřadů práce a stavebních úřadů, typy bydlení pro účely doplatku na bydlení, procesní a hmotněprávní aspekty postupu podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi; *  kontrolní prohlídky dle stavebního zákona – právní úprava, cíl, průběh a náplň kontrolní prohlídky, úkony prováděné při kontrolní prohlídce; *  problematika podjatosti dle ustanovení § 14 správního řádu – definice, třífázový algoritmus pro posouzení podjatosti úřední osoby dle judikatury Nejvyššího správního soudu, námitky podjatosti a rozhodování o nich, tzv. opožděná námitka podjatosti, systémová podjatost; *  nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu a pořizování kopií projektové dokumentace dle § 168 odst. 2 stavebního zákona – základní pojmy, vzájemný vztah, judikatura; *  podklady pro rozhodnutí – právní úprava, judikatura.   Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.


Obsah kurzu - školení     *  úvod do problematiky – podání x podnět; *  kontrola dle zákona o kontrole; *  zákon o pomoci v hmotné nouzi a kompetence stavebních úřadů – spolupráce úřadů práce a stavebních úřadů, typy bydlení pro účely doplatku na bydlení, procesní a hmotněprávní aspekty postupu podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi; *  kontrolní prohlídky dle stavebního zákona – právní úprava, cíl, průběh a náplň kontrolní prohlídky, úkony prováděné při kontrolní prohlídce; *  problematika podjatosti dle ustanovení § 14 správního řádu – definice, třífázový algoritmus pro posouzení podjatosti úřední osoby dle judikatury Nejvyššího správního soudu, námitky podjatosti a rozhodování o nich, tzv. opožděná námitka podjatosti, systémová podjatost; *  nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu a pořizování kopií projektové dokumentace dle § 168 odst. 2 stavebního zákona – základní pojmy, vzájemný vztah, judikatura; *  podklady pro rozhodnutí – právní úprava, judikatura.   Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky.
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • JUDr. Eva Kuzmová - Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 působí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje jako právník odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje v rámci matodicky zaměřených seminářů vytvořených pro podřízené správní orgány či v rámci otevřených seminářů pro veřejnost.
  • osvědčení bude předáno po ukončení semináře akreditovaný seminář MV ČR, AK - PV-421 - 2017, AK - VE-234 - 2017
  • Objednavatel akceptuje obchodní podmínky pořadatele závazným přihlášením účastníka[ů] na seminář. Uzávěrka přihlášek je 7 pracovních dnů před konáním semináře, později se lze přihlásit jen po telefonické domluvě. Na základě přijaté přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail potvrzení o přijetí přihlášky a zálohovou fakturu k úhradě kurzovného. Daňový doklad s vyúčtováním obdržíte u prezence v den konání semináře. Objednavatel se zavazuje uhradit platbu bankovním převodem nejpozději 2 pracovní dny před akcí na číslo účtu pořadatele 115-3875290227 - 0100. Pořadatel není plátce DPH. Prezence začíná v 8.30 h. Součástí většiny seminářů jsou písemné materiály zpracované lektorem a každý účastník obdrží osvědčení o absolvování semináře. Změna termínu, místa konání, lektora nebo zrušení semináře je z organizačních důvodů vyhrazeno. Přihlášením na seminář dává účastník souhlas s pořízením fotografií ze semináře a jejich případným vložením na naše webové stránky. Čas ukončení je předpokládaný, závisí na počtu dotazů a rozvinutí diskuse. Osobní údaje mohou být využity pro marketingové účely výhradně naší vzdělávací agenturou. Nebudou poskytovány třetím osobám. Objednavatel souhlasí se zasíláním aktuálních nabídek seminářů na uvedený e-mail na přihlášce [dle z. č. 480-2004 Sb., o některých službách informační společnosti]. Zasílání lze kdykoliv na Vaši žádost [ e-mailem, telefonicky nebo poštou] zrušit. Pokud se již přihlášený účastník nebude moci z vážných osobních důvodů zúčastnit semináře, má možnost * vyslat za sebe náhradníka, * vybrat si náhradní seminář v průběhu roku, * jestliže změnu nahlásí nejpozději 2 pracovní dny před jeho konáním, vrátíme kurzovné zpět na daný účet.

SEARCHŠkolení: KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI


Prosinec 2017 # Seminář je určen pro pracovníky obecních a městských úřadů, ale také pro širokou veřejnost, zájemce  o novinky týkající se právní úpravy předmětné problematiky. ...   Kurz od firmy: Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM


KONTROLA VYKONÁVANÁ STAVEBNÍMI ÚŘADY, APLIKACE OBECNÝCH INSTITUTŮ SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ -

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | KONTROLA | VYKONÁVANÁ | STAVEBNÍMI | ÚŘADYhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_68238_kontrola-vykonavana-stavebnimi-urady--aplikace-obecnych-institutu-spravniho-radu-ve-stavebnim-rizeni--------------.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde