Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
zmeny ve mzdove uctarne a personalni oblasti od 1 1 2018

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018 # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - vzhledem k odložení sněmovního tisku 903 nebude realizovaná rozsáhlá novela zákoníku práce - změna zákoníku práce - zákon č. 206 - 2017 Sb. – nové ustanovení § 307b, zákaz diskriminace, odborová činnost a další změny. * Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018 - vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd. * Změny v dani z příjmů fyzických osob * Změny obsažené v zákoně č. 170 - 2017 Sb. (sněmovní tisk 873), a v dalších zákonech - zvýšení daňového zvýhodnění za první, druhé, třetí a další dítě - nové hodnoty darů – odběr krve a krvetvorných buněk, darování orgánu – již při RZ za rok 2017 - uplatnění srážkové daně u příjmů podle § 6 ZDP do výše 2 500 Kč bez Prohlášení s výjimkou DPP a odměny nerezidenta, člena OPO - školkovné a povinné náležitosti dokladu o výši částky za umístění dítěte v předškolním zařízení: u mateřských škol dle zákona č. 561 - 2004 Sb., u dětských skupin, u ostatních subjektů poskytujících tuto péči na základě živnostenského listu - elektronické prohlášení poplatníka - analogová forma prohlášení – možno používat i vzor č. 24 a 25 nebo nové prohlášení na jedno zdaňovací období * Změny v nemocenském pojištění - nové redukční hranice pro rok 2018 - otcovská poporodní péče – nová dávka nemocenského pojištění - podmínky nároku na tuto dávku, výše dávky - ošetřovné a společná domácnost - nemocenské u dobrovolných členů záchranného systému - zvýšené sazby u nemocenského od 1. 1. 2018 - podstatné změny v rozhodných obdobích pro dávky nemocenského pojištění od 1. 2. 2018 - Dlouhodobé ošetřovatelské volno – od 1. 6. 2018 * Změny ve zdravotním pojištění - zvýšení plateb za pojištěnce státu – odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“ od 1. 1. 2018 se snižuje vyměřovací základ o 7 177 Kč (v r. 2017 o 6 814 Kč) - platba státu za státní pojištěnce v r. 2018…. 969 Kč (v r. 2017 … 920 Kč) - minimální vyměřovací základ - odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu * Změny v sociálním zabezpečení - maximální vyměřovací základ - odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění - parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné, atd. * Zákon o zaměstnanosti * Elektronická evidence o náhradním plnění – povinnosti „chráněných dílen“ od 1. 10. 2017 * Omezení náhradního plnění od roku 2018 – snížení na 28 násobek (dosud 36 násobek) * Změny od 1. 4. 2017 dané zákonem č. 93 - 2017 Sb. * Povinnosti při


Obsah kurzu - školení     Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - vzhledem k odložení sněmovního tisku 903 nebude realizovaná rozsáhlá novela zákoníku práce - změna zákoníku práce - zákon č. 206 - 2017 Sb. – nové ustanovení § 307b, zákaz diskriminace, odborová činnost a další změny. * Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018 - vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd. * Změny v dani z příjmů fyzických osob * Změny obsažené v zákoně č. 170 - 2017 Sb. (sněmovní tisk 873), a v dalších zákonech - zvýšení daňového zvýhodnění za první, druhé, třetí a další dítě - nové hodnoty darů – odběr krve a krvetvorných buněk, darování orgánu – již při RZ za rok 2017 - uplatnění srážkové daně u příjmů podle § 6 ZDP do výše 2 500 Kč bez Prohlášení s výjimkou DPP a odměny nerezidenta, člena OPO - školkovné a povinné náležitosti dokladu o výši částky za umístění dítěte v předškolním zařízení: u mateřských škol dle zákona č. 561 - 2004 Sb., u dětských skupin, u ostatních subjektů poskytujících tuto péči na základě živnostenského listu - elektronické prohlášení poplatníka - analogová forma prohlášení – možno používat i vzor č. 24 a 25 nebo nové prohlášení na jedno zdaňovací období * Změny v nemocenském pojištění - ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Růžena Klímová - metodik zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, zkušená lektorka mzdového účetnictví a personalistiky
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHKurzy: Změny mzdové


Listopad 2018 # Na kurzu získáte ucelený přehled o aktuálních mzdových a platových předpisech. Současně se seznámíte se změnami pro rok 2019, pokud budou v době konání kurzu známé. * • obsluha mzdy a platu – odměňování v podnikatelské a rozpočtové sféře, • průměrný výdělek, jeho formy a uplatnění, • náhrada mzdy ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Leden 2019 # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * Změny v pracovněprávní oblasti a upozornění na problémové případy: Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2019 • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění • nekolidující ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Prosinec 2018 # Na semináři v krátkém čase získáte stručný a ucelený přehled změn v daních, účetnictví a mzdové oblasti dle platné legislativy v roce 2019 a připravovaných změnách. Součástí programu je také shrnutí nejdůležitějších změn v roce 2018. Změn je stále více, program semináře je opravdu nabitý i...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Prosinec 2018 # Obsah: * Změny v pracovněprávní oblasti * Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy * Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli * Změny v zákoně o státní sociální podpoře – očekávané náklady na bydlení – vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy – nové parametrické změny * Změny ve zdravotním ...   Kurz od firmy: Studio W
Prosinec 2018 # Obsah: * Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2019 * Minimální mzda v roce 2019 * GDPR – Nařízení EU – platnost 25. 5. 2018 – výrazné zvýšení ochrany osobních údajů – dopad do mezd a personalistiky – zkušenosti z praxe po účinnosti * Změny v oblasti zdravotního pojištění * Změny v oblasti nemocenského pojištění – zkušenosti s novými ...   Kurz od firmy: Studio W
Únor 2019 # Obsah: * Změny ve zdravotním pojištění * Změny v nemocenském pojištění * Náhrada mzdy placená zaměstnavatelem v době dočasné pracovní neschopnosti * Změny v pojistném na sociální zabezpečení * Změny v pojistném na penzijní připojištění se státním příspěvkem * Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (tzv. úrazové pojištění) * Změny ...   Kurz od firmy: Studio W
Listopad 2018 # Obsah semináře: * Změny v zákoně o daních z příjmů - Návrh na odstranění „brutace“ - Další změny v ZDP * Změny v pracovněprávní oblasti - Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy * Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2018 # Obsah semináře: * Změny v zákoně o daních z příjmů - Návrh na odstranění „brutace“ - Další změny v ZDP * Změny v pracovněprávní oblasti - Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy * Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2018 # * Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2018 a k 1. 1. 2019, změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Únor 2019 # Program bude aktuálně doplňován o chystané a schválené změny pro rok 2019!!! * průměrný výdělek pro rok 2019 * redukční hranice v nemocenském pojištění pro rok 2019 * nové sazby v sociálním pojištění pro rok 2019 * maximální vyměřovací základ v nemocenském pojištění pro rok 2019 * změna nezabavitelné částky pro exekuční srážky * E – ...   Kurz od firmy: InAkademia s.r.o.
Listopad 2018 # Průměrný výdělek pro rok 2019 Redukční  hranice v nemocenském pojištění  pro rok 2019 Nové sazby v sociálním pojištění pro rok 2019 Maximální vyměřovací základ v nemocenském pojištění pro rok 2019 Změna nezabavitelné částky pro exekuční srážky E – neschopenka, jak ovlivní praxi zaměstnavatelů v roce 2019? Povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance, ...   Kurz od firmy: InAkademia s.r.o.


Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Změny | mzdové | účtárněhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_67548_zmeny-ve-mzdove-uctarne-a-personalni-oblasti-od-1--1--2018.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde