Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
narizeni eidas - elektronicke dokumenty elek tronicke podpisy elektronicke dorucovani el ektronicke pravni jednani v soukrome a verejn e sfere

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře # Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová

Odborný program semináře: * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy * elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva * eGovernment a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * eIDAS – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910 - 2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999 - 93 - ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy * zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce * zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121 - 2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů * pravidla pro služby vytvářející důvěru, zejména u elektronických transakcí * elektronické podepisování dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam * elektronické pečetění dokumentů a jejich opatřování elektronickým časovým razítkem * zápis dat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu a jeho použití * služby elektronického doporučeného doručování, využití datových schránek podle zákona č. 300 - 2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů * certifikační služby pro autentizaci internetových stránek * přechodná ustanovení, uznávání zahraničních elektronických identit * vztah elektronických forem komunikace k vedení správních a soudních spisů, přijímání podání, vydávání listinných a elektronických rozhodnutí a jiných aktů, vedení spisu, práce s ním a archivace * aktuální judikatura k otázkám elektronického právního jednání, elektronického doručování a e-Governmentu * dotazy, diskuse, praktická doporučení, příklady


Obsah kurzu - školení     Odborný program semináře: * elektronizace právního jednání, obchodu a veřejné správy * elektronické právní jednání v oblasti soukromého práva * eGovernment a elektronizace agend v oblasti veřejné správy * eIDAS – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910 - 2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999 - 93 - ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy * zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce * zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121 - 2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů * pravidla pro služby vytvářející důvěru, zejména u elektronických transakcí * elektronické podepisování dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam * elektronické pečetění dokumentů a jejich opatřování elektronickým časovým razítkem * zápis dat do kontaktního elektronického čipu občanského průkazu a jeho použití * služby elektronického doporučeného doručování, využití datových ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Mgr. František Korbel, Ph.D. - Advokát, partner advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.
  • PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ: Po obdržení přihlášky zašleme objednateli [účastníkovi] potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou k platbě za seminář [semináře] s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061 - 0100 [KB, pobočka Praha 6]. Daňový doklad [fakturu s vyúčtováním] obdrží účastník poštou v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném [cena semináře] je zahrnuto drobné občerstvení. Při neúčasti účastníka [nebo jeho náhradníka] účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce. Registrace účastníků na semináři je vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech je od 10.30 do 11.00 hodin [ubytování účastníků od 9.00 hodin].

SEARCHKurzy: Nařízení eIDAS
Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře

Strana: | >> 1 << | Celkem: 0 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Nařízení | eIDAS | elektronickéhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_67529_narizeni-eidas---elektronicke-dokumenty--elektronicke-podpisy--elektronicke-dorucovani--elektronicke-pravni-jednani-v-soukrome-a-verejne-sfere.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde