Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
danove a ucetni rozinky aneb spindl roku 2017 – xxii rocnik

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník # 1. VOX a.s.

Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2017 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2018. * 30. 11. 2017 (Čt) 11:00–17:00 • AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY V ÚČETNÍ OBLASTI VČETNĚ JUDIKATURY A STANOVISEK MF ČR, NÚR A NOVINKY PRO ROK 2018 • Ing. Alice Šrámková, FCCA • vybrané interpretace NÚR ve vztahu k majetku, pohledávkám a kurzovým rozdílům, • na co pamatovat při uzávěrkových operacích – opravné položky, dohadné položky, časové rozlišení, rezervy, • IFRS jako zdroj inspirace pro účetní jednotky, které podle IFRS účetní závěrku nesestavují – koncepční rámec, okamžik vykázání výnosů, odložená daň, • účetnictví v judikatuře, • novinky pro rok 2018 známé k datu konání přednášky. 1. 12. 2017 (Pá) 10:00–17:00 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ZMĚNY SCHVÁLENÉ A PROJEDNÁVANÉ V ROCE 2017 A PRO ROK 2018 • Ing. Vlastimil Bachor I. Aktuálně napříč zákonem o daních z příjmů: • tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám a lhůty pro odpis pohledávek v insolvenčním řízení, • zdanění bezúplatných příjmů - darů – dar společníka do společnosti, • daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu, • vybrané otázky k majetku, • zaměstnanecké benefity, • daňové zrcadlo vybraných Interpretací NÚR (dotace, evidování majetku, nevyzvednuté dividendy). II. Novely ZDP a ZoR účinné zejména od zdaňovacího období započatého v roce 2017 a 2018. DÍLČÍ SCHVÁLENÉ NOVELY ZDP A ZOR K ZÁKONU O • elektronické evidenci tržeb, • regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, • zvýšení podpory produktů na stáří, • hazardních hrách. ZMĚNY ZDP A ZOR V RÁMCI SCHVÁLENÉHO „DAŇOVÉHO BALÍČKU“, ZEJMÉNA: • úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek – mj. obce a kraje také v postavení mateřských společností při výplatě dividend, • zpřesnění pravidel pro finanční leasing, • výběr daně u vybraných příjmů daňových nerezidentů, • narovnání podmínek nákladů na dopravu, • nepeněžní vklad s doplatkem, • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku (podnájemce, cese nájemní smlouvy), • nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako minimální, • vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby – odklon od vazby na účetnictví, • daňové odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku, • zpřesnění režimu zálohy na výplatu podílu na zisku. 2. 12. 2017 (So) 9:00–13:00 • VYBRANÉ OTÁZKY Z OBLASTI DPH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ROCE 2018 • Ing. Blanka Mattauschová • kontrolní hlášení – zkušenosti a nejčastější problémy, • praktická aplikace novely zákona o DPH v roce 2017 v rámci schváleného „daňového balíčku“ se zaměřením především na: - uplatňování DPH u společnosti (sdružení), - institut nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby, - rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, - uplatňování DPH u služeb souvisejících s nemovitou věcí - uplatnění DPH u záloh, - vyrovnání odpočtu daně u m


Obsah kurzu - školení     30. 11. 2017 (Čt) 11:00–17:00 • AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY V ÚČETNÍ OBLASTI VČETNĚ JUDIKATURY A STANOVISEK MF ČR, NÚR A NOVINKY PRO ROK 2018 • Ing. Alice Šrámková, FCCA• vybrané interpretace NÚR ve vztahu k majetku, pohledávkám a kurzovým rozdílům,• na co pamatovat při uzávěrkových operacích – opravné položky, dohadné položky, časové rozlišení, rezervy,• IFRS jako zdroj inspirace pro účetní jednotky, které podle IFRS účetní závěrku nesestavují – koncepční rámec, okamžik vykázání výnosů, odložená daň,• účetnictví v judikatuře,• novinky pro rok 2018 známé k datu konání přednášky.1. 12. 2017 (Pá) 10:00–17:00 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ZMĚNY SCHVÁLENÉ A PROJEDNÁVANÉ V ROCE 2017 A PRO ROK 2018 • Ing. Vlastimil Bachor I. Aktuálně napříč zákonem o daních z příjmů:• tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám a lhůty pro odpis pohledávek v insolvenčním řízení,• zdanění bezúplatných příjmů - darů – dar společníka do společnosti,• daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu,• vybrané otázky k majetku,• zaměstnanecké benefity,• daňové zrcadlo vybraných Interpretací NÚR (dotace, evidování majetku, nevyzvednuté dividendy).II. Novely ZDP a ZoR účinné zejména od zdaňovacího období započatého v roce 2017 a 2018.DÍLČÍ SCHVÁLENÉ NOVELY ZDP A ZOR K ZÁKONU O • elektronické evidenci tržeb,• regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů,• zvýšení podpory produktů na stáří, • ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Pro auditory, daňové poradce, účetní poradce, vedoucí účtáren a pokročilejší klienty v oblasti podvojného účetnictví a daní.
  • Ing. Vlastimil Bachor specialista na daň z příjmů právnických osobIng. Alice Šrámková, FCCAúčetní expertIng. Blanka Mattauschová Generální finanční ředitelství – ředitelka odboru nepřímých daní
  • Cena zahrnuje kurzovné, celodenní občerstvení, podkladové materiály a doprovodný program. Obdržíte potvrzení o absolvování kurzu. Ubytování zajistíme, účastníci si ho hradí sami. Více informací o ubytování naleznete zde: - - .hotel-astra.cz - cs - ubytovani-hotel-spindleruv-mlyn-ubytovani. Pro požadavky na rezervaci ubytování a další dotazy pište na realizace vox-kurzy.cz.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

SEARCHKurzy: Daňové účetní


Červenec 2018 # Toužíte také po práci účetní - účetního? Není nic jednoduššího, než se rekvalifikovat. V takovém případě pro vás máme špičkový kurz akreditovaný ministerstvem, s nímž to hravě ...   Kurz od firmy: KURZY SPRINT
Listopad 2018 # Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2018 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2019. * 29. 11. 2018 (Čt) 11:00–17:00 • Aktuální výkladové problémy v účetní oblasti včetně judikatury a stanovisek MF ČR a novinky pro rok 2019 • Lektor ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2018 # Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní. * 3. 10. 2018; 9:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznatelné ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Prosinec 2018 # Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červenec 2018 # Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Kurz praktických znalostí a dovedností v MS Excelu pro klasickou kancelářskou a účetní praxi, kdy je Excel pomocníkem pro naši hlavní pracovní náplň. Při výuce bude osnova přizpůsobena individuálním potřebám ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Červen 2018 # Na semináři získáte přehled jak založit, implementovat a provozovat organizační složky z pohledu financí a souvisejících daňových a právních předpisů. * • úvod do problematiky organizačních složek, • organizační složka a provozovna, • založení organizační složky ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2018 # Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2018 # Na semináři se seznámíte s problematikou týkající se dlouhodobých aktiv účetní jednotky a hmotného a nehmotného majetku z daňového pohledu. Výklad bude doplněn příklady. * • vztah pojmů v účetnictví a daních k pojmům v občanském zákoníku, • nejčastější chyby v účtování, • ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Červen 2018 # Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění, • odpisování, • technické zhodnocení, • nejčastější chyby v účtování, • inventární karty, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2018 # Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů. * Pokud budou k datu konání semináře známé návrhy novel daňových zákonů pro rok 2019, budou předmětem výkladu. Pokud k novelizaci nedojde, budeme se zabývat aktuálními stanovisky a informace GFŘ v oblasti daně z příjmů a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2018 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů se zaměřením na změny od roku 2019, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2018 a 2019, * ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Září 2018 # Podrobně rozebereme následující oblasti: * Terminologie daně z příjmů ve vazbě na soukromé právo. * Poplatníci DPPO - veřejně prospěšní poplatníci a stanovení jejich základu daně, - SVJ a jeho postavení v DPPO, - svěřenské fondy a rodinné ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 36 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Daňové | účetní | rozinky | anebhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_67186_danove-a-ucetni-rozinky-aneb-spindl-roku-2017-–-xxii--rocnik.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde