Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
danove a ucetni rozinky aneb spindl roku 2017 – xxii rocnik

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník # 1. VOX a.s.

Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2017 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2018. * 30. 11. 2017 (Čt) 11:00–17:00 • AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY V ÚČETNÍ OBLASTI VČETNĚ JUDIKATURY A STANOVISEK MF ČR, NÚR A NOVINKY PRO ROK 2018 • Ing. Alice Šrámková, FCCA • vybrané interpretace NÚR ve vztahu k majetku, pohledávkám a kurzovým rozdílům, • na co pamatovat při uzávěrkových operacích – opravné položky, dohadné položky, časové rozlišení, rezervy, • IFRS jako zdroj inspirace pro účetní jednotky, které podle IFRS účetní závěrku nesestavují – koncepční rámec, okamžik vykázání výnosů, odložená daň, • účetnictví v judikatuře, • novinky pro rok 2018 známé k datu konání přednášky. 1. 12. 2017 (Pá) 10:00–17:00 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ZMĚNY SCHVÁLENÉ A PROJEDNÁVANÉ V ROCE 2017 A PRO ROK 2018 • Ing. Vlastimil Bachor I. Aktuálně napříč zákonem o daních z příjmů: • tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám a lhůty pro odpis pohledávek v insolvenčním řízení, • zdanění bezúplatných příjmů - darů – dar společníka do společnosti, • daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu, • vybrané otázky k majetku, • zaměstnanecké benefity, • daňové zrcadlo vybraných Interpretací NÚR (dotace, evidování majetku, nevyzvednuté dividendy). II. Novely ZDP a ZoR účinné zejména od zdaňovacího období započatého v roce 2017 a 2018. DÍLČÍ SCHVÁLENÉ NOVELY ZDP A ZOR K ZÁKONU O • elektronické evidenci tržeb, • regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, • zvýšení podpory produktů na stáří, • hazardních hrách. ZMĚNY ZDP A ZOR V RÁMCI SCHVÁLENÉHO „DAŇOVÉHO BALÍČKU“, ZEJMÉNA: • úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek – mj. obce a kraje také v postavení mateřských společností při výplatě dividend, • zpřesnění pravidel pro finanční leasing, • výběr daně u vybraných příjmů daňových nerezidentů, • narovnání podmínek nákladů na dopravu, • nepeněžní vklad s doplatkem, • odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku (podnájemce, cese nájemní smlouvy), • nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako minimální, • vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby – odklon od vazby na účetnictví, • daňové odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku, • zpřesnění režimu zálohy na výplatu podílu na zisku. 2. 12. 2017 (So) 9:00–13:00 • VYBRANÉ OTÁZKY Z OBLASTI DPH A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V ROCE 2018 • Ing. Blanka Mattauschová • kontrolní hlášení – zkušenosti a nejčastější problémy, • praktická aplikace novely zákona o DPH v roce 2017 v rámci schváleného „daňového balíčku“ se zaměřením především na: - uplatňování DPH u společnosti (sdružení), - institut nespolehlivého plátce a nespolehlivé osoby, - rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, - uplatňování DPH u služeb souvisejících s nemovitou věcí - uplatnění DPH u záloh, - vyrovnání odpočtu daně u m


Obsah kurzu - školení     30. 11. 2017 (Čt) 11:00–17:00 • AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY V ÚČETNÍ OBLASTI VČETNĚ JUDIKATURY A STANOVISEK MF ČR, NÚR A NOVINKY PRO ROK 2018 • Ing. Alice Šrámková, FCCA• vybrané interpretace NÚR ve vztahu k majetku, pohledávkám a kurzovým rozdílům,• na co pamatovat při uzávěrkových operacích – opravné položky, dohadné položky, časové rozlišení, rezervy,• IFRS jako zdroj inspirace pro účetní jednotky, které podle IFRS účetní závěrku nesestavují – koncepční rámec, okamžik vykázání výnosů, odložená daň,• účetnictví v judikatuře,• novinky pro rok 2018 známé k datu konání přednášky.1. 12. 2017 (Pá) 10:00–17:00 • AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A ZMĚNY SCHVÁLENÉ A PROJEDNÁVANÉ V ROCE 2017 A PRO ROK 2018 • Ing. Vlastimil Bachor I. Aktuálně napříč zákonem o daních z příjmů:• tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám a lhůty pro odpis pohledávek v insolvenčním řízení,• zdanění bezúplatných příjmů - darů – dar společníka do společnosti,• daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu,• vybrané otázky k majetku,• zaměstnanecké benefity,• daňové zrcadlo vybraných Interpretací NÚR (dotace, evidování majetku, nevyzvednuté dividendy).II. Novely ZDP a ZoR účinné zejména od zdaňovacího období započatého v roce 2017 a 2018.DÍLČÍ SCHVÁLENÉ NOVELY ZDP A ZOR K ZÁKONU O • elektronické evidenci tržeb,• regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů,• zvýšení podpory produktů na stáří, • ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Pro auditory, daňové poradce, účetní poradce, vedoucí účtáren a pokročilejší klienty v oblasti podvojného účetnictví a daní.
  • Ing. Vlastimil Bachor specialista na daň z příjmů právnických osobIng. Alice Šrámková, FCCAúčetní expertIng. Blanka Mattauschová Generální finanční ředitelství – ředitelka odboru nepřímých daní
  • Cena zahrnuje kurzovné, celodenní občerstvení, podkladové materiály a doprovodný program. Obdržíte potvrzení o absolvování kurzu. Ubytování zajistíme, účastníci si ho hradí sami. Více informací o ubytování naleznete zde: - - .hotel-astra.cz - cs - ubytovani-hotel-spindleruv-mlyn-ubytovani. Pro požadavky na rezervaci ubytování a další dotazy pište na realizace vox-kurzy.cz.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Daňové účetní


Říjen 2017 # Toužíte také po práci účetní - účetního? Není nic jednoduššího, než se rekvalifikovat. V takovém případě pro vás máme špičkový kurz akreditovaný ministerstvem, s nímž to hravě zvládnete. ...   Kurz od firmy: KURZY SPRINT
Listopad 2017 # Na semináři se budete věnovat vybraným problematickým oblastem v účetnictví a daních platných v roce 2017 a seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2018. * 30. 11. 2017 (Čt) 11:00–17:00 • AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY V ÚČETNÍ OBLASTI VČETNĚ JUDIKATURY A STANOVISEK MF ČR, NÚR A NOVINKY PRO ROK 2018 • Ing. ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2017 # Na semináři získáte ucelený přehled o dani z příjmů právnických i fyzických osob, dani z přidané hodnoty a majetkových daních. Seznámíte se rovněž se specifickými oblastmi správy daní. * 9. 10. 2017; 9:00–17:00 • DAŇ Z PŘÍJMŮ Aktuální legislativa a její očekávaný vývoj • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ • daňově uznatelné a neuznatelné ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Únor 2018 # Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů se znalostí účetnictví a daní. Cíl: * Na praktických příkladech ukázat a společně procvičit typické situace, novinky a změny z hlediska účetnictví, daně z příjmů a DPH * Řešení vybraných aktuálních problémů současné praxe Obsah: Zpracování příkladů ...   Kurz od firmy: Studio W
Prosinec 2017 # Odborný program semináře: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Leden 2018 # Seminář vás dobře připraví na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání za rok 2017. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti. * 1. seminář: 9. 1. 2018; 9:00–14:00 • SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2017 • obsah účetní závěrky pro jednotlivé ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2017 # Na prvním semináři bude lektor simulovat konkrétní postupy od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky dle právní úpravy v občanském zákoníku a souvisejících právních předpisech. Po absolvování semináře budete vědět, jaké jsou možnosti zajištění pohledávek a realizace jejich uspokojení v případě exekučního ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Září 2017 # Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří se chtějí velmi dobře naučit pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel.   Kurz praktických znalostí a dovedností v MS Excelu pro klasickou kancelářskou a účetní praxi, kdy je Excel pomocníkem pro naši hlavní pracovní náplň. Při výuce bude osnova přizpůsobena individuálním potřebám ...   Kurz od firmy: NICOM, a.s.
Září 2017 # Na semináři vám lektor představí komplexní pohled na oblast pohledávek v jejich daňových a účetních souvislostech se zdůrazněním praktických dopadů zákonných ustanovení v denní praxi podnikatelských subjektů. Pozornost bude věnovat také změnám, které přinesly novely daňových a účetních předpisů a související předpisy. * • shrnutí právních předpisů v ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2017 # Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů. * • výklad změn z daňového balíčku změn na dani z příjmů v rozdělení na změny platné pro rok 2017 a 2018, rozsáhlé změny v DPH a drobnější změny daňovém řádu od 1. 7. 2017 a další aktuality a výklady GFŘ k daňovým zákonům, ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Říjen 2017 # Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Listopad 2017 # Na semináři získáte komplexní pohled na účetní a daňovou problematiku nemovitých věcí a jejich nájmu (pachtu), finančního leasingu, a to z hlediska daně z příjmu, DPH i daně z nemovitých věcí. Lektor zdůrazní i daňové vazby na postupy a povinnosti platné v souvislosti s občanským zákoníkem a zákonem č. 67 - 2013 Sb., kterým ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Daňové a účetní rozinky aneb Špindl roku 2017 – XXII. ročník

Strana: | 1 << | 2 | 3 | >> 4 | Celkem: 36 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Daňové | účetní | rozinky | anebhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_67186_danove-a-ucetni-rozinky-aneb-spindl-roku-2017-–-xxii--rocnik.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde