Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
dph v roce 2017 a pripravovane zmeny pro rok 2018 – specialka pro zkusene

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: DPH v roce 2017 a připravované změny pro rok 2018 – speciálka pro zkušené # 1. VOX a.s.

Na seminářích si prohloubíte znalosti týkající se DPH. Problematická ustanovení budete moci diskutovat s lektory i dalšími účastníky. * 1. seminář: 7. 11. 2017; 9:00–17:00 • UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2017 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2018 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ 9:00–13:00 • PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH – AKTUALITY • Olga Holubová Pomocí praktických příkladů budou probrána obtížná ustanovení zákona o DPH. Důraz bude kladen na aktuální výkladové problémy, novinky, poslední judikaturu a koordinační výbory. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace. Obchodní majetek • společnost bez právní subjektivity • den povinnosti přiznat daň – problematika záloh, DUZP • základ daně a jeho opravy, lhůty pro opravy • osvobozená plnění – nejčastější chyby • zničení, krádeže a manka na majetku • režimy přenesení daňové povinnosti • nárok na odpočet daně na vstupu a jeho případná odmítnutí ze strany správce daně • ručení za daň. 14:00–17:00 • OBRANA PROTI POSTUPU SPRÁVCE DANĚ PŘI ZADRŽOVÁNÍ NADMĚRNÝCH ODPOČTŮ DPH, POSTUP K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ A DAŇOVÁ KONTROLA U DPH • Ing. Zdeněk Burda Do kdy musí správce daně vrátit nadměrný odpočet • povinnost správce daně sdělit konkrétní pochybnosti • postup k odstranění pochybností x kontrola před vyměřením daně • důkazní břemeno daňových subjektů • práva a povinnosti daňových subjektů i správce daně při prověřování daňové povinnosti • postup v případě, že správce daně tvrdí, že daňový subjekt věděl či mohl vědět o daňovém podvodu • možnost podávání stížností, soudní obrana • úroky ze strany správce daně při jeho dlouhém prověřování nároku na odpočet • zkušenosti z kontrolních hlášení – může správce daně vyzývat k předložení dokladů e-mailem s nepřiměřeně krátkými lhůtami a další “neformální” komunikace ze strany správce daně. 2. seminář: 8. 11. 2017; 9:00–16:00 • UPLATŇOVÁNÍ DPH MEZI ZEMĚMI EU A S TŘETÍMI ZEMĚMI V ROCE 2017 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2018 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ • JUDr. Svatopluk Galočík Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 • obsah „osoby neusazené v tuzemsku“ podle § 4 a její vliv na povinnost přiznat daň • přemístění majetku plátcem do a z jiného členského státu podle § 13, § 16 • pojem „osvobozená osoba“ povinná k dani podle § 4 • poskytnutí služby formou dodání s instalací nebo s montáží podle § 7 odst. 3 • přeprava zboží v jednom členském státě, mezi členskými státy a s třetími zeměmi podle § 9 odst. 1, § 10f a § 69 • pojem „identifikované osoby“ a její rozšíření o § 6j, 6k, 6l a 97a • nahrazení § 10k ustanovením § 9a a jeho smysl a dopad na uplatnění daně • finanční a operativní pronájmy věcí movitých do a z jiných členských států pro osoby povinné a nepovinné k dani podle § 9 odst. 1 a 2, § 10d • reverse charge u poskytnutých služeb plátcem do jiných členských států


Obsah kurzu - školení     1. seminář: 7. 11. 2017; 9:00–17:00 • UPLATŇOVÁNÍ DPH SE ZAMĚŘENÍM NA TUZEMSKO V ROCE 2017 A PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY PRO ROK 2018 – SPECIÁLKA PRO ZKUŠENÉ 9:00–13:00 • PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH – AKTUALITY • Olga Holubová Pomocí praktických příkladů budou probrána obtížná ustanovení zákona o DPH. Důraz bude kladen na aktuální výkladové problémy, novinky, poslední judikaturu a koordinační výbory. Podle aktuálního legislativního vývoje budou probrány i dílčí změny zákona, k nimž došlo v průběhu roku. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.Obchodní majetek • společnost bez právní subjektivity • den povinnosti přiznat daň – problematika záloh, DUZP • základ daně a jeho opravy, lhůty pro opravy • osvobozená plnění – nejčastější chyby • zničení, krádeže a manka na majetku • režimy přenesení daňové povinnosti • nárok na odpočet daně na vstupu a jeho případná odmítnutí ze strany správce daně • ručení za daň.14:00–17:00 • OBRANA PROTI POSTUPU SPRÁVCE DANĚ PŘI ZADRŽOVÁNÍ NADMĚRNÝCH ODPOČTŮ DPH, POSTUP K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ A DAŇOVÁ KONTROLA U DPH • Ing. Zdeněk Burda Do kdy musí správce daně vrátit nadměrný odpočet • povinnost správce daně sdělit konkrétní pochybnosti • postup k odstranění pochybností x kontrola před vyměřením daně • důkazní břemeno daňových subjektů • práva a povinnosti daňových subjektů i správce daně při prověřování daňové povinnosti • postup v případě, že ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Pro zkušené daňové poradce a finanční účetní, ekonomy, podnikatele.
  • JUDr. Svatopluk Galočík odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plněníOlga Holubová daňová poradkyně, členka sekce DPH Komory daňových poradců ČRIng. Zdeněk Burda daňový poradce, člen sekce správy daní a zkušební komisař KDP ČRBc. Marta Šťastná daňová poradkyně, členka sekce DPH při KDP ČR
  • Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
  • Po objednání obdržíte na Vámi uvedený e-mail zálohovou fakturu s organizačními pokyny. Částku je možno uhradit hotově v místě konání nebo bankovním převodem. Počítačové kurzy je možné platit pouze bezhotovostně. Bezplatné storno semináře přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před jeho zahájením. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na seminář vůbec nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu semináře.

SEARCHKurzy: DPH roce


Listopad 2018 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů se zaměřením na změny od roku 2019, * vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Červenec 2018 # Na semináři se seznámíte se základy uplatňování DPH mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi. * • dodání zboží plátcem do jiných členských států a třetích zemí včetně konsignačních skladů, • pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Srpen 2018 # Po skončení semináře vědět, co všechno má dělat materiálová účetní, skladník nebo vedoucí zásobování. Seminář bude kromě jiného orientován i na problémy z oblasti daní, protože naše účetnictví je provázáno s daňovým základem daně z příjmu. I když se to nezdá, tak i DPH nebo ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.


Květen 2018 # Na semináři získáte přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU – INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí, definici jednotlivých vykazovaných údajů a informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH. * ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Únor 2019 # Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory. Cíl: Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2019, problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2018. Obsah: * Úvod – současný stav legislativy, vazba zákona o DPH na právo EU * Přehled nových informací GFŘ, upozornění ...   Kurz od firmy: Studio W
Květen 2018 # Neuvedeno * • Dodání zboží plátcem, do jiných členských států a třetích zemí, včetně konsignačních skladů a pořízení zboží plátcem z jiného členského státu do jiného členského státu a místo plnění podle § 11 (v určitých případech nemožnost nároku na odpočet daně) • Obsah ...   Kurz od firmy: 1. VOX a.s.
Listopad 2018 # Odborný program semináře: ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Září 2018 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * změny ve vymezení základních pojmů, * zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019, * místo plnění a změna pravidel pro digitální služby, * dodání zboží do jiného členského ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Listopad 2018 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * změny ve vymezení základních pojmů, * zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019, * místo plnění a změna pravidel pro digitální služby, * dodání zboží do jiného členského ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2018 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách od roku 2019, * změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019, * praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019, * místo plnění a ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová
Prosinec 2018 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH a změnách od roku 2019, * změny ve vymezení základních pojmů v roce 2019, * praktické dopady zrušení zvláštního režimu správy DPH pro společnosti od 1. 1. 2019, * místo plnění a ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


Červen 2018 # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti a navazující přechodné období v návaznosti na informaci GFŘ, * praktické dopady změn pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění v ...   Kurz od firmy: Agentura BOVA - RNDr. Ivana Hexnerová


DPH v roce 2017 a připravované změny pro rok 2018 – speciálka pro zkušené

Strana: | 1 << | >> 2 | Celkem: 20 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | DPH | roce | 2017http://studium-kurzy.cz/skoleni_67123_dph-v-roce-2017-a-pripravovane-zmeny-pro-rok-2018-–-specialka-pro-zkusene.html


OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde