Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
soucasna ceska literatura

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Současná česká literatura # Akademie Literárních novin

Odborný garant: PhDr. Petr Bílek, šéfredaktor Literárních novin Připadá vám současná česká literatura a vůbec současný literární provoz jako něco na způsob džungle? Chtěli byste se v ní trochu lépe vyznat? Ve čtyřech přednáškových blocích vám nabídneme náš pohled na českou aktuální literární scénu. * ROZHODNUTÍMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Akademie Literárních novin, s.r.o., IČ 02513251, Korunní 104, 101 00 Praha 10, Č.j.:MSMT- 28895 - 2014-1-668 ze dne 8.8.2014 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27zákona č. 563 - 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve zněnípozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500 - 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto: uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, s.r.o., IČ: 0251325,1sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování: Současná česká literatura.************************************************************AKADEMIE LITERÁRNÍCH NOVIN ROZDÁVÁ DÁRKYAkademie Literárních novin letos vstoupila do pátého roku své činnosti a toto výročí slaví rozdáváním dárků: Vybrat si můžete buď kurzovné za 1 Kč pro druhého účastníka téhož kurzu (netýká se mimopražských), nebo peněžní poukázku do obchodního řetězce TESCO v hodnotě 250 Kč za jeho získání. Přihlášku je třeba podat prostřednictvím webového formuláře ALN (akademie. ) do 15. března 2018 a v poznámce uvést typ vybraného dárku.**********Odborný garant: PhDr. Petr Bílek, šéfredaktor Literárních novinPřipadá vám současná česká literatura a vůbec současný literární provoz jako něco na způsob džungle? Chtěli byste se v ní trochu lépe vyznat? Akademie Literárních novin (ALN) k tomu nabízí příležitost. Vychází vstříc většinou omezeným časovým možnostem učitelů českého jazyka a literatury a připravila pro ně (ale i pro ostatní zájemce) ve třech přednáškových blocích pohled na českou aktuální literární scénu. Lektor provede účastníky kurzu nejnovějšími autorskými jmény a díly, pokusí se nabídnout i základní hodnotové rozvrstvení. Účastníci kurzu budou mít možnost diskutovat se spisovatelem, který je bude zajímat a kterého si sami vyberou, v kritickém semináři budou mít příležitost uplatnit svůj názor na konkrétní tvůrčí počiny.Pro absolventy kurzů bude zpracován sylabus (učební osnova) jednotlivých přednášek. Obsah kurzu:1. Co se rozumí pojmem současná česká literatura. Existuje souvislost mezi periodizací podle politických událostí a mezi proměnou uměleckého výrazu? Co pro literaturu znamenal listopad 1989? Myslíme termínem literatura totéž, co před padesáti lety? Je spisovatel umělec nebo řemeslník. Jak se proměnila funkce tištěného slova v éře digitalizace2. Literární život dneška: nakladatelství, knižní obchod, spisovatelské organizace, role médií, literár


Obsah kurzu - školení     ROZHODNUTÍMinisterstvoškolství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Akademie Literárních novin,s.r.o., IČ 02513251, Korunní 104, 101 00 Praha 10, Č.j.:MSMT- 28895 - 2014-1-668 ze dne 8.8.2014 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27zákonač. 563 - 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve zněnípozdějšíchpředpisů, a v souladu se zákonem č. 500 - 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, rozhodlo takto:uděluje akreditaci instituci:Akademie Literárních novin, s.r.o., IČ: 0251325,1sídlem: Korunní 104, 101 00Praha 10 k prováděnívzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování: Současná česká literatura.************************************************************AKADEMIE LITERÁRNÍCH NOVIN ROZDÁVÁ DÁRKYAkademie Literárních novin letos vstoupila do pátého roku své činnosti a toto výročí slaví rozdáváním dárků: Vybrat si můžete buď kurzovné za 1 Kč pro druhého účastníka téhož kurzu (netýká se mimopražských), nebo peněžní poukázku do obchodního řetězce TESCO v hodnotě 250 Kč za jeho získání. Přihlášku je třeba podat prostřednictvím webového formuláře ALN (akademie. ) do 15. března 2018 a v poznámce uvést typ vybraného dárku.**********Odbornýgarant: PhDr. Petr Bílek, šéfredaktorLiterárních novinPřipadá vám současná česká literatura a vůbec současný literární provozjako něco na způsob džungle? Chtěli byste se v ní trochu lépe ...


Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Po vyplnění přihlášky a jejím předání ALN bude studentovi vystavena faktura na úhradu kurzovného se splatností 10 dní. Požaduje-li student jinou dobu splatnosti, musí ji uvést na přihlášce. Student je povinen uhradit celou cenu za předmět plnění [dále jen kurzovné] nejpozději do data splatnosti faktury. V případě, že kurzovné nebude uhrazeno v době splatnosti faktury, může být účast v kurzu nabídnuta jiným zájemcům. ALN je oprávněna účtovat za každý den prodlení s úhradou faktury 0,05 proc. z fakturované částky. Kurzovné je možné uhradit převodem příslušné finanční částky na bankovní účet ALN 2109828783 - 2700. Hotovostní platba je možná jen po předchozí domluvě. Je-li uvedeno, kurzovné zahrnuje i občerstvení a u celodenních kurzů i oběd. Nevyužité občerstvení či stravování není možné kompenzovat finančně. * Nepřítomnost v kurzu V případě, že student nemůže být z jakéhokoli důvodu přítomen na kurzu nebo jeho části, nevzniká mu nárok na vrácení kurzovného, nebo jeho odpovídající části. * Storno podmínky Uhrazené kurzovné se nevrací, kurz však může absolvovat náhradník určený studentem.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHKurzy: Současná česká literatura


Květen 2018 # Odborný garant: PhDr. Petr Bílek, šéfredaktor Literárních novin Připadá vám současná česká literatura a vůbec současný literární provoz jako něco na způsob džungle? Chtěli byste se v ní trochu lépe vyznat? Ve čtyřech přednáškových blocích vám nabídneme náš pohled na českou aktuální literární scénu. * ROZHODNUTÍMinisterstvo ...   Kurz od firmy: Akademie Literárních novin


Současná česká literatura

Strana: | >> 1 << | Celkem: 1 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Současná | česká | literaturahttp://studium-kurzy.cz/skoleni_66675_soucasna-ceska-literatura.html[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde