Studium, rekvalifikační kurzy, školení a semináře
facilitace a vedeni porad

Studium-Kurzy.czŠKOLENÍ: Facilitace a vedení porad # Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Facilitace a vedení porad s NLP vám poskytne seznámení se systemickým a NLP přístupem a s jejich využitím ve vedení skupinových setkání. Cílem facilitace je zapojení všech zúčastněných osob do konstruktivního dialogu, tvorby nových nápadů a dohody o dalších postupech a řešeních. Kurz se zaměřuje na nejdůležitější oblasti nutné pro kvalitní a efektivní facilitaci. Co je to facilitace, základní pravidla a metody Základní principy a techniky používané v NLP a systemickém přístupu Vedení porad a setkání metodou facilitace Co je to brainstorming, jeho pravidla a praktické využití a další techniky, které podporují kreativitu (Disney Strategie) Techniky navozování Rapportu NLP typologie účastníků a její použití při výběru nejvhodnějšího způsobu komunikace s nimi Základní typy porad - příprava, organizace a vedení NLP jazykové modely a jejich aplikace do Efektivní komunikace Zvolit takový postoj a naladění, jaké chcete během porady mít Využívat moderní technologie, které lze použít při vedení porad Rozpoznat nejčastější chyby a nedostatky, které při vedení porad mohou nastat a postupy jejich řešení


Obsah kurzu - školení     Facilitace a vedení porad s NLP vám poskytne seznámení se systemickým a NLP přístupem a s jejich využitím ve vedení skupinových setkání. Cílem facilitace je zapojení všech zúčastněných osob do konstruktivního dialogu, tvorby nových nápadů a dohody o dalších postupech a řešeních. Kurz se zaměřuje na nejdůležitější oblasti nutné pro kvalitní a efektivní facilitaci. Co je to facilitace, základní pravidla a metody Základní principy a techniky používané v NLP a systemickém přístupu Vedení porad a setkání metodou facilitace Co je to brainstorming, jeho pravidla a praktické využití a další techniky, které podporují kreativitu (Disney Strategie) Techniky navozování Rapportu NLP typologie účastníků a její použití při výběru nejvhodnějšího způsobu komunikace s nimi Základní typy porad - příprava, organizace a vedení NLP jazykové modely a jejich aplikace do Efektivní komunikace Zvolit takový postoj a naladění, jaké chcete během porady mít Využívat moderní technologie, které lze použít při vedení porad Rozpoznat nejčastější chyby a nedostatky, které při vedení porad mohou nastat a postupy jejich řešení
Podrobnosti o kurzu & přihláška na kurz
  • Ing. Jitka Ďuricová
  • ** Počet modulů:1
  • Cena a platební podmínky 4.1. Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, když aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. 4.2. Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatel vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. úč. 8749757001 - 5500. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 21 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu. 4.3. Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, většinou však s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 4.4. Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 21. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu uhrazenou dle odst. 4.2. VOP. 4.5. V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 4.6. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
Termíny školení -- NA VYBRANÉ ŠKOLENÍ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT --

SEARCHŠkolení: Facilitace vedení


Duben 2019 # Popis Na poradách firmy ročně zbytečně ztrácejí neuvěřitelné množství peněz. Tím, že na nich sedí zbytečně dlouho lidé, kteří by tam často ani být nemuseli, a tím, že jsou porady vedeny neefektivně, bez ohledu na energii, čas a spokojenost lidí, kteří se na nich setkávají. Kurs se zabývá poradami od jejich smyslu a výběru ...   Kurz od firmy: Controller Institut
Březen 2019 # Naučte se dostat na (nejen) pracovních workshopech z lidí to nejlepší Říká se, že víc hlav víc ví, ale také se někdy dokáže víc pohádat. Zařídit to tak, aby skupinové jednání bylo konstruktivní a vedlo k výsledku, není snadné. Asi bychom všichni dokázali ...   Kurz od firmy: Top Vision
Březen 2019 # Facilitace a vedení porad s NLP vám poskytne seznámení se systemickým a NLP přístupem a s jejich využitím ve vedení skupinových setkání. Cílem facilitace je zapojení všech zúčastněných osob do konstruktivního dialogu, tvorby nových nápadů a dohody o dalších postupech a řešeních. Kurz se zaměřuje ...   Kurz od firmy: Centrum systemiky a NLP s.r.o.


Facilitace a vedení porad

Strana: | >> 1 << | Celkem: 3 seminářů, kurzů a/nebo školeníNebo hledat pouze kurz: | Facilitace | vedení | poradhttp://studium-kurzy.cz/skoleni_65795_facilitace-a-vedeni-porad.html[?]
OBEC.net, sro
CZ, Brno, Potocni 8

info(at)obec.net
tel: 775 193 488
  Pujcovna-Pronajem.cz Registrace zdarma
PraceJobs.com Volné pracovní místa


[?]

[?]
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde